A magyar borkérdés

Írta: Szerkesztőség - 2014 január 22.

A magyar borkérdés

Sokan úgy gondolják, hogy az Országos Borszakértő Bizottság (OBB) nyáron történt megalakulásával egy új szervezet jött létre, pedig ennek az intézménynek évszázados hagyománya van hazánkban. Mennyiben mások a Bizottság feladatai ma, mint például néhány évtizeddel ezelőtt?

Az alapvető feladatok ugyanazok, azaz a termékleírások kialakításával létrejövő Helyi Borbíráló Bizottságok által végzett érzékszervi bírálatok felülvizsgálata, és a borászati hatóság által kijelölt minták vizsgálata, valamint segíteni a NÉBIH és a Helyi Borbíráló Bizottságok közötti munkát.

Másrészről pedig a hazai bor ország image építésben való aktív részvétel, egyfajta kiegészítő bormarketing tevékenység.

Milyen szempontok érvényesültek a Bizottság összetételének kialakításakor?

Elméleti és gyakorlati szakértők fele-fele arányban vesznek részt a bizottság munkájában. A tagok a szőlő- és borágazat minden szegmensét képviselik, egyaránt találhatók tagjaink között tapasztaltabb és fiatalabb borászok, borkereskedő, borszakíró, borismereti oktató, nemzetközi bor diplomás (AIWS), a sommelier szakma képviselői és az államigazgatás szakmai résztvevői. A bizottság kialakításánál döntő szempont volt, egy olyan fiatalos, agilis tagokból álló szervezet létrehozása, amely a tagok hazai és nemzetközi tapasztalataira támaszkodva, mind itthon, mind külföldön egyaránt kellő tudással tudja képviselni és promótálni a magyar borokat, borvidékeket, adott esetben, magát az egész borágazatot.

A jelenlegi Bizottság felállításával egyidőben meghirdetésre került a Borkiválósági Program. Mi a célja ennek a programnak és milyen eredményeket várhatunk tőle?

A Borkiválósági Program célja, hogy a lehető legtöbb jó és kimagasló minőségi magyar bornak (legyen az fehér, rozé vagy vörös, száraz vagy édes) lehetőséget nyújtson a hazai piacon történő minél szélesebb körű bemutatkozásra. Ennek a programnak a keretén belül került megrendezésre az Országkóstoló sorozat, melynek első lépéseként került lebonyolításra a Fehérborok Országkóstolója. A kóstolóra 650 fehér bort neveztek be az ország minden borrégiójából, és aminek a végén közel 300 bor kerülhetett bele az Országkóstolót összegző Borkíválóságok Könyve 2013 Fehérborok kiadványba. A kiadvány ingyenes, mindenki számára elérhető a nagyobb borszakboltokban, borkereskedésekben és a könyvben szereplő pincészetekben. Az Országkóstoló sorozat második állomásaként pedig most kerül megrendezésre a rozé és vörös borok Országkóstolója, és ennek a kóstolónak az összegzéseként pedig ugyanúgy elkészül a Borkíválóságok Könyve 2013 Rozé és Vörösborok kiadvány.

Milyen anyagi források biztosítják a Program hatékony működését?

A Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja a forrást a program megvalósítására.

Jelenleg kilenc Helyi Borbíráló Bizottság működik hazánkban. Tevékenységüket olykor eltérő bírálati szemlélet jellemzi. Véleménye szerint, a közeljövőben megvalósulhat-e a bírálati szemléletek egységesítése?

Az egyik legfontosabb szakmai teendője az OBB-nek pont ez, az egységes borbírálati szemlélet és egyben egységes borbírálati rendszer megvalósítása úgy, hogy mindeközben végig figyelemmel kell lenni az adott borvidékek sajátosságaira, és mindezt bele kell építeni egy egységes bírálati rendszerbe. Nem könnyű feladat, de abszolút megvalósítható. A célunk az, hogy egy olyan egész országra leképezhető, egységes borbírálati szempontrendszert dolgozzunk ki, amely függetlenül attól, hogy az ország mely pontján, milyen Helyi Borbíráló Bizottság kóstolja és minősítse az adott borokat, a minősítés elve ugyanaz legyen, ez által a minőségi bor fogalma egyértelmű legyen minden borbíráló, és ami ugyan ilyen fontos minden borfogyasztó számára.

Már régóta nem igaz a régi tétel, amely szerint a jó bornak nem kell cégér. Véleménye szerint milyen marketingstratégiát kell követnie annak a hazai borászatnak aki, szeretne kiemelkedni a boraival a sokszereplős – erős külföldi jelenléttel jellemezhető – hazai „mezőnyből”?

Megítélésem szerint a magyar minőségi borok nemzetközi szinten abszolút megállják a helyüket, sőt, világviszonylatban is igazán magas szintre vagyunk képesek, azonban, ahogy az már több helyen is elhangzott, világpiaci viszonylatban nincsen komoly mennyiségünk minőségi borokból. Mennyiségi szempontból nem tudunk labdába rúgni a nagy európai és tengerentúli nemzetekkel szemben, azaz bormarketing-stratégiában a mennyiséggel szemben a minőségi borok piacára kellene koncentrálnunk, ott kisebb palack számú, érdekes (helyi fajták) tételekkel abszolút meg van a lehetőség a piaci érvényesülésre.

Meglátása szerint milyen tényezők gátolják a magyar borok nagyobb külföldi elismertségét és elterjedését?

Érzésem szerint nincs olyan tényező, ami gátolná a külföldi piacon történő elismertséget vagy érvényesülést. Egyszerűen arról van szó, hogy az újkori hazai bortörténelmünk még nagyon fiatal, alig telt el 20 év, ha ezt összevetnénk a nagy tradicionális európai bortermelő országok (Franciaország, Olaszország, Spanyolország) történelmével, akkor láthatjuk, hogy mi még gyerek cipőben járunk. Az irány jó, mind minőség, mind filozófia, mind egyre inkább technológiai szempontból. Amiben erősödnünk vagy erősítenünk kell, az az egységes bormarketing-stratégia kialakítása, amiről az előbb is beszéltünk. Tudnunk kell, hova pozícionáljuk a borainkat. Semmiféleképen sem a mennyiség irányába. A minőség a mi utunk, és erre kell a stratégiánkat felépíteni itthon és külföldön egyaránt. A szakmai összefogás elengedhetetlenül szükséges a sikeres nemzetközi piacon való megjelenésben és egy pozitív bor ország image kialakításában.

Az imént említett program célterületei között szerepel az oktatás is. A Bizottság elnökeként és a Central European Wine Institute (CEWI) iskolaigazgatójaként, hogy látja a hazai borász-borszakértő képzés jelenlegi helyzetét?

A mi iskolánkban borászokat nem képzünk, személy szerint én úgy látom, a magyar szőlész- és borászképzésben nincs probléma. A szőlész-borászképzésben én inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy minél több fiatal szőlész-borász a diploma megszerzése után lásson világot, próbáljon meg gyakorlati tapasztalatokat szerezni külföldi pincészeteknél, hogy minél szélesebb legyen a rálátása a nemzetközi borkészítési irányzatokra, majd ezeket a tapasztalatokat haza hozva, itthon tudjon minél többet kamatoztatni ezekből a megismerésekből a hazai borászatok munkájában.

Ami a hazai borszakértőképzést illeti, több borismereti iskola működik a hazai piacon, vannak komoly nemzetközi, akkreditációval rendelkező iskolák melyek magas színvonalon tartanak képzéseket, azonban a teljes képhez az is hozzá tartozik, hogy egy-két borismereti iskola színvonala sajnos nem üti meg a nemzetközi követelményeket. Ez csak úgy, mint a gazdaság, más részében a szabad piac adta lehetőség, de ugyanúgy, mint máshol, az idő múlása minden bizonnyal megtisztulást fog hozni a piac ebben a szegmensében is. Az iskolák többsége egyszerre nyújt képzési lehetőséget a mindennapok bor iránt fogékony fogyasztóinak, valamint a borágazatban közvetve vagy közvetlenül érintett résztvevők számára egyaránt.

Európai szinten mennyire számít versenyképesnek a hazai képzőintézményeknél, például a CEWI-n megszerezhető tudás?

A CEWI a Wine & Spirit Education Trust (WSET) nemzetközi akkreditációval rendelkező borismereti oktatással foglalkozó intézménye. WSET licence-szel a világ 40 országában (Európában és a tengerentúlon egyaránt) tartanak borismereti képzéseket, jelenleg a WSET a világ legismertebb és legátfogóbb borismereti képzéssel foglalkozó oktatási rendszere, melynek központja Londonban található. Magyarországon két teljes körű nemzetközi licence-szel rendelkező borismereti iskola van, amely közül az egyik a CEWI. Iskolánkban három szinten, alap, közép és felsőfokon tartunk képzéseket, míg az alapfok leginkább Magyarország specifikus, addig a közép és felsőfok egyértelműen a nemzetközi borvilágra épül. A tanfolyamok végén magyarul és angolul egyaránt mód és lehetőség nyílik vizsgázni. Az idegen nyelven vizsgázók a WSET nemzetközi, a világ több mint 40 országában elfogadott oklevelét kapják, mely oklevél nagyban segíthet a szakmai elhelyezkedésben külföldön és már itthon is egyaránt. Azaz, a nálunk szerzett nemzetközi oklevél ugyanolyan súllyal és megítéléssel bír, mintha Bécsben, Londonban vagy New Yorkban vizsgáztak volna. Az iskola honlapján www.cewi.hu számos értékes információval várjuk az érdeklődőket.