Tapasztalatok a biomassza fűtés területén I. – pellet tüzelés

Írta: Szerkesztőség - 2012 április 02.

Magyarországon már évek óta alakul a pelletpiac. Egyre több pelletgyártó és forgalmazó van, valamint egyre több kazánt helyeznek üzembe.Azt szokták mondani, hogy a pelletkazánok azonos vagy közel azonos komfortot biztosítanak, mint a gázkazánok.

Ahhoz, hogy a maximális komfortot elérjük, a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:

  • Minél nagyobb tüzelőanyag tárolási lehetőség, melyből a kazán automatikusan tudja az üzemanyagot behordani. Célszerű a szezonális tároló kiépítése.
  • Széles teljesítményszabályozási tartomány, automatikus gyújtóberendezéssel.
  • Könnyű tisztíthatóság, napi karbantartás.

Ezen kívül foglalkoznunk kell a pelletminőség kérdésével is.

 

 

Tüzelőanyag tároló „szezonális tároló

Egy ilyen tároló rendszert láthatunk az 1. ábrán. A tárolóból egy csiga hordja ki a pelletet, amit egy flexibilis vezetéken keresztül egy nagynyomású ventilátor szív fel egy készlettárolóba.

Amíg a tárolóhelyiségben van pellet, addig a kazán automatikusan tud működni.

Ezt a tárolót célszerűen tartálykocsival lehet feltölteni, esetleg big-bag-es feltöltést lehet alkalmazni.

 

 

Egy ilyen megvalósult berendezést láthatunk a 2. ábrán.

A kazán jobboldalán levő hengeres tartály a készlettartály.

A 3. ábrán egy kerti faházban kialakított pellettároló látható a töltőcsonkokkal.

 

 

A 4. ábra ugyanezen faházba épített tároló kihordó csigamotorját mutatja a flexibilis tömlőkkel.

 

Egy ilyen tároló, ha megfelelőméretű, akkor elegendő üzemanyag tölthető bele ahhoz, hogy évi egy feltöltéssel tudjon a rendszer üzemelni. Az üzemanyag tároló létesülhet épületen belül, kívül, valamint földbe süllyesztett kivitel is kialakítható.

Az olcsón beszerezhető pellet kazánok általában nem rendelkeznek ilyen szezonális tárolóval. Általában zsákokból kell egy napi tárolót feltölteni, így néhány naponta ezzel foglalkozni kell.

 

Teljesítményszabályozás- automatikus gyújtóberendezés

Korszerű pelletkazánok a névleges teljesítmény 22-30%-áig le tudják szabályozni a teljesítményüket, az ennél kisebb teljesítményeket szakaszos üzemben oldják meg.

A szakaszos üzem miatt fontos, hogy a berendezés automatikus gyújtóberendezéssel rendelkezzen.

Tűztér kialakításának függvényében a gyártók a jó teljesítmény szabályozás érdekében puffertartályt szoktak javasolni, de vannak esetek, amikor a puffer beépítése nem szükséges.

Az olcsón beszerezhető pellet kazánok általában nem rendelkeznek ilyen automatikus gyújtóval.

Ezek általában parázson tartással oldják meg a teljesítmény szabályozást – ez növeli a pelletfogyasztást.

 

 

Könnyű tisztíthatóság és karbantartás

Ez a komfort szempontjából kritikus pont.

A gázkazánhoz képest ez mindenképpen egy többlet feladat, melyet az üzemeltetőnek kell elvégezni.

Érdemes tehát vásárlás előtt megvizsgálni a berendezés tisztíthatóságát:

  • Milyen gyakran kell a hamutartályt üríteni?
  • Mennyire könnyű a hamuzás művelete – mekkora kosszal jár?
  • Az egyéb tisztítandó egységeket milyen gyakran kell takarítani, azok mennyire könnyen hozzáférhetők, ill. mekkora kosszal járnak?

Tapasztalatunk szerint e tekintetben is vannak eltérések az egyes gyártmányok között.

 

 

Boronkai Miklós

ÖkoValentia Kft.