A permetezőgépek karbantartása a biztonságos védekezések feltétele

Szezonvégi teendők

A helyes karbantartás a gép idény előtti felkészítéséből, az időszakos ellenőrzésből, a napi feladatokból és a szezonvégi teendőkből áll. Az első feladat már az éves munkák befejezése után jelentkezik. Az idény végén elvégzett megfelelő, alapos tisztítás, átmosás biztosíték arra, hogy vegyszerlerakódások nem károsítják a gépet. Legfontosabb teendő természetesen a fagymentesítés. A csatlakozók megbontásával a folyadékot el kell távolítani a tartályokból, a szivattyúból, szűrőkből, armatúrákból, tömlőkből, szórófejekből, illetve a gépet megfelelő mennyiségű fagyálló folyadékkal kell feltölteni és járatni, hogy a folyadék az egész rendszert kitöltse. Ehhez a munkához a kezelési utasítás általában megfelelő részletességgel ad tanácsot. Célszerű, ha a lehetőségekhez képest megfelelő tároló helyet tudunk biztosítani, mivel akkor a téli időjárásra érzékeny – elsősorban gumi és műanyag – alkatrészek elöregedése, törése kirepedése megakadályozható, késleltethető. Fontos, hogy a tömlők törésmentes helyzetben kerüljenek tárolásra. Ha mód van rá, célszerű a vontatott kivitelű gép felbakolása az abroncsok megkímélése céljából. Szabadtéri tárolásnál a szórófejeket, a szűrőket, a nyomásmérő órát, és a szabályozó berendezést mindenképpen le kell szerelni, és ezeket az alkatrészeket zárt helyen, száraz, fagymentes körülmények között kell tárolni.
A permetezési idény végén még jól emlékezhetünk a védekezések során esetleg már jelentkező, a számos teendő miatt azonban el nem hárított kisebb hibákra, gyanús jelekre. Ezekre a javítani valókra a téli időszakban fel kell készülni. Mindenképpen javasolható, hogy a védekezések megkezdése előtt legalább 3-4 héttel kezdjük meg a gépek felkészítését, hogy a pótalkatrészeket be tudjuk szerezni, és a szükséges munkákat időben el tudjuk végezni. 
 

Idény megkezdése előtti teendők

Ha az előző szezonban nem jelentkezett működési rendellenesség, akkor az idény megkezdése előtt az első feladat a gép alapos átvizsgálása. A hibák jelentős része szemrevételezéssel is megállapítható. Ellenőrizni kell a kardántengely, permetlétartály, futómű, abroncsok, tömlők és csatlakozók épségét. A kardántengely megfelelő működése mellett gondot kell fordítani arra, hogy a védőburkolatok megfelelő állapotban legyenek.
Az üvegszállal erősített poliészter tartályoknál a kisebb hibák ragasztással viszonylag egyszerűen javíthatók, a polietilén tartályok sérülései azonban csak megfelelő felkészültséggel, hegesztéssel szüntethetők meg. Vontatott gépeknél az abroncsokban biztosítani kell az előírt nyomást. 
Fontos feladat a szivattyú, ventilátor, permetlétartály, szórókeret rögzítésének ellenőrzése, mivel a fellazult részegységek komoly meghibásodást okozhatnak. Az esetleg hiányzó kötőelemeket pótolni kell, a csavarokat, anyákat meg kell húzni. 
Az elöregedett tömlőket, tömítéseket célszerű kicserélni, mert ezek idény közben kilyukadhatnak, kiszakadhatnak, és akkor ez már a bosszúság mellett időkieséssel jár. Meg kell vizsgálni a szűrők állapotát, a sérült, deformálódott szűrőket ki kell cserélni. Ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni a manométert, ha mutatója nem tért vissza „0” helyzetbe, vagy nyomásváltozás hatására nem mozdul a mutató. Új nyomásmérőre van akkor is szükség, ha a vegyszerek, vagy más hatására a fedőlap átláthatatlanná vált, nem olvasható le a traktor fülkéből a nyomás értéke. 
Szűrő ellenőrzése
Szűrő ellenőrzése
 
Meghibásodott manométer: a mutató nem tér vissza ?0? helyzetbe
Meghibásodott manométer: a mutató nem tér vissza „0” helyzetbe
 
A szántóföldi szórókereten ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e deformációk, repedések, vagy törések. Meg kell vizsgálni a rögzítő és lengéscsillapító elemeket is. A kerettagoknak kitérés után azonnal vissza kell az eredeti helyzetbe térniük. A szórókeret nyitásának-zárásának, valamint emelésének és süllyesztésének akadálymentesen kell végbemennie. Hidraulikus működtetés esetén a rendszer tömítettségét, a mozgatás egyenletességét, a véghelyzetek biztonságos elérését kell ellenőrizni. Fontos, hogy nyitott helyzetben a keret a talajjal párhuzamos legyen, így biztosítva a fúvókák azonos távolságát a célfelülettől. Ez a megfelelő keresztirányú szórásegyenletesség alapvető feltétele. A keret javítása történhet egyengetéssel, hegesztéssel vagy egyes elemek cseréjével. Házilag ezek a munkák azonban csak megfelelő felkészültség esetén végezhetők el, ezért általában szakműhely igénybevétele szükséges. 
Légszállításos permetezőgépeknél a ventilátor épségét, a lapátokat, a burkolatokat, a fokozatkapcsoló működését is ellenőrizni kell.
 

Próbaüzemeltetés

A külső átvizsgálás és a szemrevételezéssel is megállapítható hibák elhárítása után kerülhet sor a próbaüzemeltetésre. Előtte azonban még a hajtóműveknél (szivattyú, ventilátor) meg kell vizsgálni, hogy nincs-e olajszivárgás, ha van, akkor annak okát meg kell állapítani, és a hibát megfelelő módon (például tömítés cserével) meg kell szüntetni. A hajtóművekben ellenőrizni kell olajszintet, szükség esetén a cserét, vagy az utántöltést el kell végezni. Az olajcserék szükségességéről, az alkalmazható olajféleségekről, a szükséges mennyiségről a kezelési utasításból tájékozódhatunk. A szivattyún lévő nyomáskiegyenlítő tartályban biztosítani kell az előírásnak megfelelő levegőnyomást. Ha ez nem lehetséges, akkor ellenőrizni kell a légüst membránjának és szelepének épségét, szükség esetén cserélni kell a sérült alkatrészeket. 
Nyomás ellenőrzése a szivattyú légüstjében
Nyomás ellenőrzése a szivattyú légüstjében
 
A permetlétartályba a kipróbáláshoz szükséges mennyiségű (mérettől függően 100-300 dm3) vizet kell tölteni. Ilyenkor lehet ellenőrizni a szintjelző szerkezet működését. A működési próba során célszerű először a nyomást a minimális értékre beállítani, a szórószerkezetet lezárni, a ventilátort kikapcsolni. A gépnek a hajtás bekapcsolása után nyugodtan, egyenletesen, rezgésmentesen kell működnie. Ha rendellenességet tapasztalunk, azonnal le kell állni, a hibát meg kell keresni, és ki kell küszöbölni. Ellenőrizni kell, hogy nincs-e valahol folyás vagy csepegés. A permetlé tartályban megfigyelhető a keverő berendezés működése, és a visszafolyó ágon áramló folyadék. A gép megfelelő működése esetén a nyomás az üzemi értékre növelhető. 
Ha a nyomás nem éri el a kívánt értéket, a próbaüzemet meg kell szakítani, és ellenőrizni kell a nyomásszabályozót, mert ez is lehet az elégtelen nyomás oka, majd a szivattyút kell megvizsgálni. A hibát membránszivattyúnál leggyakrabban membrán szakadás, dugattyús szivattyúnál a karmantyú kopások vagy szelep fennakadása, illetve törése okozza. Membrán szakadás esetén a permetlé a hajtóműbe is kerülhet, ezért javítás során a korrózió megakadályozása érdekében a hajtóművet alaposan meg kell tisztítani és megfelelő minőségű és mennyiségű olajjal fel kell tölteni. A szivattyú állapotát a szállított folyadék mennyiségének meghatározásával kell ellenőrizni. A szórófejekhez, a keverő berendezéshez és a visszafolyóhoz vezető tömlőket leszerelve az összes folyadékot ismert térfogatú edényben (például hordóban) kell felfogni. Mérni kell az edény megteléséig eltelt időt. Mérleg segítségével is meghatározható a folyadék mennyisége. Mindkét esetben számítással meghatározható a dm3/min szállítási teljesítmény. Akkor megfelelő a szivattyú állapota, ha a mért folyadékszállítás nem kevesebb, mint a névleges gyári érték 90%-a. A szivattyú felújítása megfelelő felkészültség esetén történhet házilag vagy szakműhelyben, végső esetben új szivattyú beépítése válhat szükségessé. 
A manométer, szabályozó armatúra és a szivattyú ellenőrzése után kerülhet sor a szórószerkezet bekapcsolására. A két oldal, valamint az egyes szakaszok kapcsolhatóságát is ki kell próbálni. Szántóföldi permetezőgépeknél fontos feladat az azonos nyomás beállítása az egyes keretszakaszokon, mert csak így érhető el a szórófejek egyenletes teljesítménye, a megfelelő keresztirányú szórásegyenletesség.
 
Azonos nyomás beállítása a keret szakaszokon
Azonos nyomás beállítása a keret szakaszokon
 
A permetezőgép idény előtti felkészítésénél az egyik legfontosabb feladat a szórófejek ellenőrzése. A szórás kikapcsolása után csepegés nem jelentkezhet, a permetlé áramnak pillanatszerűen kell megszűnnie. Utólagos csepegés esetén a visszacsapó szelepeket meg kell vizsgálni, meg kell tisztítani, és szükség esetén a membránokat vagy rúgókat ki kell cserélni. Több fúvóka befogadására alkalmas, illetve elzárható szórófejeknél vizsgálni kell a különböző helyzetekben a működést, illetve az elzárhatóságot. A kopott, sérült fúvókákat feltétlenül ki kell cserélni. Ezek nemcsak a szükségesnél több folyadékot bocsátanak ki, hanem egyenlőtlen eloszlást okoznak és a cseppek mérete is megváltozik. A fúvókák állapota a kiáramló folyadék mérésével ellenőrizhető. A folyadékot egy percig fel kell fogni, majd mennyiségét mérőhengerben, vagy mérlegen meg kell határozni. A kapott értékeket az adott fúvóka névleges szállítási teljesítményével kell összevetni. Ezt a kezelési utasítás táblázatosan tartalmazza, de az adatok rendszerint a gépen is megtalálhatóak matrica formájában. Ha a mért értékek a névleges, gyári adattól 10%-nál nagyobb mértékben eltérnek, akkor a fúvókákat ki kell cserélni. Általában a fúvókák kopása egyszerre következik be, tehát cseréjüket is egyidejűleg kell végrehajtani. Feltétlenül jó minőségű, precíziós fúvókákat építsünk be, mert csak ezek biztosítanak pontos adagolást, egyenletes eloszlást és megfelelő cseppképzést. Nem szabad a drága vegyszerek hasznosulását, a munka minőségét olcsó, de rossz minőségű fúvókák használatával veszélyeztetni. 
Szórófejek teljesítményének ellenőrzése
Szórófejek teljesítményének ellenőrzése 
 
Szállítólevegős, vagy légporlasztásos permetezőgépeknél a ventilátor munkájának vizsgálatát is el kell végezni. Ellenőrizni kell a különböző fordulatszámoknál a működést, továbbá a légáram irányának állítási lehetőségeit a terelő lemezek segítségével.
A permetezőgépet az álló helyzetben végzett ellenőrzés után haladás közben is ki kell próbálni. A szabályszerű működés vizsgálata különösen a futóműnél és a szántóföldi szórókeretnél fontos. Ilyenkor fedezhetők fel az álló helyzetben nem észlelhető hibák. A szokásos terepviszonyok és munkasebesség mellett nem engedhetők meg nagyobb keretlengések, a kitért kerettagoknak gyorsan, de csillapítva kell az eredeti helyzetbe visszatérniük.
A permetezőgép ellenőrzésével egy időben elvégezhetőek az első munkákhoz szükséges beállítások is. 
Kertészeti permetezőgépnél a szórófejeket illetve a szórószerkezetet és a terelő lemezeket a növényzet elhelyezkedésének megfelelően kell beállítani úgy, hogy a cseppek közvetlenül a célfelületre jussanak, és elkerülhető legyen a permetlé talajra rakódása, elsodródása vagy elpárolgása.
Légterelők állítása axiálventilátoros szórószerkezetnél
Légterelők állítása axiálventilátoros szórószerkezetnél
 

Próbapermetezés

A gép beállítása után tisztavízzel célszerű próbapermetezést végezni, amelynek során meghatározott mennyiségű vizet kell ismert távolságon belül kiszórni. Számítással lehet ellenőrizni, hogy elértük-e a kívánt fajlagos szórásmennyiséget. Ha nem, akkor elsősorban a munkasebesség megváltoztatásával célszerű a szükséges módosítást végrehajtani.
 
A permetezőgépek idény előtti gondos felkészítése lehetővé teszi, hogy elkerüljük a meghibásodásokat, üzemzavarokat, megfelelő időben és minőségben juttassuk ki a vegyszereket. A permetezőgépek műszaki állapotát a tervek szerint a jövőben a hatóságok is ellenőrizni fogják. Ilyen módon a gépek rendszeres karbantartása, javítása mindenképpen elkerülhetetlen lesz.
karbantartás növényvédelem permetezés permetezőgép technika