fbpx

10 tipp: a műtrágyák kijuttatására, a szórógépek beállítására és üzemeltetésére

Írta: Szerkesztőség - 2011 február 17.

A műtrágya sokba kerül és optimális kijuttatása a növénytermelés sikerének záloga. Elég ok ez arra, hogy a műtrágya kezelésénél és a szórógép beállításánál kellő gondossággal járjunk el. Erre hívja fel a figyelmet a német „profi” – Magazin für Professionelle Agrartechnik – 2010 áprilisi számában Gottfried Eikel: „Csak a műtrágya és a szórógép számít” (Auf Dünger und Streuer kommt es an) című cikke, amelyet szerkesztett változatában a következőkben adunk közre.

1. Vásároljon minőséget

Csak a legjobb minőségű műtrágyát vegye meg. Legyen ott a rakodáskor, és ne hagyja, hogy drága pénzért összesepert vagy csomós árut „sózzanak” Önre. Ragaszkodjon ahhoz, hogy a szállítólevélhez mellékeljék az illető műtrágya leírását. Minden tételhez részletes leírás tartozik, amely felvilágosítást nyújt a műtrágya fajtájáról, gyártójáról és összetételéről. Ezt a műleírást általában nem szívesen adják ki a forgalmazók. Ez azonban jár Önnek, sőt kötelező is műtrágya szállításakor annak leírását a szállítmány mellett tartani.

2. A helyes tárolás és anyagmozgatás

Műtrágya tárolásakor bizonyos előírásokat be kell tartani. Ezeket a „Cross Compliance” (az Európai Unió által előírt kölcsönös megfeleltetés*)) értelmében a gyakorlatban ellenőrizni is szokták. Minden műtrágya higroszkópikus, ami annyit jelent, hogy nedvességet szív magába környezetéből és hajlamossá válik a csomósodásra. A műtrágya tároló raktárt megfelelően takarni kell. Általában elegendő egy vékony fólia is, amelyet a széleken homokzsákokkal vagy más nehezékekkel le kell fogatni.

A használaton kívüli, kényelmes hozzáférést kínáló magas betonsilók nem alkalmasak műtrágya tárolására. Betároláskor és ürítéskor ugyanis a szemcseméretekben is jelentkező összetétel erősen megváltozik. Ez pedig hátrányosan befolyásolja kijuttatáskor az adagolást és a kiszórhatóságot.

A műtrágyák szállítására és tárolására általában nagyon egyszerű szabályok érvényesek:

– ne engedjük, hogy a műtrágyát nedvesség érje;

– a műtrágyát a lehető legkevesebbet mozgassuk, rakodjuk át;

– szállítószalagot ne használjunk (szétválasztaná a kisebb és nagyobb szemcseméretet);

– pneumatikus szállításra ne kerüljön sor (erősen morzsolódik és különválasztódnak a kisebb illetve nagyobb méretű szemcsék).

3. A szórógép beállítását a traktornál kell megkezdeni

A lovat sem hátulról kantározzuk fel: a beállítás kezdődjön magán a traktoron. A szórógép függőlegesbe állításához a traktor két hátsó gumiabroncsának nyomását azonos értékűre kell beszabályozni (és ha már benne vagyunk a munkában, állítsuk be az első kerekek belső légnyomását is).

Ezt követően a két emelőrudat (a hidraulikus emelőkarokat) is azonos hosszúságúra kell állítani. Ellenőrzéshez legalkalmasabb egy kellően hosszú cső, amelyet az emelőszerkezet megfogó horgaiba helyezünk. A cső tengelycsonkokhoz viszonyított helyzetét nagyon jól meg lehet ítélni, és az utánállítás is ellenőrizhető.

4. Ellenőrizzük a tolózár állását

Az évek (a használat) során a tartály kiömlő nyílásánál levő tolózár alapbeállítása megváltozhat. Ilyenkor természetesen már a legjobb szórási/adagolási táblázat sem ér semmit. Az alapbeállítás ellenőrzésére állítsunk be a tolózáron egy bizonyos skálaértéket és ellenőrizzük az előírt helyen a tolózár nyílásának méretét. (A Rauch Axis szórógépnél például erre a célra a beállítóskálán egy kis nyíl szolgál – a „85” állásban –, ekkor egy II. kategóriás alsó emelőkar csapszegének pontosan ebbe a közepes nyílásba kell illeszkednie.)

5. Szintezzük be a szórógépet

A műtrágya szórógép gyártmányától és típusától függően kell a felfogatási magasságot és a dőlést beállítani. A mindenkori alkalmazási körülményekhez igazodó méreteket a kezelési útmutató vagy a szórási/adagolási táblázat tartalmazza. Gondoljunk arra, hogy pontos eloszlás műtrágyaszóráskor csak akkor érhető el, ha ezeket az értékeket is szem előtt tartjuk. Vegyük figyelembe beállításkor a megrakott tartály súlyát és a traktorkerekek talajba süppedését is. Kellő hosszúságúra beállított lánccal a szórógép magasságát menet közben is ellenőrizni lehet.

6. Ügyeljünk a szélerősségre

A műtrágyaszórást nem elég csak erős viharban szüneteltetni. A szórásképet már csekélyebb szélerősség is negatívan befolyásolja. Pontos irányértékek sajnos nincsenek. A gyakorlatban jól használhatónak bizonyult a következő kézi módszer: körülbelül 2 méter magasból csurgasson ki a tenyeréből műtrágyát. Ameddig a műtrágya egyenesen lehull és eközben nagyobb szóródás nem észlelhető, minden rendben van. Ha bizonytalan a megítélésben, akkor ismételje meg a szórási kísérletet, és annak eredményét hasonlítsa össze egy szélcsendes helyen (pl. a csarnokban) elvégzett kísérlet eredményével.

7. Határterület vagy szélek szórása, ez nem mindegy

A gyakorlatban nem mindenütt egyformán értelmezik e két fogalmat, a „határterületi” és a „széleken történő” szórást, és már csak emiatt is hiba léphet fel a szórógép megfelelő kiegészítő berendezéseinek alkalmazásakor. Következzen tehát a helyes fogalommeghatározás (definíció):

-Határterületi szórásnak a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő műtrágyaszórást nevezzük, amikor például törvényi előírásokkal védett árkok mellett történik a kijuttatás. Határterületi szóráskor ezen a határon túl semmiféleképpen nem kerülhet műtrágyaszemcse, a szélen azonban marad egy sáv (csík) csekélyebb műtrágyamennyiséggel. Minél messzebb van a művelőút a tábla szélétől, annál szélesebb ez a kevésbé műtrágyázott sáv.

-Szélek beszórásakor ezzel szemben a teljes műtrágya mennyiséget kijuttatjuk még a táblaszélhez közeli sávban is. Ilyenkor a műtrágya egy része átrepülhet a tábla szélén túlra is. Ez azonban nem jelent gondot akkor, ha a szomszédos terület is az Öné vagy egy jóérzésű szomszédé.

8. A TLT fordulatszámot tartani kell

Műtrágyaszóráskor legjobb kézi gázzal haladni, mert így az előírt TLT-fordulatszám jobban betartható. Ez ugyanis a pontos szórás fontos garanciája. Elég, ha csak +5%-kal vagy éppen

-5%-kal eltérő fordulatszámmal dolgozunk – mindkét esetben sávkezelési problémák léphetnek már fel.

9. Ügyeljünk a munkasebességre

A korrekt adagok kiszórásához a haladási sebességgel arányos kijuttatást lehetővé tevő gépeknél sebességjelre van szükség.Még a kerékcsúszástól mentes sebességérzékelő is szolgáltathat hibás értékeket, ha nincs megfelelően kalibrálva. A 100 méteres szakaszon elvégzett kalibrálásra változó munkakörülmények között szükség lehet, de a kalibrálást egy idényben legalább egyszer mindenképpen el kell végezni. Radarszenzorok a kerékcsúszást kiküszöbölő pontos értékeket szolgáltatnak, de a magasabb növényállomány ezek értékeit is meghamisíthatja.

Amennyiben hagyományos módon, sebességarányos adagoló automatika nélkül dolgozunk, akkor a korrekt sebességjel természetesen ugyanolyan fontos. A traktorvezető csak ehhez tud igazodni és ezt a sebességet kell következetesen betartania.

10. A bizalom jó, az ellenőrzés még jobb

A műtrágya szórógép első feltöltésekor, de más műtrágyaféleségre történő átállást követően is mindenképpen újra kötelezően végezzük el még a majorban a szokásos leforgatási bemérést. Ez gyorsan megoldható! A kívánságra a géppel együtt szállítható mérőtálcák felállítása kinn a táblán már sokkal nagyobb ráfordítással jár. Ez az ellenőrzés nagyobb munkaszélességeknél és problémásan szórható műtrágyaféleségeknél nagy meglepetést is okozhat.

Forrás: „profi” 4-2010; 72-73. oldal

Szerkesztő: Dr. Fűzy József


*) Magyarországon a kölcsönös megfeleltetési rendszert 2009. évtől fokozatosan vezetik be a vonatkozó 1782/2003/EK közösségi jogszabály alapján. A kölcsönös megfeleltetés olyan komplex követelményrendszer, amelynek előírásait be kell tartania a gazdálkodónak ahhoz, hogy hozzájuthasson a támogatások teljes összegéhez.

A kölcsönös megfeleltetés kapcsolatot teremt a mezőgazdasági közvetlen támogatások kifizetése és a mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó területek, mint a környezetvédelem, az állat- és növényegészségügy, az élelmiszerbiztonság, az állatvédelem és a helyes mezőgazdasági illetve környezeti állapot normái és kötelezettségei között. (A szerkesztő megjegyzése.)