fbpx

Új, hevederes MacDon vágóasztalok a hazai piacon

Írta: - 2018 március 02.

A különböző arató-cséplőgéppel betakarítható növények termesztése során, különösen a nagy értékű, nehezen betakarítható olaj- és fehérjenövények esetében a betakarítási veszteségek minimalizálása a termelés gazdaságosságát, eredményességét is befolyásolja. A betakarítási veszteségek – az arató-cséplő és tisztító-leválasztó szerkezet veszteségein túl – a vágóasztalok vagy adapterek munkája következtében alakul ki. A vágóasztalok vágó, gyűjtő-anyagtovábbító rendszerének munkája, ezen túlmenően a különböző konstrukciójú és teljesítményű arató-cséplőgépek áteresztőképességét, teljesítményét és munkaminőségi mutatóit, áttételesen pedig új, a hajtóanyag-felhasználás mértékét is befolyásolja.


1. ábra: A vágóasztalok talajkövető rendszere a növényféleségeknek megfelelő vágási magasságot biztosít

A fentiek következtében – és az arató-cséplőgépekkel betakarítható növények eltérő morfológiai és agrotechnikai tulajdonságaik miatt – számos különböző konstrukciójú vágóasztal van jelen a piacon. A folyamatos konstrukciós és gyártmányfejlesztés eredményeként a MacDon Industries Ltd. (Winnipeg Manitoba, Canada) vágóasztalait is több konstrukciós megoldásban és típusban alakították ki.


2. ábra: A flexibilis vágószerkezet és az osztott behordó szerkezet következtében a talajkövetés tökéletes

MacDon hevederes flexibilis és merev vágóasztalok fontosabb műszaki adatai

Megjegyzés: * egyoldalas, kaszahajtású vágószerkezet ** kétoldalas kaszahajtású kétrészes vágószerkezet

A MacDon gumihevederes vágóasztalok típus szerinti fontosabb műszaki adatait az 1. táblázat szemlélteti.

A D-sorozatú merev gerendellyel, illetve kaszasínnel szerelt gumihevederes változatok fix vázkerete, valamint a flexibilis talajkövető gumihevederes, FD típusok osztott kivitelű vázszerkezete gyorscsatlakozó kerettel kapcsolható az üzemeltető arató-cséplőgép ferde felhordójához.

A D-sorozatú változatnál a talajkövető rendszer úszó helyzetben – a munkaszélességtől függően – 9,1 m és 13,7 m munkaszélesség-tartományban, keresztirányban 411 és 617 mm közötti talajkövetést biztosít, ami 4,8°-nak felel meg, a hosszirányú talajkövetés pedig 178 mm, ami 7-nek felel meg. Ez a rendszer – az egyenlőtlen domborzati viszonyok mellett is – a beállításnak megfelelően egyenletes vágási magasságot biztosít, a csúszótalpak nélkül 30-55 mm, csúszótalpakkal 40-140 mm, míg stabilizáló támkerékkel 120-560 mm lehet (1. ábra). A vágási magasság állítása a kezelőfülkéből távvezérléssel végezhető el. Természetesen a tökéletes alacsony vágáshoz a stabil forgattyús hajtóművel működtetett egy- és kétszeres kaszaszerkezet is hozzájárul. Az FD-sorozatú változatok flexibilis, de kétszakaszos merev kaszasínnel, illetve kaszagerendellyel vannak szerelve, és ezen túlmenően osztott vázkeretű, behordó szalagos szerkezetek, a motolla is két részből áll. Ez a flexibilis vágószerkezeti kialakítás – a kedvezőtlen domborzati viszonyok mellett – az egyenetlen talajon is pontos talajkövetést, illetve egyenletes, alacsony vágási magasságot biztosít (2. ábra). Ennek a konstrukciós megoldásnak az előnyei különösen szója-betakarításban használhatóak ki. A talajkövető konstrukció – az alsó hüvelyek levágásával – jelentősen csökkentheti a szója betakarítása során egyébként jellemzően magas levágatlansági veszteség értékeit. (3. ábra)


3. ábra: A flexibilis vágószerkezet alkalmazása szója-betakarításban – az alacsony vágási magasság következtében – csökkenti a levágatlansági veszteséget

Mind a D-, mind az FD-sorozatú vágóasztalok felszerelhetők oldalkaszákkal. A vágóasztalokon alkalmazott gumihevederes anyagtovábbítás, és oldalkaszák használata, valamint a vágóasztal hátsófala előtt felső pozícióban elhelyezhető keresztcsiga repce-betakarításban jelentős mértékben csökkenthetik az aratás során keletkező pergési veszteséget. Ez a repcetermesztés esetében olyan mértékű lehet, ami meghatározhatja a termesztés gazdaságosságát, jövedelmezhetőségét. (4. ábra).

A D sorozatú merev kaszákkal, illetve kaszagerendellyel szerelt, és az FD (FlexDraper®) sorozatú osztott központi szekciójú behordó, illetve bal- és jobboldali terményszállító oldalszalagos vágóasztalok motollaujj-tengelyei különleges vezetőpályán mozognak, ami azt jelenti, hogy a motollaujjak helyzete forgás közben a betakarítandó növényzet morfológiai adottságaihoz igazítható. A vezérelt motollaujjak 4 pozícióba állítható be (5. ábra). Ezen túl természetesen állítható a növényzet magasságától, illetve egyéb tulajdonságaitól függően a motolla kinyúlása, szöghelyzete, valamint természetesen a fordulatszáma.


5. ábra A motollavezérlés 4. különböző pozíciója a különböző növények morfológiájához alkalmazkodó beállítást biztosít

A FlexDraper® koncepció lényege, az osztott kétrészes merev vágóasztal elemekkel és kaszával szerelt asztalnál, hogy a két jobb- és baloldali vágóasztal-rész kiváló talajkövetést képes végezni, azonban fontos hogy ezt úgy tegye, hogy az „aktív” motolla terelőujjai mindig konstans távolságban legyenek, ill. maradjanak a kaszasínhez viszonyítva (6. ábra). Ez a feltétele annak, hogy a megfelelően vezérelt Heavy Duty motollaujjak rátereljék a terményáramot az oldalhevederekre, garantálva a veszteségmentes munkavégzést. A jobb és baloldali vágóasztal-szárnyak a középső behordó kerethez csuklós rögzítéssel kapcsoltak, ennek eredményeként lehetséges a tökéletes talajkövetés. A D- és FD-sorozatú behordó hevederes vágóasztalok ismertetett konstrukciós megoldásai – az említett növényféleségek betakarításán túl – az adapterek kalászos gabonában történő különböző előnyökkel történő használatát is lehetővé teszik.

A behordó szalagok – a nagy hozamú kalászosok esetében – egyenletes anyagáramot biztosít az aratócséplőgépek cséplőszerkezetének, ami a tökéletes cséplést, hatékonyabb tisztítást, vagyis kisebb cséplőrész-veszteséget eredményez. Mindezek mellett a családelven épülő vágóasztalok munkaszélesség-választéka – a D-sorozatnál 7,60-13,70 m, az FD-sorozatnál 9,15-13,70 m – biztosítja a különböző nagyságrendű arató-cséplőgépek leterhelését a munkasebesség túlzott növelése nélkül, ami feltétlen hajtóanyag megtakarítással jár. A behordó-hevederes konstrukció és a motolla speciális pozicionálási lehetősége pedig a dőlt kalászosok aratását is minimális veszteség mellett teszi lehetővé.

Dr. Kelemen Zsolt

műszaki szakértő – Gödöllő

CÍMKÉK adapter