Újra kell gondolni a kalászosok őszi növényvédelmét

Éghajlatváltozás, hatóanyag-kivonások, fajtaváltás, egyszikű gyomok terjedése, őszi rovarkártétel és gabonavírusok… A sort még természetesen lehetne folytatni. Az eredője mindezen tényezőknek az, hogy ha jövedelmezően szeretnénk a jövőben is kalászos gabonát termelni, ahhoz át kell gondolnunk az eddig alkalmazott technológiai elemek hatékonyságát, és ha indokolt, változtatnunk/fejlesztenünk kell azokat.

 

Vetőmag/csávázás/vetésidő/kelésbiztonság/rovarok elleni védelem. De hogyan?

Kalászostermesztésünk fenntarthatósága és gazdaságossága érdekében a növényvédelmet integrált szemlélettel kell végeznünk. A kémiai védekezés mechanikus alkalmazása helyett a technológia egyes elemeinek összehangolásával, az összes lehetséges védekezési mód kihasználásával kell a kártevőket a kárküszöb szintje alatt tartanunk. Helyes vetésváltással, agrotechnikai eljárásokkal, az árvakelések megszüntetésével megelőzhetjük a kártevők felszaporodását, csökkenthetjük a fuzáriumfertőzés veszélyét. A talajművelésnek a talajlakók és a rágcsálók elleni védekezés mellett nagy szerepe van az elővetemény maradványain telelő kórokozók pusztításában is. Ellenálló fajták választásával csökkenthetjük a betegségek károsítását. A vetőmag minősége, a vetésidő helyes megválasztása, a megfelelő vetésmélység, az alkalmazott vetőmagnorma meghatározza a kialakuló állomány minőségét, ezáltal a növények egészségét is a teljes vegetációs időszak alatt. A szükséges ápolások (pl. télvégi hengerezés) elvégzésével megelőzhetjük bizonyos betegségek (pl. hópenész) kártételét. Az arányos tápanyagellátás jó kondíciót nyújt növényeinknek, ezáltal segíthet „kinőni a foguk alól”. A túlzott N-táplálás elkerülésével az állomány ellenállóbb lesz a betegségekkel szemben.

 

 

A csávázás az integrált növényvédelmi technológia első, nélkülözhetetlen eleme. Csak kifogástalanul tisztított, jó csírázási eréllyel rendelkező, magas vigorú vetőmagot szabad csávázni. A csávázógép állapota és beállítása nagyban befolyásolja a csávázás minőségét. Mindig az ajánlott csávázószerdózist kell alkalmazni! Egyetlen csávázószer sem nyújt 100%-os hatékonyságot, ezért ha a fentiek csak részben teljesülnek, akkor a csávázószer hatékonysága tovább csökken, nem várható el az optimális biológiai hatás elérése. 2020-ban megújul a Lamardor csávázószercsomag: az új összetételű LAMARDOR ACTIVE CSOMAG továbbra is 10 tonna kalászosvetőmag csávázására szolgál, amelyben 2 liter Lamardor 400 FS folyékony csávázószer és 10 liter PERIDIAM ACTIVE 109 csávázási adalékanyag található. Az új PERIDIAM ACTIVE 109 – funkcióját tekintve ugyanazt a szerepet tölti be, mint elődje: a hatóanyagok jobb tapadását, a leporlás minimalizálását, a színintenzitás növelését és a kezelt vetőmag felületének egyenletesebbé tételével – a magok boltozódásának megelőzésével – a vetés egyöntetűségét segíti. Ezenfelül mikroelem- (mangán, cink és molibdén) tartalmának köszönhetően hozzájárul a gyors, erőteljes és egyenletes keléshez. A koncentrált, két hatóanyagot tartalmazó tartalmazó csávázószer minden kalászos vetőmag kezelésére felhasználható valamennyi csávázással leküzdendő betegség ellen.

A rovarölő szeres csávázás lehetőségének megszűntével előtérbe került a fiatal gabonák megfelelő őszi állományvédelme a vírusvektor levéltetvek és kabócák ellen. A korán vetett és ezért a kártételnek jobban kitett táblákat érdemes hosszú hatástartamú hatóanyagot is tartalmazó készítménnyel (pl. Proteus) kezelni. A Proteus kontakt és felszívódó hatóanyagainak kombinációjával biztosított a kezelés utáni azonnali hatás, és a később a táblába betelepülő egyedek ellen is védve van az állomány. Ha az őszi időjárás az átlagosnál melegebb lesz – szükség lehet egy második rovarölő szeres kezelésre is.

 

 

Gyomirtás ősszel – egyszerűbb védekezés tavasszal

A gyomirtást a különböző eljárások kombinálásával kell megoldani. Ki kell használni a vetésváltás adta lehetőségek mellett a gyomirtási szempontból optimális időben végzett talajművelési elemeket, a mechanikai gyomirtási eljárásokat is. A megfelelő fajta kiválasztása az okszerű tápanyagellátás és a rovarkártevők elleni védelem a homogén, sűrű állomány biztosításával járul hozzá a gyomnövények elleni sikeres védekezéshez.

Hazánkban a kalászosok őszi gyomirtása az utóbbi években egyre szélesebb körben alkalmazott technológiai elemmé vált. Erre kényszerítenek bennünket a jelentősen megváltozott gyomviszonyok és az egyre szélesebb körben alkalmazott alacsony vetőmagnormával és korán vetett búzaállományok, amelyek szinte semmilyen gyomelnyomó képességgel nem rendelkeznek. A nagy széltippan ma már a 3. legfontosabb gabonagyomunk, és új területeken is megjelent, illetve terjed. Az ősszel kelő kétszikűek (pl. veronikafélék, árvacsalánfélék, tyúkhúr) pedig képesek gyepszerűen vastag rétegben beborítani a talajt, és elnyomni a gyenge gabonaállományt. A tavaszi gyomirtás idejére ezek a fajok legtöbbször már túl vannak életciklusuk nagy részén, és sikerrel kifejtették súlyos károsító hatásukat is.

A búzatermesztés esetében is igaz, hogy a megcélzott magas termésszint elképzelhetetlen a gyomkonkurencia minél korábbi kikapcsolása nélkül. Erre kiválóan alkalmas az őszi gyomirtás, amelynek természetesen munkaszervezési előnyei is vannak, hiszen jelentősen csökkenthető/egyszerűsíthető a tavaszi gyomirtás.

 

 

A Bayer egyik őszi kalászos gyomirtó szere, az Expert Met 2020ban is rendelkezésre áll. A készítményt az elmúlt öt évben már sokan alkalmazták jó eredménnyel a nagy széltippan és az ősszel kelő kétszikűek ellen. Az Expert Metegy vegetációs időszakban egy alkalommal használható fel őszi gyomirtásra. Őszibúza-, ősziárpa-, rozs- és tritikálekultúrákban a készítményt korai posztemergensen, a kultúrnövény 1 leveles és 3 leveles állapota között (BBCH 11-13) kell kijuttatni. Fontos, hogy kezeléskor a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-két leveles, a nagy széltippan (Apera spica venti) 1–2 leveles fejlettségű legyen.

Az Expert Met dózisa minden kalászos esetében egységesen 0,35 kg/ha. Mivel a készítmény a levélen keresztüli hatása mellett a talajon keresztül is hat, a megfelelő hatékonysághoz szükséges a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.

Erősebb gyomosodás vagy kevésbé érzékeny gyomfajok jelenléte esetén az Expert Met kombinálható diflufenikán vagy metszulfuron-metil hatóanyagot tartalmazó készítménnyel, illetve az őszi kezelést követően tavaszi gyomirtás válhat szükségessé 0,15 l/ha Sekator OD-val. Betegségek, kártevők, fagy vagy szárazság miatt legyengült növényállományba a készítményt nem szabad kijuttatni. A készítménnyel kezelt állomány kipusztulása esetén, a kezelést követő tavasszal tavaszi árpa, tavaszi búza, burgonya, kukorica, lucerna, paradicsom vethető.

 

 

Az Atlantis OD elsősorban az őszi búza egyszikű gyomnövényei ellen hatékony posztemergens készítmény, de hatékonyan pusztítja a magról kelő keresztesvirágú gyomokat, valamint a szikfű- és pipitérfajokat is. Nagy széltippan és parlagi ecsetpázsit ellen 1,0-1,25 l/ha dózissal kell a kezelést elvégezni. Gátolt növekedési viszonyok között (szárazság, tápanyaghiány), valamint erős gyomfertőzés esetén a hatékonyság jól fokozható 1 l/ha Mero hozzáadásával. Rozsnokfajok (fedél rozsnok, mezei rozsnok, gabonarozsnok, bókoló rozsnok, meddő rozsnok) ellen 1,5 l/ha dózissal lehet a legjobb gyomelnyomó hatást elérni.

 

Csorba Csaba
Bayer Crop Science

Atlantis OD Bayer Crop Science csávázás csávázószercsomag Expert Met fuzárium gyomirtás kalászosok kalászosvetőmag kémiai védekezés őszi árpa őszi búza őszi növényvédelem rovarölő szeres csávázás rozs tritikálé
..