Bezárás

A drónok alkalmazása a mezőgazdaságban

Írta: Agrárágazat-2022/12. lapszám cikke - 2022 december 31.

A mezőgazdasági drónok alkalmazása igazolta a szakmai várakozásokat az elmúlt években, és ennek eredményeként a precíziós gazdálkodás egyik legdinamikusabban fejlődő részévé vált a dróntechnológia.

A precíziós növénytermesztés fontos eleme a talajadatok alapján történő differenciált tápanyag-kijuttatás, az eltérő ellátottságú területek helyspecifikus művelése és növényvédelme, valamint a betakarítást követő hozamtérképek alkalmazása. A drónok ezekben a műveletekben kaphatnak fontos szerepet, mivel az általuk feltérképezett területeken pontosabb képet kapunk a terület pillanatnyi állapotáról, a permeteződrónokkal pedig akár 90% víz- és 50% növényvédőszer-megtakarítás érhető el.

drón

Felhasználási lehetőségek

A drónok mezőgazdasági felhasználási lehetősége elsősorban abban rejlik, hogy hatékonyak, olcsón működtethetőek, automatizálhatóak, jól használhatóak kis kultúrákban is, a talaj állapotától függetlenül képesek többféle feladat ellátására. A drónokkal végzett légi felvételek készítése a legolcsóbb módszer jelenleg, illetve a felszerelhető különböző kamerák és szenzorok segítségével pontos, valós idejű képet kaphatunk a növényállomány állapotáról. Ez a földről, hagyományos módszerekkel történő állapotfelméréshez képest nagyságrendekkel gyorsabb és egyszerűbb módszer. Jelenleg Magyarországon a felvételező drónokat lehet jogszerűen használni, de a szükséges jogszabályi és intézményi keretek megteremtésével a drónokkal történő légi permetezés lehetősége is reálissá válhat a jövőben. Ehhez a pilóta nélküli légi járművel történő légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosult személynek nyilvántartásban kell szerepelnie, megfelelő növényvédelmi drónpilóta-képzéssel és az adott művelet végrehajtásához szükséges hatósági engedéllyel kell rendelkeznie, valamint a munkavégzéshez kizárólag típusminősített drónt használhat, a kijuttatásra engedélyezett növényvédő szerrel. Folyamatosan zajlanak a kísérletek és engedélyezési eljárások, ám jelenleg egy termék engedélyokirata sem teszi ezt lehetővé. Permeteződrónnal pillanatnyilag kizárólag kísérleti célból elvégzett növényvédelmi kezelések engedélyezettek, az erre kiadott GEP kísérleti útmutatónak megfelelően beállított, kísérleti engedéllyel rendelkező parcellákon.

DJI P4 Multispectral
DJI P4 Multispectral

A döntéstámogatás feltétele a pontos adatgyűjtés. Ehhez állnak rendelkezésre a mezőgazdasági felvételeződrónok, melyekkel azonnal fel tudják mérni, milyen állapotban vannak a növények, milyen a tápanyag-ellátottság és a stresszállapot, van-e belvíz-, aszály- vagy akár fagykár, mennyire gyomosodik a terület, vagy akár a vadkár mértékének megállapítására vagy a vadállomány számlálására is használhatóak. A mezőgazdasági drónok többsége többcsatornás, multispektrális vagy hőkamedrón, precíziós, növényvédelem, permeteződrón, felvételeződrón, drónpilótaképzés, agrár, mezőgazdaságrával, illetve egy vegetációs index mérésére alkalmas NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) szenzorral vannak felszerelve. A drónoknak köszönhetően már korai stádiumban észlelhetőek a növényi betegségek és kártevők gócpontjai, amikor még nem mutatkoznak a növényeken tünetek, így időben fel lehet ellenük lépni, mielőtt komolyabb kárt vagy terméskiesést okoznának. Felvételeződrónokkal kimutatható, hol található kevesebb tápanyag a földben, így lehet optimalizálni a műtrágya-kijuttatást; tő- és tőkeszámlálás végezhető, mellyel pontosabban becsülhető az agrotechnikai munka vagy a várható termésmennyiség. Felvételeződrón szükséges a permeteződrón pontos munkájához.

A mezőgazdasági permeteződrónok előnye, hogy helyspecifikusan változtatható dózisban és a sorok irányától függetlenül képesek kijuttatni a különböző növényvédő szereket, tápanyagokat szántóföldön, gyümölcsösökben, illetve szőlőültetvényekben. A kezeléseket a táblákon belül célzottan, a felismert problémák konkrét helyén lehet elvégezni. A permeteződrónok pedig olyan területekre is képesek eljuttatni a növényvédő szert vagy növénykondicionáló anyagot, amelyek nehezebben megközelíthetőek, meredek hegyoldalon helyezkednek el, illetve a növény fejlettsége vagy a talaj állapota miatt nem járható a földi gépek számára. A hagyományos szántóföldi permetezéssel szemben a permeteződrónnal kezelhetőek a magas, zárt állományok is, nincs taposási kár, amivel eleve nő a terméshozam, továbbá a felázott talajon lévő kultúrákban is hatékonyan tud növényvédő szert kijuttatni, pontos időzítéssel, akár esők után is.

A drónok az intenzív és ökológiai gazdálkodási rendszerben is felhasználhatóak, mivel talaj- és környezetkímélő növénykondicionálást tesznek lehetővé. A növénytáplálás és növényvédelem ökológiai területen nehezebben megoldható, azonban a permeteződrón helyes használatával kevesebb peszticid kerülhet ki a területekre, javul a szermaradék probléma. A növények tápanyag-utánpótlása is megoldhatóvá válhat, a készítmények minősítését követően a különböző biológiai és baktérium-, valamint lombtrágyakészítmények felhasználásával.

A drónpilóták képzéséről

A mezőgazdasági drónok használata egy hatékony és megtérülő módszer, fontos, hogy a gazdák megbízható, valós információkat kapjanak a használatukról. A NÉBIH által akkreditált növényvédelmi drónpilótaképzés során az érdeklődök tanulhatnak a növényvédelmi drón-, agrometeorológiai-, térinformatikai alapismeretekről, illetve elsajátíthatják a növényvédelmi permeteződrón kezelését a gyakorlatban. A képzés kötelező mindazoknak, akik a drónos növényvédelem területén minden jogszabályi előírást betartva szeretnének szolgáltatni, vagy tevékenységet végezni. Fontos, hogy a megfelelő képzőszervet kiválasztva a leendő drónpilóták elsajátítsák a készségszintű drónhasználatot, a problémák felismerésével megtanulják kezelni a különböző helyzeteket, helyes döntést tudjanak hozni, hogy biztonságosan és pontosan tudják használni a drónokat, a maximumot kihozva az általuk nyújtott precíziós lehetőségekből.

Dr. Beleznai Orsolya
növényorvos
Duplitec Kft.
[email protected]