Tömörítők, rögtörőhengerek – erre kell figyelni

A hengerek az egyik legrégebbi talajművelő eszköznek számítanak. Míg régebben csak a rögtörés és a tömörítés volt a fő feladatuk a művelési technológiában, addig mára a felhasználási területük jelentősen kibővült. Cikkünkben a legáltalánosabban elterjedt hengerprofilok alkalmazási területeinek megválasztásához adunk tanácsot.

Mikor, hol melyiket

A két legelterjedtebb és talán a legrégibb hengerprofilok a lemezes sima- és az öntöttvas gyűrűshengerek. A simahengereket évtizedek óta elterjedten alkalmazzák a homokos, illetve gyepterületek, kaszálók talajegyengetéséhez, de sokszor használják még lucernaterületek telepítésekor a vetés utáni tömörítésre is. Nem mindegy, hogy melyik területre milyen átmérőjű simahengert érdemes alkalmazunk. Általánosságban elmondható, hogy ezek átmérője 500-1250 mm között található, homoktalajra leginkább a 700-900 mm hengerátmérő az ideális, míg a gyepterületek tereprendezésére a lehető legnagyobb átmérőjű simahenger javasolt. A hengereket úgy kell összekapcsolni, hogy 5 cm-es túlfedés legyen, és műveletlen talajvonal ne maradjon.

A gyűrűshenger

Az egykoron legelterjedtebb öntöttvas gyűrűshengerek az elmúlt másfél évtizedben egyre jobban kezdenek kimenni a divatból. A hengerválaszték kiszélesedésével hatékonyabb munkát végző profilú konstrukciók egyre nagyobb teret hódítanak. A gyűrűshengerek viszont egyszerű, olcsó, könnyen javítható eszközök és tagokban munkagéphez is egyszerűen, gyorsan kapcsolhatók. A gyűrűshengerek elemei üregesek, és egy vagy két darabból öntéssel készülnek, az elemek szokásos ékszöge 55-70 fok. Súlyuknál, ékszerű kialakításuknál és ezáltal felületi nyomásuknál fogva mélyebben is erős tömörítőhatást fejtenek ki. Alkalmazásuk leginkább tarlóhántást követően vagy azzal összekapcsolva ajánlott, hiszen az erős lezáró tömörítőhatása a rögtörés mellett jelentősen csökkenti a párolgási veszteséget, javítva a vízmegtartó-képességet. Apró magvak vetését követően is alkalmazhatjuk vetéslezárás céljából, de itt javasolt a kisebb, 33 fokos ékszögű gyűrűkből álló változat használata. Súlyánál és ékszerű kialakításánál fogva kora tavasszal, a felfagyott vetések ápolására is alkalmas. Homoktalajon is előnyős alkalmazásuk mivel a gyűrűk által képzett barázdák csökkentik a szélerózió és a defláció károkozását.

Háromtagú Cambridge-henger

A rögtörőhengerek

A rögtörőhengerek közül háromféle profiltípusú henger a legelterjedtebb. A Cambridge hengertípus ezek között talán az egyik legrégebbi. A 450-650 mm átmérőjű peremgyűrűs, vagy taréjos gyűrűs, és csillagos elemekből felépülő hengertípusnál, az utóbbi lazán van a gyűrűs elemek közé a hengertengelyre felfűzve. Mivel a csillagos elemek átmérője, 20-30 mm-rel nagyobb, mint a gyűrűs elemeké, így fordulatszámuk forgás közben kisebb, ami elősegíti az öntisztulását, függőleges elmozdulásuknak, ugráló gördülésüknek köszönhetően pedig intenzív rögtörést végeznek. A Cambridge-henger alkalmazásával a felső talajréteg aprómorzsás, laza szerkezetű, míg az alsó réteg tömörebb lesz és jó nedvességtartó képességgel rendelkezik, így a tavaszi vetések magágykészítését megelőző szántáselmunkálásnál ideálisan alkalmazható főleg rugós CrossBoard rendszerű simítóval kombinálva. A talajelőkészítés mellett tavasszal a lefagyott őszi vetések feltörésével a növény további fejlődéséhez jó talajviszonyokat biztosít. Az ugyancsak gyűrűs elemekből álló Crosskill-hengerek intenzív rögtörésre hívatott művelőeszközök. A gyűrűk peremén csonkadeltoid alakú fogazat van, amely két oldalt alkotó irányban áll ki és a gyűrű kerületével egy szintben helyezkedik el. Az egyes gyűrűk súlya kis felületen fekszik fel, ennek köszönhetően a rögtörő hatás jelentős. Mivel a gyűrűelemek fogai közel vannak egymáshoz, így a CrossKill-henger egyik hátránya, hogy csak száraz talajkörülmények között alkalmazható, a nedvességtartalom kis emelkedésével a gyűrűk közötti részek eltömődnek. Ennek kiküszöbölésére néhány konstrukciónál a CrossKill- és a Cambridge-elemeket kombinálva alkalmazzák, mivel a Cambrigde hengerek kissé nedvesebb talajkörülmények között is megbízható minőségben dolgoznak, kiváló öntisztuló képességük miatt.


CrossKill-henger simítóval kombinálva tavaszi szántáselmunkálásban

Az utóbbi két évtizedben – főleg a hazai gyártás eredményeként – terjedtek el a csillag-, illetve prizmaprofilos gyűrűs elemekből álló hengerek. Az ilyen tagokból felépülő henger a tömörítésen kívül porhanyítást és jelentős rögtörést végez, mivel a talajba mélyedő csillagelemek oldallapjai a haladási iránnyal nem párhuzamosak, illetve a különböző mélységben haladó elemrészek kerületi sebessége is különböző. A csillagos és prizmahenger által kialakított talajfelszín nem összefüggő, hanem hullámos barázdákból áll. Az ilyen talajfelszín a csapadékvíz befogadására előnyösebb, és jól ellenáll a szél okozta eróziónak is. Felhasználási területük igen széles és rendkívül univerzálisan alkalmazhatók. A felső 10-12 cm-es rétegben végzett intenzív rögtörő tömörítő munkájának köszönhetően, simítóval kombinálva szántáselmunkálásra, vetést követő magágytömörítésre, de tarlóhántással egybekapcsolt talajlezárásra is jól használhatók, továbbá a gyepek talajának felületi tömörítésére, gyepápolásra, gyepfelülvetésre is ideálisak.

Mélytömörítők


A prizmaprofilú hengerek esetében még nedves talajkörülmények között is jó a rögtörés tömörítés hatásfoka

A mélytömörítő hengerek a fentebb tárgyalt konstrukciókhoz képest már egy más kategóriát képeznek a hengerkínálatban. Ezeket a hengereket már ritkábban alkalmazzák külön álló munkagépként inkább a nehéz talajművelő eszközök kiegészítőjeként érhetők el. Ennek leginkább rendeltetésük az oka. A fentebb említett felületi hengerek általában csak 10-12 cm-es mélységig végeznek tömörítést, a mélyebb rétegek tömörítésére csak a mélytömörítő hengerek alkalmasak. Ezek általában 600-700 mm vagy kicsivel még nagyobb átmérőjűek, a gyűrűik osztása pedig 14-17 cm. Profiljuk ék alakú, alacsony ékszöggel, kis felfekvő felülettel, többször éles acélperemgyűrűvel kombinálva. Az alapművelés, szántás, talajlazítás után a talajszerkezetben képződő üregek csökkentése, megszüntetése, illetve a felső réteg és az altalaj kapilláris kapcsolatának helyre állítása az egyik fő feladatuk. Alkalmazásuknak a talaj nedvességtartalma szabhat gátat, hiszen tömörítő hatásukat szárazabb talajszerkezetben tudják optimálisan kifejteni.

Végül meg kell még említsük a különböző profilú gumihengereket. Ezeket leginkább felszínegyengetésre, és az aprómorzsás magágyaknál a vetést követő magágytömörítésre érdemes használni, de alkalmazásánál fontos tényező a talajszerkezet, hiszen kötöttebb talajokon végzett vetésnél, előnyösebb inkább a fentebb már említett háromféle rögtörő-tömörítő hengertípusokból választani.

A többtagú, osztottvázas hengereknél fontos tényező az egyes hengertagok talajkövetése. Ezt munkaszélességtől és hengertagszámtól függően a gyártók különböző megoldásokkal próbálják szavatolni, de alapvetően a hengertagok haladási iránnyal megegyező szimmetriatengelyén kialakított, központi felfüggesztés biztosítja az optimális felszínkövetést.

Munka és munkasebesség

Üzemeltetés szempontjából talán az egyik legfontosabb tényező a munkasebesség megválasztása. A szakirodalom általában 6-10 km/h munkasebességet javasol a hengerezéshez, de a gyakorlatban ma már nagyrész nagyobb munkasebességet alkalmaznak a felhasználók, amely pl. a rögtörő hengereknél még javíthat is a hengerelemek munkájának hatékonyságán. Az ajánlott üzemeltetési sebesség túllépésénél viszont a tömörítő hatás, a tömörítés mértéke csökkenhet, így a hengerek üzemeltetésekor leginkább a talajállapothoz igazodó munkasebességet célszerű kiválasztani.

A mélytömörítő hengerek leginkább a talajlazítók, nehézkultivátorok kiegészítő művelőeszközei, de önálló munkagépként is elérhetők

A hengerezési talajmunkákat csak ideális nedvességtartalmú talajokon célszerű végezni, mert a nedves talajokon a hengerelemek betömődésének veszélye, amely a munkavégzés hatékonyságát jelentősen lerontja.

Természetesen cikkünkben csak a külön munkagépként, vontatott vagy függesztett erőgép kapcsolatú henger eszközöket tárgyaltuk a legáltalánosabban elterjedt profilkialakítás szempontjából. A talajművelő- és vetőgépek művelőelemeként választható hengerek konstrukciós kínálata ettől sokkal szélesebb, ma már szinte nincs olyan talajtípus és művelési körülmény, amelyhez nem választható ki az optimális kialakítású eszköz.

Farkas Imre

henger magágy tarlóhántás