Szeptemberben, testközelben – AgroFIELDshow

„Ahol jó lenni!” – Püskiben ezekkel a szavakkal köszöntötte Lajos Mihály, az Agrofil-SZMI Kft. ügyvezetője a rendezvényen megjelent gazdálkodókat. Az Agrofil a több mint 20 éves szántóföldi kísérleti tapasztalatát új terepen szeretné a növénytermesztők hasznára fordítani. Az AgroFIELD Termelői Club keretei között a tagok részére lehetőséget teremt a saját területükön kísérletek lefolytatására, az adatok és információk döntéshozatalban való alkalmazására, valamint a nemzetközi trendek, a legfrissebb szakirodalmi eredmények gazdálkodásba való beépítésére.

Az első előadó James Camberato volt, aki az egyesült államokbeli Purdue Egyetemen dolgozik szaktanácsadóként és kutató agronómusként. Hangsúlyozta, hogy az 1914-ben létrehozott szaktanácsadási hálózat, hátterében az egyetemekkel és kutatóintézetekkel, fontos versenyképességi tényezője az amerikai mezőgazdaságnak. Elmondta, hogy ők terméktől független információkat szolgáltatnak a farmereknek, hiszen nem a magánszektor finanszírozza a munkájukat, a kutatásaikat, és nem érdekeltek semmilyen termék értékesítésében. Az USA-ban is folynak magángazdaságokban kísérletek. Kiemelte, hogy az Egyesült Államokban a farmereknek fizetniük kell egyes szaktanácsadási szolgáltatásokért, mint például kiadványok, konferenciák, terepi bemutatók.

Lajos Mihály elmondta, hogy az Agrofil-SZMI Kft. több mint tíz éve végez saját finanszírozású és erőforrású szántóföldi kísérleteket a főbb növénykultúrákban, változó talaj- és egyéb változó agroökológiai körülmények között. A felgyűlt kísérleti eredmények a szántóföldi növénytermesztés területén számos ponton szolgáltattak hasznos, néha meglepő eredményeket az agronómiai döntéshozatal megalapozásához. Más új eredmények egyre több és többirányú további fejlesztési munkát indítottak el az újabb felvetődő kérdések megválaszolására. Ezekkel az eredményekkel a társaság szaktanácsadási szolgáltatási keretein belül nyílt módjuk találkozni a termelőknek, inkább közvetett, feldolgozott módon. Az AgroFIELD Fejlesztési Program elindulása után az Innovációs csoport termelő tagjainak már módjukban állt közvetlenebbül alkalmazható információhoz jutni, melyet direkt módon is alkalmazhattak az agronómiai döntéshozatal során. Az AgroFIELD Termelői Club ennek a munkának a kiterjesztését jelenti más, a rendszer iránt érdeklődő termelők irányába. A klub a fejlesztési program munkáját interaktív szintre emeli, miáltal a termelő az eredmények megszületésének nemcsak passzív szemlélője, hanem aktív résztvevője is lesz. Az így szerzett saját és hatalmas csoporttapasztalat beépítése a döntéshozatali struktúrába könnyebb, gyorsabb és életszerűbb. Ezt erősítette meg az előadásokon és gyakorlati bemutatókon ismertetett számtalan kísérleti eredmény is.

A drónok magyarországi alkalmazásának lehetőségeiről és feltételeiről, a drónokhoz fűződő téves és megtévesztő információkról beszélt Gligorovics Tibor. Elmondta, hogy Magyarországon a jelenleg beszerezhető drónok nem a hobbi kategóriába tartoznak, így a balesetmentes működtetésük is figyelmet, szaktudást igényel – és akkor a monitoring adatfelvételezésről vagy permetezésről nem is beszéltünk. Tájékoztatott arról, hogy Magyarországon a permeteződrónok mezőgazdasági alkalmazása milyen jogi, illetve technológiai korlátokkal szembesül. Elmondása szerint nagyon sok gazdálkodó tévedésben van, amikor nem veszi figyelembe azt, hogy a permetezés eredményességét át nem hágható fizikai törvények szabályozzák.

Boda Zoltán, az Agrofil-SZMI Kft. munkatársa beszélt a 2019-ben beállított kísérletekről. Püskin egy Magyarországon egyedülálló hibridkarakterisztikára irányuló kísérletet mutatott be. Elmondta, hogy hazai körülmények között az időjárási viszonyok mellett a sikeres termesztést leginkább befolyásoló tényező a termőhelyünkhöz legmegfelelőbb hibrid kiválasztása. Megjegyezte, hogy ehhez jelenleg hiányzik a termőhelyre szabott megbízható információ. A területen bemutatott Workhorse-Racehorse kísérlet 6 nemesítőház húsz hibridjénél vizsgálja 4 tőszámra és 3 nitrogéndózisra adott reakciójukat. Elmondta, hogy egy ilyen összetett, többtényezős kísérlet kialakítása komoly mérnöki munkát igényel, viszont többszörösen megéri, hiszen a kísérlet eredményei a megfelelő hibrid kiválasztásán túl segítik a termelőket a helyes termesztési stratégia kialakításában. A kísérlet bejárása során a termelők megtekinthették a parcellákat, ahol már látszódtak a hibridek különböző karakterisztikai jellemzői. A szakember tájékoztatta a résztvevőket, hogy ezek az eredmények az AgroFIELD Termelői Club tagjai számára nyilvánosak, a kísérleti terület számukra látogatható.

A KUBOTA márkát Horváth Kálmán mutatta be. Elmondta, hogy a KUBOTA a világ 5. legnagyobb mezőgépgyártója. A vállalat nagy hangsúlyt fektet az innovatív megoldásokra. A KUBOTA 2014-ben megvásárolta a Kverneland csoportot. A Kverneland úttörője volt az ISOBUS kifejlesztésének, ennek eredményeként munkagépeik és traktoraik kompatibilisek más gyártók gépeivel. Ez nagyban hozzásegítette a KUBOTÁT a saját E-DRIVE automata kormányának fejlesztéséhez, melyben az IsoMatch Tellus PRO Monitor a kezelőfelület. Kiemelte, hogy KUBOTA a kistermelőktől a nagygazdaságokig mindenkire gondolt, amikor kifejlesztette a rendszereit, hiszen azok tudása licenszkulcs vásárlásával fejleszthető. A munkagépek esetében is ki lehet válogatni a gazdálkodásunknak és a pénztárcánknak megfelelő gépösszeállítást. A KUBOTA szervizszolgáltatása és alkatrészellátása szintén felveszi a versenyt bármely nyugat-európai traktormárkáéval.

A dalmandi és a görbeházi helyszíneken is hasonló kísérleti témákat láthattak az oda látogatók, akik két kísérlettípust jártak körbe. Mindkét kísérlet során a helyi adottságoknak megfelelő hibridspecifikus megoldásokat keresik. Boda Zoltán hangsúlyozta, hogy itt már a klubtagok maguk állították be a kísérletet az Agrofil kísérleti protokollja alapján, üzemi körülmények között, üzemi parcellaméretben. A kisparcellás kísérletekben 20 hibrid tőszámreakcióját vizsgálták. Elmondása szerint a dalmandi helyszínen az időjárásnak köszönhetően olyan plusz információkhoz jutottak, ami alapján készült egy hibrid-tőszám dőlés-ellenállósági kimutatás, ami szintén segítséget nyújt a klub tagjai számára a megfelelő hibrid kiválasztásában.

A sok újdonságot és gyakorlati, innovatív technológiát felvonultató bemutatók konzultációs lehetőséggel zárultak, ahol a kísérletek eredményeiről és az AgroFIELD Termelői Clubról személyes megbeszélésekre, szándéknyilatkozat aláírására volt lehetőség.

Felvételeink: www.agraragazat.hu/galeriak

 

 

 


AgroFIELD kísérlet mezőgazdaság növénytermesztés szántóföld termelő