Az ökológia gazdálkodás a túlélés egyik útja!

Írta: Szerkesztőség - 2011 február 17.

Azért, hogy ne csak kuriózumként tekintsünk az ökogazdálkodókra, ugyanakkor egészségünkre gondolva már „csak” elgondolkodjunk a biobolt kirakata vagy épp a piac árai láttán, testközelbe szeretnénk hozni az ökogazdálkodást hónapról-hónapra, a kályhától indulva, de abban reménykedve, hogy egyre több parcellához érve (szerk.).

A biogazdálkodás a Földön nagyon gyorsan terjedő gazdálkodási rendszer, amely az EU mg-i területének már 5%-át foglalja el úgy, hogy ezen belül Magyarországon 2%, az élenjáróknál (Luxemburg, Ausztria, Olaszország, Csehország stb.) már 10% körüli ez az arány.

A jogi háttérről

Nem mindenki tudja, hogy az ökológiai gazdálkodás a Világ talán egyetlen jogszabályi előírásokkal körülírt gazdálkodási módszere. Ennek megfelelően az EU-ban minden tagországában kötelezően és közvetlenül alkalmazandó előírások vonatkoznak rá. Míg Tanács 834/2007/EK rendelete a ritkán változó alapelveket és az ökológiai gazdálkodás keretszabályait valamint az ökológiai jelölés feltételeit és formáit tartalmazza, addig a Bizottság 889/2008/EK rendelete a végrehajtást szabályozza, részletezve az alkalmazható szakmai módszereket, eljárásokat, használható anyagokat.

A rendeletek egyetlen pontban vonatkoznak minden EU polgárra: a mezőgazdasági termékeket, élelmiszereket, takarmányokat csak akkor hívhatják, jelölhetik ökológiainak (hívják még bionak, biológiainak, ökonak és organikusnak is), ha a felsorolt termékeket a rendeletek hatálya alatt termelték, készítették. Ha nem így tesznek, akkor csalnak! Minden egyéb előírás már csak a biogazdálkodást önként vállaló biogazdákra, bio vállalkozókra vonatkozik.

Fontos tudnivaló, hogy a „bio” rendeletek sem most, sem a jövőben nem hatálytalanítanak egyetlen általánosan érvényes rendelkezést sem, hanem azokra épülnek és gyakran azokat túlteljesítendő előírásokat tartalmaznak.

A jogszabályok pontosabb értelmezése érdekében az ökológiai gazdálkodásért felelős magyar illetékes hatóság által elismert ellenőrző szervezet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. is kiadja előírásrendszerét, amelyben foglaltak betartását folyamatosan ellenőrizni köteles.

Tekintsük át először azokat a főbb szakmai követelményeket, amelyeket a biogazdának be kell tartania, előrebocsátva azt, hogy a genetikailag módosított szervezetek és származékaik nem használhatók.

Növénytermesztés:

 • Átállási idő tartása. Ez az időtartam két-három év, amely a területeken esetlegesen felhalmozódott káros anyagoktól való megtisztulást szolgálja. Egy év után betakarított termés már „átállásból származóként” forgalmazható.
 • A szaporítóanyag lehetőség szerint ökológiai eredetű legyen.
 • Szántóföldön vetésforgót kell tartani.
 • Tápanyag-gazdálkodásban a bio, esetleg nem iparszerű állattartásból származó trágya és komposzt mellett, az ásványi trágyázószerek, baktériumtrágyák, mikroelem-trágyák és biodinamikus preparátumok is használhatók.
 • A növények védelmében a megelőzés a legfontosabb. Ezt szolgálja a vetésváltás, az ellenálló növények, fajták termesztése, a célszerű talajművelés és a hasznos élőlények megkímélése. Védekezésben a fizikai módszerek mellett, pontosan megnevezett vegyszerek is alkalmazhatók, amelyek közt gyomirtószer jelenleg nincs.
 • Egy gazdaság nemcsak teljes, hanem megadott területeivel is átállhat.

Gyűjtött növények:

Szennyezetlen környezetből, kíméletes, az élettársulást nem veszélyeztető gyűjtéssel betakarított növények is viselhetik az ökológiai jelölést.

Gombatermesztés:

A komposzt – szűk kivételtől eltekintve – ökológiai eredetű trágyából és növényi alkotókból állhat. Tápanyag-gazdálkodásban és védelemben a bio-ban használható ásványi- és növényvédő anyagok használhatók.

Állattenyésztés:

 • Átállási időt kell letölteni akkor, ha egy állományt biogazdálkodásba vonnak. Ezt egyes állatoknak is le kell tölteni, ha szokványos gazdaságból származnak. Hossza fajtól, kortól, hasznosítástól függ, sőt van eset, amikor az állat már nem állítható át.
 • Az állatoknak ökológiai gazdaságból kell származniuk, azonban ettől egyes esetekben el lehet térni, így például a gazdaság induló állatállománya egyszerűen átállítható.
 • A takarmány főként ökológiai eredetű kell legyen, de 30-100 %-ban lehet átállási, sőt
  az abrakfogyasztó fajoknál 5 % szokványos takarmány is etethető.
 • Az állatgyógyászat a megelőzésre épít jó tartáskörülményekkel, fajtákkal, takarmányozással. A gyógyítás gyógynövényekre, homeopátiára, ásványi anyagokra épül, de az állatok szenvedését, leromlását – korlátozott alkalommal – más gyógyszerekkel is meg lehet szüntetni.
 • Az állatok elhelyezésére vonatkozó előírások biztosítják jó közérzetüket, ezek állatjóléti intézkedések. Fajonként szabályozott pl. az istállóban és azon kívüli állatsűrűség, tiltott a ketreces, az állandó kötött tartás stb.

Hogyan válhat a kezdő, vagy a szokványosan termelő gazda biogazdává?

Az ökológiai jogszabályok hatálya alá kell be jelentkezni, ha egy vállalkozás bioterméket kíván előállítani. Ez az ellenőrző szervezettel kötött ellenőrzési-tanúsítási szerződéssel történhet meg, amelyre a szándékot jelezni kell.

A jelzésre kiküldik az előírásrendszert, az adatközlő lapokat és a díjtételeket is tartalmazó szerződést.

Ez utóbbiakat kitöltve, aláírva kell visszaküldeni. Innentől ellenőrzött a vállalkozás, és kezdődik az átállási idő. Ettől az időponttól az ellenőrző szervezet már kapcsolatot tart a vállalkozással, közli a tennivalókat, és egyeztetik az átfogó ellenőrzés időpontját is.

Amennyiben az átállás letelt, az előírásokat kis eltérésekkel betartották, és erről tanúsítványt adott az ellenőrző szervezet, nos akkortól jelölheti a vállalkozás termékét „ökológiai”-nak és magát biogazdának, biogazdaságnak.

Érdemes figyelni a híreket, ugyanis a Kormány már 2010-ben újra meg kívánja hirdetni az ökológia gazdálkodás támogatását.