Pályázati aktualitások

Társadalmi egyeztetésre bocsátottak a Vidékfejlesztési Program keretében egy új pályázati konstrukciót. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezeti szintű anyaghoz képest változtatások következhetnek be, ezért a meghirdetett felhívást tekintsék majd mérvadónak. A mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása című támogatási lehetőség állattartó telepek, kertészeti-, élelmiszeripari-, és borászati üzemek részére biztosít korszerűsítési beruházásokat.

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozások részére nyílik lehetőség, innovatív és környezetbarát, energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések megvalósítására. A felhívás célkitűzése az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, a környezetvédelmi szempontok fokozottabb figyelembe vétele, a fajlagos energiafelhasználás csökkenése, különös tekintettel a megújuló erőforrások használatára.

Támogatásra jogosult

• 1. célterület

 • Mezőgazdasági termelő.
 • Termelői csoport, termelői szervezet.
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet.
 • Szociális szövetkezet.

• 2. célterület

 • Mezőgazdasági termelő.
 • Termelői csoport, termelői szervezet.
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet.
 • Szociális szövetkezet.
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások.

Támogatást igénylők kritériumai

1. célterület esetén

 1. ) Mezőgazdasági termelő esetén:
 • a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett
 • a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
 1. ) Termelői csoport, termelői szervezet esetén:
  • a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:
 • árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
 • legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.

2. célterület esetén

Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó projektek támogathatóak, kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), TEÁOR 109 (takarmánygyártás).

1.) Mezőgazdasági termelő, Termelői csoport, termelői szervezet, Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet és Szociális szövetkezet esetén:

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
  • a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul
  • a támogatási kérelemmel érintett TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul
  • a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják, vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesültek

2.) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások amennyiben:

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek
  • a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul irányul
  • a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul
  • a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják, vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesültek.

Támogatható tevékenységek

1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban:

  • Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
  • Kertészeti üzemek (meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek) energiahatékonyságának javítása

□ Utólagos külső hőszigetelés, külsőnyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése

□ Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hulladékhő-hasznosítási lehetőségek kiaknázása

□ Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül-és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése

□ Temperált levegőjű létesítmények (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése

□ Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje

  • Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása

□ Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

□ Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

□ Világítási rendszerek korszerűsítése

□ Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése

  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Fűtési/hűtési energiaigény, használatimelegvíz-igény, villamosenergia-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektor, biomasszaalapú és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz, napelemes rendszer, szélenergia)

2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari és borászati üzemekben.

Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez (kivéve TEÁOR 1020 - halfeldolgozás és tartósítás, TEÁOR 109 - takarmánygyártás) kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak

 • Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek •
 • Utólagos külső hőszigetelés, külsőnyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése
 • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása)
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése)
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Fűtési/hűtési energiaigény, használati villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégi megújuló energiaforrásból. (napkollektor, biomassza alapú és hőszivattyús rendszer, geotermikus energia, biogáz, napelemes rendszer, szélenergia)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

A támogatás igénybevételének feltételei

Az 1. célterület alapján - állattartó gazdaságban végrehajtott projekt esetén - támogatás kizárólag baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk), szarvasmarhaféle (szarvasmarha és bivaly), sertés, juh, kecske, lófélék (ló, szamár, öszvér), húshasznosítású galamb, fürj, nyúl, méh és csincsilla tartásához kapcsolódó projekthez nyújtható.

1. Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

A)   Az épületek energetikai-korszerűsítése

B)   Hűtéssel és fűtéssel el nem látott építmények energetikai felújítása

C)   Energiahatékonyság javítását célzó, technológiát fejlesztő beruházás

D)   Az A-B-C pontokban leírt esetekből több is szerepel

2. Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.

3. Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék, valamint Annex I. termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet.

4. Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomasz-szaalapú energia-előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.

5. Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-os-nak kell lennie.

Kötelezettségek

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

Kötelező a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

Megkezdés, megvalósítás, fenntartás

Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségére megkezdhető. Felújítás, átalakítás, bővítés esetében a Kifizető Ügynökség által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás. A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig fenntartási kötelezettség van.

Támogatás forrása, mértéke, összege

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35 milliárd Ft, ebből 30 milliárd jut a kertészeti üzemek és állattartó gazdaságoknak, további 5 milliárd áll rendelkezésre az élelmiszeripari- és borászati üzemek részére. A vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projektnél max 500 millió Ft, kollektív projektnél max 1 milliárd Ft.

A támogatás mértéke:

  • Közép-Magyarországi Régióban: 40%
  • Közép-Magyarországi Régión kívül: 50%

Az 1. célterületen fiatal mezőgazdasági termelő számára kollektív módon végrehajtott projekt 10-10%-kal magasabb támogatási intenzitás jár.

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelem ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására a tervek szerint 2018. február 19-től 2020. február 18-ig van lehetőség. Az első szakaszzárás 2018. március 19-én lesz. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, az IH a benyújtási határidő előtt a pályázat beadás lehetőségét felfüggesztheti.

Pályázati összefoglaló

Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket foglaljuk össze röviden.

Somogyi Tibor - Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda - Bábolna