Bezárás

A traktorkarbantartás jelene és jövője

Írta: Agrárágazat-2020/11. lapszám cikke - 2020 november 20.

A modern traktorok igen nagy értéket képviselnek, állapotuk megtartása és megóvása az üzembentartó számára lényeges szempont. A mezőgazdasági traktorok karbantartása fontos feladat, a gép zavartalan működése érdekében. A traktor váratlan meghibásodása veszélyezteti a mezőgazdasági üzem gazdaságos termelésének biztonságát.

 

A karbantartás fogalma, jelentősége

Karbantartás alatt általában azokat a – többnyire ciklikusan ismétlődő – tisztítási (1. kép), gépápolási (kenési), ellenőrzési, diagnosztikai vizsgálatokat, beállítási és hibaelhárítási műveletek elvégzését értjük, amelyek nagyobb szerelést nem igényelnek. A karbantartás és javítás határát nehéz egyértelműen megjelölni.

Karbantartással a hibaforrásokat megszüntetjük, és a gép számára kedvező üzemi feltételeket teremtünk. Ezzel elérhetjük, hogy a traktorok balesetmentesen, üzembiztosan és kedvező üzemanyag-fogyasztással dolgozzanak.

A működő gépeken elkerülhetetlenül kisebb-nagyobb változások mennek végbe, és ezek következtében megváltoznak az alapvető üzemeltetési mutatók (a munkavégzés minősége, a megbízhatóság, a gazdaságosság stb.). Az üzemeltetési jellemzők változásának forrásai: az alkatrészek kopása, mechanikai és termokémiai hatások, a felületre tapadó szennyezőanyagok, a kötőelemek lazulása, a vezetékek sérülése, a vezérlő- és szabályozóértékek megváltozása stb. Az alkatrészek kopása elkerülhetetlen folyamat, de optimális karbantartással a kopás mértéke jelentősen csökkenthető.

 

A tervszerű karbantartás

A tervszerű, jelen idejű karbantartás alapja a géppel együtt szállított részletes kezelési és karbantartási utasításban előírtak ütemezett elvégzése. Az ütemezés alapja leggyakrabban a gép üzemeltetésének óraszámához vagy az üzemeltetés teljesítményéhez (pl. az elfogyasztott dízelgázolaj mennyiségéhez) kötődik (1. ábra).

 

1. ábra. Traktoron alkalmazott szűrők tervszerű karbantartási ciklusideje (forrás: www.deere.com)
1. ábra. Traktoron alkalmazott szűrők tervszerű karbantartási ciklusideje (forrás:
www.deere.com)

1. kép. A munkagép és a traktor tisztítása nagynyomású kézi mosóberendezéssel (forrás: www.topagrar.com)
1. kép. A munkagép és a traktor tisztítása nagynyomású kézi mosóberendezéssel (forrás: www.topagrar.com)

 

A karbantartási előírásokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért fokozatokba sorolják, amely alapján megkülönböztetünk napi, időszakos és általános karbantartást. A karbantartási fokozat a karbantartási műveletek elvégzésének gyakoriságát és munkaigényességét jelöli meg. Az alacsonyabb fokozatú karbantartásokat általában a gépkezelő végzi el, de a magasabb fokozatok elvégzéséhez már nagyobb előkészület, felkészültség, speciális szerszám, mérőeszköz, vizsgálóműszer szükséges, ezért ezeket műhelyben, szakemberek végzik.

 

A prediktív karbantartás

A prediktív (megelőző) a jövőbeli karbantartás alapja, azzal, hogy a gép állapotát figyelő érzékelők és a fedélzeti számitógép előrejelzése alapján jelölik ki az elvégzendő karbantartási teendőket. A prediktív szerviz alkalmazásakor akkor kap értesítést az üzemeltető és a karbantartást ellátó a várható hibáról, amikor a gép még működőképes.

A prediktív karbantartás gazdaságos és biztonságos, mert a gép és szerelvényei addig használhatók, míg az állapotuk megfelelő. Az előrejelzés alapján fel lehet készülni a cserealkatrész beszerzésére, a szerviz kedvező idejének kijelölésére.

A prediktív karbantartáshoz szükséges alapismereteket és alapeszközöket, számítógépes programok megnevezéseit most is a traktor kezelési és karbantartási útmutatója ismerteti. A szervizeléshez szükséges alapeszköz ebben az esetben a csatlakozó interfész, a számítógép, a kiértékelő és a beállítást segítő számítógépprogramok, a mobil tablet és a mobiltelefon (2. kép). A mezőgazdaság digitalizálása beláthatatlan lehetőségeket biztosít a gépek használata és a termelés gazdaságos megvalósítása területén. A gépinformációk mellett például a termelést befolyásoló táblainformációk szolgáltatása jelentős előrelépést jelent a precíziós növénytermesztés megvalósításában.

 

Gépinformációk

A műveleti központ a kiválasztott gépek aktuális pozíciójáról, üzemórájáról, üzemanyagszintjéről, sebességéről kap információt különböző jeladók segítségével. Távolról, a központban ellenőrizhetik a gép állapotát, munkavégzését stb. A traktoros valós időben irányítható, és ha a gép üzemeltetése során nehézségbe ütközik, segítséget kérhet a központ személyzetétől, mobiltelefonon, interneten vagy a gazdaság drótnélküli (RDA) rendszerén keresztül (3. kép).

 

2. kép. A prediktív karbantartás alapeszközei: hibakód-kiolvasó, laptop, tablet, mobiltelefon (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)
2. kép. A prediktív karbantartás alapeszközei: hibakód-kiolvasó, laptop, tablet, mobiltelefon (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)

3. kép. A traktoros kommunikálása az üzemeltetési központtal (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)
3. kép. A traktoros kommunikálása az üzemeltetési központtal (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)

 

A gép távdiagnosztizálása után esetleg telemetriai úton a szükséges működés ismét beállítható, vagy a kapcsolattartás révén a traktoros segítségével megoldható. A távoli gépdiagnosztika azért is jó, mert a gép állapotának ismeretében a helyszínre érkező szerelőnek nagymértékben csökken a hibakeresésre, szervizre fordítandó ideje és így a gép munkából való kiesése. A traktor diagnosztikai rendszerével nyomon követhetők az esedékessé váló és az elvégzett karbantartások.

 

Táblainformációk

A gazdaság műveleti központjának lehetősége van létrehozni és kezelni a gazdaság törzsadatbázisát, ahol a gépektől származó dokumentációs adatok feldolgozása termőtábla felépítésben is megtalálható. Az ide érkezett adatok a gépek által végzett munkák, feladatok (talajművelés, kemikália kijuttatás, betakarítási mennyiség stb.) több éven át gyűjthetők, tárolhatók és elemezhetők. A kapott összesített adatokkal és a növénykultúrára vonatkozó biológiai, agronómiai, meteorológiai stb. jellemzőkkel együtt megalapozott fontos döntéshozatalra alkalmas adatbázis hozható létre.

 

Kommunikációs rendszerek

A modern csúcstraktorokat és mezőgazdasági gépeket gyártó vállalatok rendelkeznek kommunikációs rendszerekkel, amelyek segítségével a gazdaságokban elősegíthető a precíziós mezőgazdasági technológia megvalósítása és a gépek prediktív karbantartása.

A John Deere kommunikációs rendszer fontosabb részei például a következők: a JDLink Connect vezeték nélküli rendszer adatátvitelt létesít a (John Deere Operations Center) üzemeltetési központ (4. kép) és a traktoros gépcsoport között, segítségével értékes üzemeltetési adatokat, információkat lehet továbbítani mindkét irányba. A kapcsolat John Deere MyOperations App segítségével okostelefonnal is megvalósítható.

 

4. kép. Helyi üzemeltetési központ irodája (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)
4. kép. Helyi üzemeltetési központ irodája (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)

 

A JDLink távoli gépfelügyeletet is biztosít a John Deere Connected Support – Expert Alert meghibásodásjelző eszközrendszerrel, amely elemzi az elérhető gépi adatokat, optimalizált algoritmusok segítségével kiértékeli azokat és jelzi – a traktoros, valamint a gép tulajdonosa felé – az esetleges eltéréseket, a várható meghibásodásokat. A traktoros megpróbálhatja a hibát elhárítani a központ segítségével, vagy ha ez nem sikerül, visszajelzést küld a központba, ahol döntés születik a karbantartási munka elvégzéséről.

Az említett kommunikációs megoldáson túl számos más rendszer is működik a gyakorlatban, például a Fendt Connect, a CASE AFS, a New Holland PLM flotta-távfelügyeleti rendszerei. A DKE-Data GmbH & Co. KG német vállalat olyan „Agrirouter” adatcsereplatformot készített, amely megoldja a mezőgazdaság digitalizálásának egyik fő problémáját. Az új eszköz lehetővé teszi a gazdák és vállalkozók számára, hogy adatokat cseréljenek a különböző gyártók gépi és mezőgazdasági szoftveralkalmazásai között. A vegyes gépparkkal rendelkező vállalatoknak eddig nem volt ilyen lehetősége.

A jövőben a traktor karbantartása a gép vásárlása előtt kezdődik, mert ekkor kell tisztázni, hogy mit, hogyan, mivel, mikor, kinek, milyen utasításra és milyen szoftverrel kell elvégezni.

 

Dr. Varga Vilmos
SZIE Gépészmérnöki Kar, Járműtechnika Tanszék, Gödöllő