fbpx

Támogatás a szőlőkabóca elleni megelőző védekezéshez

Írta: Csomor Zsolt - 2019 február 08.

2019. március 1-31. között nyújtható be a támogatási kérelem a Magyar Államkincstárhoz a szőlőültetvények növényegészségügyi megelőző védekezésére, amely az amerikai szőlőkabóca által terjesztett szőlő aranyszínű sárgaságot okozó fitplazma, mint zárlati károsító terjedését hivatott megelőzni.

szőlő

A támogatás a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédő szer vételárához vagy a gépi bérmunka szolgáltatás formájában elvégzett növényvédelmi költségekhez nyújt 75%-os vissza nem térítendő támogatást. A támogatás mértéke legfeljebb 12 000 Ft/ha azzal, hogy a támogatás szőlőtermelőnként nem haladhatja meg a 240 000 forintot. A korlátozás alól kivételt jelent a NÉBIH által prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító-alapanyag, valamint a szőlőoltvány-iskolában nevelt, szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag előállítására szolgáló szőlőültetvény.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján a támogatás jogosultja a szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés, amelynek a szőlőtermelő tagja. A támogatásra jogosult a tárgyévben kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A hír a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalán olvasható. További részletek a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó 4/2019 (II.1.) MÁK közleményben olvashatók. A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok az alábbi linken találhatóak meg: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/4-2019-ii-1-szamu-kincstar-kozlemeny