A traktorkarbantartás jelene és jövője

A modern traktorok igen nagy értéket képviselnek, állapotuk megtartása és megóvása az üzembentartó számára lényeges szempont. A mezőgazdasági traktorok karbantartása fontos feladat, a gép zavartalan működése érdekében. A traktor váratlan meghibásodása veszélyezteti a mezőgazdasági üzem gazdaságos termelésének biztonságát.

 

A karbantartás fogalma, jelentősége

Karbantartás alatt általában azokat a – többnyire ciklikusan ismétlődő – tisztítási (1. kép), gépápolási (kenési), ellenőrzési, diagnosztikai vizsgálatokat, beállítási és hibaelhárítási műveletek elvégzését értjük, amelyek nagyobb szerelést nem igényelnek. A karbantartás és javítás határát nehéz egyértelműen megjelölni.

Karbantartással a hibaforrásokat megszüntetjük, és a gép számára kedvező üzemi feltételeket teremtünk. Ezzel elérhetjük, hogy a traktorok balesetmentesen, üzembiztosan és kedvező üzemanyag-fogyasztással dolgozzanak.

A működő gépeken elkerülhetetlenül kisebb-nagyobb változások mennek végbe, és ezek következtében megváltoznak az alapvető üzemeltetési mutatók (a munkavégzés minősége, a megbízhatóság, a gazdaságosság stb.). Az üzemeltetési jellemzők változásának forrásai: az alkatrészek kopása, mechanikai és termokémiai hatások, a felületre tapadó szennyezőanyagok, a kötőelemek lazulása, a vezetékek sérülése, a vezérlő- és szabályozóértékek megváltozása stb. Az alkatrészek kopása elkerülhetetlen folyamat, de optimális karbantartással a kopás mértéke jelentősen csökkenthető.

 

A tervszerű karbantartás

A tervszerű, jelen idejű karbantartás alapja a géppel együtt szállított részletes kezelési és karbantartási utasításban előírtak ütemezett elvégzése. Az ütemezés alapja leggyakrabban a gép üzemeltetésének óraszámához vagy az üzemeltetés teljesítményéhez (pl. az elfogyasztott dízelgázolaj mennyiségéhez) kötődik (1. ábra).

 

1. ábra. Traktoron alkalmazott szűrők tervszerű karbantartási ciklusideje (forrás: www.deere.com)
1. ábra. Traktoron alkalmazott szűrők tervszerű karbantartási ciklusideje (forrás:
www.deere.com)

1. kép. A munkagép és a traktor tisztítása nagynyomású kézi mosóberendezéssel (forrás: www.topagrar.com)
1. kép. A munkagép és a traktor tisztítása nagynyomású kézi mosóberendezéssel (forrás: www.topagrar.com)

 

A karbantartási előírásokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért fokozatokba sorolják, amely alapján megkülönböztetünk napi, időszakos és általános karbantartást. A karbantartási fokozat a karbantartási műveletek elvégzésének gyakoriságát és munkaigényességét jelöli meg. Az alacsonyabb fokozatú karbantartásokat általában a gépkezelő végzi el, de a magasabb fokozatok elvégzéséhez már nagyobb előkészület, felkészültség, speciális szerszám, mérőeszköz, vizsgálóműszer szükséges, ezért ezeket műhelyben, szakemberek végzik.

 

A prediktív karbantartás

A prediktív (megelőző) a jövőbeli karbantartás alapja, azzal, hogy a gép állapotát figyelő érzékelők és a fedélzeti számitógép előrejelzése alapján jelölik ki az elvégzendő karbantartási teendőket. A prediktív szerviz alkalmazásakor akkor kap értesítést az üzemeltető és a karbantartást ellátó a várható hibáról, amikor a gép még működőképes.

A prediktív karbantartás gazdaságos és biztonságos, mert a gép és szerelvényei addig használhatók, míg az állapotuk megfelelő. Az előrejelzés alapján fel lehet készülni a cserealkatrész beszerzésére, a szerviz kedvező idejének kijelölésére.

A prediktív karbantartáshoz szükséges alapismereteket és alapeszközöket, számítógépes programok megnevezéseit most is a traktor kezelési és karbantartási útmutatója ismerteti. A szervizeléshez szükséges alapeszköz ebben az esetben a csatlakozó interfész, a számítógép, a kiértékelő és a beállítást segítő számítógépprogramok, a mobil tablet és a mobiltelefon (2. kép). A mezőgazdaság digitalizálása beláthatatlan lehetőségeket biztosít a gépek használata és a termelés gazdaságos megvalósítása területén. A gépinformációk mellett például a termelést befolyásoló táblainformációk szolgáltatása jelentős előrelépést jelent a precíziós növénytermesztés megvalósításában.

 

Gépinformációk

A műveleti központ a kiválasztott gépek aktuális pozíciójáról, üzemórájáról, üzemanyagszintjéről, sebességéről kap információt különböző jeladók segítségével. Távolról, a központban ellenőrizhetik a gép állapotát, munkavégzését stb. A traktoros valós időben irányítható, és ha a gép üzemeltetése során nehézségbe ütközik, segítséget kérhet a központ személyzetétől, mobiltelefonon, interneten vagy a gazdaság drótnélküli (RDA) rendszerén keresztül (3. kép).

 

2. kép. A prediktív karbantartás alapeszközei: hibakód-kiolvasó, laptop, tablet, mobiltelefon (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)
2. kép. A prediktív karbantartás alapeszközei: hibakód-kiolvasó, laptop, tablet, mobiltelefon (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)

3. kép. A traktoros kommunikálása az üzemeltetési központtal (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)
3. kép. A traktoros kommunikálása az üzemeltetési központtal (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)

 

A gép távdiagnosztizálása után esetleg telemetriai úton a szükséges működés ismét beállítható, vagy a kapcsolattartás révén a traktoros segítségével megoldható. A távoli gépdiagnosztika azért is jó, mert a gép állapotának ismeretében a helyszínre érkező szerelőnek nagymértékben csökken a hibakeresésre, szervizre fordítandó ideje és így a gép munkából való kiesése. A traktor diagnosztikai rendszerével nyomon követhetők az esedékessé váló és az elvégzett karbantartások.

 

Táblainformációk

A gazdaság műveleti központjának lehetősége van létrehozni és kezelni a gazdaság törzsadatbázisát, ahol a gépektől származó dokumentációs adatok feldolgozása termőtábla felépítésben is megtalálható. Az ide érkezett adatok a gépek által végzett munkák, feladatok (talajművelés, kemikália kijuttatás, betakarítási mennyiség stb.) több éven át gyűjthetők, tárolhatók és elemezhetők. A kapott összesített adatokkal és a növénykultúrára vonatkozó biológiai, agronómiai, meteorológiai stb. jellemzőkkel együtt megalapozott fontos döntéshozatalra alkalmas adatbázis hozható létre.

 

Kommunikációs rendszerek

A modern csúcstraktorokat és mezőgazdasági gépeket gyártó vállalatok rendelkeznek kommunikációs rendszerekkel, amelyek segítségével a gazdaságokban elősegíthető a precíziós mezőgazdasági technológia megvalósítása és a gépek prediktív karbantartása.

A John Deere kommunikációs rendszer fontosabb részei például a következők: a JDLink Connect vezeték nélküli rendszer adatátvitelt létesít a (John Deere Operations Center) üzemeltetési központ (4. kép) és a traktoros gépcsoport között, segítségével értékes üzemeltetési adatokat, információkat lehet továbbítani mindkét irányba. A kapcsolat John Deere MyOperations App segítségével okostelefonnal is megvalósítható.

 

4. kép. Helyi üzemeltetési központ irodája (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)
4. kép. Helyi üzemeltetési központ irodája (forrás: www.nak.hu/kiadvanyok/)

 

A JDLink távoli gépfelügyeletet is biztosít a John Deere Connected Support – Expert Alert meghibásodásjelző eszközrendszerrel, amely elemzi az elérhető gépi adatokat, optimalizált algoritmusok segítségével kiértékeli azokat és jelzi – a traktoros, valamint a gép tulajdonosa felé – az esetleges eltéréseket, a várható meghibásodásokat. A traktoros megpróbálhatja a hibát elhárítani a központ segítségével, vagy ha ez nem sikerül, visszajelzést küld a központba, ahol döntés születik a karbantartási munka elvégzéséről.

Az említett kommunikációs megoldáson túl számos más rendszer is működik a gyakorlatban, például a Fendt Connect, a CASE AFS, a New Holland PLM flotta-távfelügyeleti rendszerei. A DKE-Data GmbH & Co. KG német vállalat olyan „Agrirouter” adatcsereplatformot készített, amely megoldja a mezőgazdaság digitalizálásának egyik fő problémáját. Az új eszköz lehetővé teszi a gazdák és vállalkozók számára, hogy adatokat cseréljenek a különböző gyártók gépi és mezőgazdasági szoftveralkalmazásai között. A vegyes gépparkkal rendelkező vállalatoknak eddig nem volt ilyen lehetősége.

A jövőben a traktor karbantartása a gép vásárlása előtt kezdődik, mert ekkor kell tisztázni, hogy mit, hogyan, mivel, mikor, kinek, milyen utasításra és milyen szoftverrel kell elvégezni.

 

Dr. Varga Vilmos
SZIE Gépészmérnöki Kar, Járműtechnika Tanszék, Gödöllő

adatcsereplatform agrár Agrirouter digitalizálás hibaforrás JDLink Connect mezőgazdaság modern prediktív szerviz távdiagnosztizálás tervszerű traktor traktorkarbantartás vezeték nélküli
..