Újabb fontos lépés az öntözésért!

Már ebben az évben elkezdődtek a munkálatok

A klímaváltozás miatt is kulcsfontosságú az öntözésfejlesztés, a vízgazdálkodás hatékonyabbá tétele a hazai agrárium versenyképességének növeléséhez. E téren – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével – számos előremutató lépést tett és tesz a kormányzat.

Ezek az akadályok

Az öntözésfejlesztési stratégia megalkotásáról szóló kormányhatározat kapcsán 2018-ban végzett kamarai igényfelmérés során mintegy 1,2 millió hektár területet, bő 40 ezer gazdálkodó igényeit mérték fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közreműködésével. Így országszerte parcellaszinten láthatóvá vált a valódi öntözésfejlesztési szándék, valamint annak elmaradásának okai: például felszíni víz hiánya, a bürokrácia, az elaprózódott birtokszerkezet, a termelői együttműködések hiánya, a tulajdonosi hozzájárulások megszerzésének bonyolultsága, vízátvezetési anomáliák, a vízi beruházások hosszú megtérülési ideje és költséges fenntartása.

Ezek a válaszok

E problémák feloldása és a fejlesztés érdekében több előremutató kormányhatározat is született az elmúlt másfél évben, a feladatokhoz pedig állami forrást is rendeltek. A vízkínálat fejlesztési tervek közt szerepel az állami művek rekonstrukciója, a nem állami művek kataszterének és rendeltetésszerű üzemeltetésének megoldása, a víztározás megteremtése. A vízkeresleti fejlesztés vonatkozásában a termelői együttműködés támogatása, a hatékony öntözés kidolgozása, további jogszabályi egyszerűsítések végrehajtása, speciális magán és közérdekű vízátvezetési szolgalom megteremtése, az öntözött területen elővásárlási és előhaszonbérleti jogok kialakítása, szakhatósági – talaj-környezet és természetvédelmi – engedélyek egyszerűsítése. Továbbá egy olyan öntözési igazgatási szerv kialakítása, amely szakmailag és jogilag is segíti a termelőket. Támogató intézkedésként megjelenik a mezővizes középfokú oktatás, valamint a szaktanácsadás és a felnőttképzés megerősítése, illetve az öntözési ismeretek elterjesztése érdekében bemutató központ kialakítása.

Ez már elkezdődött…!

Mint már ismert, a következő tíz évben 170 milliárd forint áll rendelkezésre az öntözési vízkínálat és a vízkereslet fejlesztésére. A 17 milliárdos éves keret elsősorban a vízkínálat fejlesztését támogatja, annak érdekében, hogy a csatornák víz szállítására alkalmas állapotba kerüljenek – ott, ahol valós öntözési igények vannak. Már ebben az évben elkezdődtek a munkálatok, a vízigényfelmérés eredményeivel összhangban. Hét kiemelt beruházásnak már az előkészítése is folyik: a Homokhátság valamint a Szarvas-holtág vízpótlása; a Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak rekonstrukciója, kapacitásbővítése; Jánossomorja és térségének vízpótlása; Tiszakécske öntözőcsatornái; a Taktaközi-öntözőcsatorna; kettősműködésű csatornák rekonstrukciói, kiemelten a Hajdúságban.

NAK öntözés