A hatékony permetezés az alkalmazástechnika tükrében és még sok más…. 9/1. rész

Egy cikksorozatnak úgy van értelme, ha egy felépített tematika alapján az egyes részek egymáshoz illeszkednek és így folytatódnak a havi aktuális tevékenységekre vonatkozóan. Természetesen van olyan esemény, melyre lehetőleg gyorsan reagálni kell, ha a hazai növényvédelmi tevékenységet nagymértékben befolyásolja. Ilyen esemény a növényvédelmi törvényre vonatkozóan megjelent új módosított rendelet, amely a gazdálkodók és növényvédelmi szolgáltatást végzők tevékenységét döntően befolyásolja.


1. kép. AAMS-SALVARANI keresztirányú szórásegyenletességet mérő pad

Egy kis történeti áttekintés

Jómagam és egyetemi kollégám már a 70-es, 80-as évektől kezdődően több kutatási témában is foglalkoztunk a növényvédő gépek típus-, és időszakos műszaki felülvizsgálati rendszerével a németek (BBA) előremutató gyakorlatával és annak hazai bevezetésével, illetve annak előkészítésével. Németországban 1969-től már gyakorlat volt ez önkéntes alapon és a gazdálkodók különböző kedvezményeket kaptak. Napjainkban már kötelező a vizsgálat jó néhány éve.

 


2. kép. AAMS-SALVARANI kertészeti permetező szórófej vizsgáló

Ez a küzdelem sok-sok buktató és akadályoztatás után 2010-ben született meg úgy, hogy semmilyen „pénz és paripa” nem állt rendelkezésre a bevezetéshez. Ekkor alaphibának tartottuk a kötelezőséget és önkéntességre tettünk javaslatot. Ebből azonban nem lett semmi sem. Ismét jött néhány év üresjárat és 2016-ban a rendelet módosítása alapján a Növényorvosi Kamara kezdeményezésére, elindult a vizsgáló állomások felállítása, önköltséges felszerelése, és egy franchise-rendszer létrehozása. A rendszer felállításában, a minta vizsgálóállomás felműszerezésében AAMS-SALVARANI bemérő eszközökkel, illetve ezen műszerek vizsgáztatásában nagyon aktív szerepet vállaltam a Farmcenter Kft. színeiben. A korábbi ével kutatói munkája alapján javaslatot tettünk a lebonyolításra és az esetleges kedvezményekre az üzemeltetők részére a német és más országokban történő kedvezmények alkalmazására. Sajnos nem talált meghallgatásra kezdeményezésünk.

Elindult a vizsgáztatás, de sajnos az etalon AAMS műszereket több helyen Herbst műszerekre cserélték (melyeknek a mai napig nincs honosítási vizsgálati bizonyítványuk) teljesen érthetetlen okok miatt. A magam részéről káoszosnak ítéltem a helyzetet, ezért az aktivitásom alábbhagyott, de továbbra is támogattam a vizsgáztatást a magam eszközeivel (előadásokkal, cikkekkel, ingyenes szaktanácsadással).

A gépüzemeltetők túl magasnak tartották a vizsgálatok költségeit, kritizálták a mérések kivitelezését és ennek több fórumon is hangot adtak. Ez odáig vezetett, hogy a törvényt felfüggesztették, átdolgozásra utasították és a vizsgáztatás önkéntessé vált. A gépek vizsgáztatása lelassult és csak elenyésző részükre került rá a tanúsító matrica, így további értékes időt veszítettünk a folyamatban. Az árutermelésben használt gépeknél ezen a nyáron újabb fordulat állt be, amelyet a következőkben ismertetünk.

Módosult a növényvédelmitevékenységről szóló 43/2010-es FVM rendelet

Az agrárminiszter 35/2019. (VII. 15.) AM rendelete módosította a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet. A legfontosabb változások a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatának szabályaiban találhatóak.

A növényvédelmi gépek felülvizsgálatával kapcsolatban számos új változást találhatunk a rendeletben. Az árutermelésben használt növényvédelmi gépeken – kivéve a kézi (ideértve a szórópisztolyos és lövellőcsöves), illetve háti növényvédelmi berendezéseket – az Európai Unió területén történt első forgalomba hozatalt követő első öt évben egy alkalommal, ezt követően háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni. A felülvizsgálat MSZ EN ISO szabványok alapján történik 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 35§ (2) bekezdése alapján.

A legfontosabb változás az elmúlt 2-3 módosítás során, hogy kikerült a Növényorvosi Kamara kizárólagossága a rendeletből. Így bármely piaci szereplőnek van lehetősége gépfelülvizsgálatot végezni, ha az alábbi feltételeknek megfelel: Mezőgazdasági gépészmérnök vagy növényorvos végzettséggel rendelkezik, valamint saját jogán, vagy jogi személy tagjaként vagy munkavállalójaként felülvizsgálati tevékenységet folytat és szerepel a növényvédelmi gépek felülvizsgálatára jogosultak jegyzékében, és a NÉBIH által szervezett alapképzésen, valamint az ötévenkénti továbbképzésen részt vesz, vagy ilyen képzéseken részt vett személyt alkalmaz.

Az alapképzés és továbbképzés tematikáját a NÉBIH hagyja jóvá. Az alapképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása vizsgaköteles. Az alapképzés esetén az eredményes vizsgáról, továbbképzés esetén a képzésen való részvételről a továbbképzést szervező NÉBIH tanúsítványt állít ki.

A felülvizsgálatra jogosult (NÉBIH által szervezett képzésen részt vett) a tanúsítványa alapján kérelmezheti a NÉBIH-től a felülvizsgálatára jogosultként történő nyilvántartásba vételét, valamint annak NÉBIH honlapján történő közzétételét. A felülvizsgálatára jogosult tevékenységének szakmai felügyeletét a NÉBIH végzi. Ha a NÉBIH megállapítja, hogy a felülvizsgálatra jogosult a rendeletben az előírásoknak nem tesz eleget, vagy visszaélést tapasztal, a felülvizsgálatra jogosultat soron kívül a továbbképzésre kötelezheti, továbbá törölheti a nyilvántartásból. A felülvizsgálaton megfelelt növényvédelmi gépen tanúsító matricát kell elhelyezni. A gyártási számmal nem rendelkező növényvédelmi gépeket a felülvizsgálat során egyedi azonosítóval kell ellátni úgy, hogy az a növényvédelmi géptől elválaszthatatlan módon kerüljön rögzítésre. Az egyedi azonosító táblát a NÉBIH adja ki a felülvizsgálatára jogosultnak. Az egyedi azonosítókhoz a NÉBIH közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok számára. A növényvédelmi gépek felülvizsgálatáról egyedi sorszámmal ellátott jegyzőkönyv mintáját a NÉBIH honlapján közzéteszi.


3. kép. Fúvóka, nyomás és nyomásesés-ellenőrző műszerek

Természetesen, mivel a jogszabályalkotó célja az, hogy minél előbb elinduljon a felülvizsgálat, így a növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatát a fent említett alapképzés, és vizsga hiányában az első alapképzés elindulásáig, de legkésőbb 2019. december 31-éig el lehet kezdeni. A vizsgáló állomásnak a NÉBIH-nél kérelmezi kell a nyilvántartásba vételét, és a NÉBIH honlapján szereplő listában való közzétételét.

A termelők szempontjából a fentiek azt jelentik, hogy mostantól rendelkezniük kell, a felülvizsgálatról szóló bizonyítvánnyal mielőtt permeteznek. Nyilván ez jelenleg még irreális elvárásnak tűnik, hiszen csak most kerültek a rendeletbe a felülvizsgálat részletes szabályai és valószínűleg még egy olyan vizsgáló állomás sincs, ahol az új szabályok szerint el lehetne végeztetni a felülvizsgálatot. Biztosak vagyunk benne, hogy a gazdálkodók számíthatnak a növényvédelmi hatóság pozitív hozzáállására és együttműködő magatartására. Hogy pontosan meddig, arról mi is várjuk a NÉBIH kommunikációját. Ha új információ lát napvilágot ezzel kapcsolatban, akkor azt a továbbiakban is közzé fogjuk tenni. A rendelet számos adminisztratív változtatást tartalmaz még, érdemes átnézni (forrás: NAK).

Egy kicsit azonban fellélegezhetnek a gazdák!

Három éven belül minden növényvédelmi gépnek túl kell esnie a műszaki felülvizsgálaton

Az ellenőrzések során figyelembe veszik, ha a tulajdonos már jelentkezett felülvizsgálatra, de még nem került sorra. A jövőben kötelező lesz a permetező gépek műszaki állapotának időszakos felülvizsgálata, a cél az, hogy három éven belül minden eszköz bekerüljön a nyilvántartásba, és átessen egyszer a felülvizsgálaton – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A közlemény ismerteti: az uniós irányelvnek való megfelelés érdekében történt jogszabály-módosítással kötelezővé vált a permetező gépek műszaki állapotának időszakos felülvizsgálata. Most megjelent a rendelet is a vizsgáztatás részletes feltételeiről.

A Nébih közölte: a növényvédelmi hatóság ellenőrzései során figyelembe veszi, hogy nem lehetséges minden gép azonnali felülvizsgálata.

A cél az, hogy a Magyarországon az árutermelésben, illetve szolgáltatásban alkalmazott valamennyi permetező gép három évben belül bekerüljön a nyilvántartásba, és egyszer átessen a felülvizsgálaton. A felülvizsgáló állomások listája hamarosan elérhető lesz a Nébih honlapján.

Azoknak a gépeknek az esetében, amelyek az elmúlt években már voltak a felülvizsgálaton, és erről érvényes tanúsítás van, a hatóság továbbra is elfogadja a vizsgáló állomás tanúsítványát. Az ellenőrzések során figyelembe veszik, ha a tulajdonos már jelentkezett felülvizsgálatra, de még nem került sorra. (Forrás: MTI)

Huszár Jenő, Dr. Pályi Béla

Ez nem vicc!

Az utóbbi években is sok telefont kaptunk, de most az új növényvédelmi törtvény módosításával ismét megszaporodtak és vélhetően szaporodni fognak a kétségbeesett, és sok esetben félrevezetett gazdálkodói hívások az időszakos műszaki felülvizsgálattal kapcsolatosan. Az alap félreértések a törvény félreértelmezéséből, ismeretek hiányosságából és a nem megfelelő kommunikáció és tájékoztatás hiányából adódnak.

Sok mindenki azért aggódik, hogy régi a permetezőgépe, és ezt most újra kell cserélnie?

Szeretnénk leszögezni, hogy a permetezőgépük lehet éltesebb korú min a tőlünk nyugatabbra fekvő országokban is, akár 30 éves is, de a vizsgálati követelményeknek meg kell felelniük. Egy jól karbantartott megfelelő szivattyúval, sérülésmentes tartállyal, kerettel, cseppmentes szórófejtestekkel, nem elöregedett tömlővezetékekkel, működőképes manométerrel és nyomásszabályzóval, valamint nem túl kopott fúvókával rendelkező gazdálkodóknak nem kell tartaniuk a vizsgán történő megbukástól. Az sem jelent akadályt, ha a gépen már nincs megfelelő márkajelzés vagy gépazonosító szám, mert vizsgálatra való bejelentkezésékor kapnak egy új lajstromszámot, amely a gépe beazonosítására lesz alkalmas a továbbiakban. Az előzőekben felsorolt követelmények különböző honlapokon, akár a Farmcenter Kft. honlapján is megtalálható, de fordulhat a cég szakértő tanácsadóihoz is, akik ingyenes tanácsokkal látják el, hogy hogyan vehető sikeresen a vizsgálati akadály. Egyetlen egy zárógondolat ehhez, hogy a saját jól felfogott érdekükben a környezetük védelmében, a jó szerhasznosulás reményében mindig tartsa megfelelően karban a permetezőgépét, mert ezzel nagyobb növényvédelmi hatékonyság érhető el valamint költségmegtakarítás is realizálható. Tehát konklúzió, hogy amikor befejezték az éves növényvédelmi tevékenységüket, akkor ne a gépudvarok hátsó részébe lökjék be a gépet és csak kora tavasszal indulásnál vegyék elő, hanem kellően készítsék fel a téli állapotokhoz és a tavaszi szezonra.