fbpx

Ismét támogatási lehetőség turizmusfejlesztésre vidéki területeken

Írta: Szerkesztőség - 2011 április 26.

Várhatóan 2011. május 1-én indul az EMVA – turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatási jogcím. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a pályázati lehetőség várható feltételeiről.

Támogatás vehető igénybe

 

 • falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez;
 • gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és szolgáltatások kialakításához, már működő egységek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez;
 • foglalkoztatást elősegítő, alkalmi turisztikai szolgáltatások infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó
 • alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
  • ökoturizmushoz,
  • lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
  • vadászturizmushoz,
  • erdei turizmushoz,
  • horgászturizmushoz,
  • kerékpáros turizmushoz,
  • vízi turizmushoz,
  • borturizmushoz és
  • gasztroturizmushoz.

Elszámolható kiadások

 • az építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka;
 • a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgy, eszköz, (önállóan nem szerepelhet, csak építési munkával együtt);
 • szoftver vagy a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló program (önállóan nem szerepelhet, csak építési munkával együtt);
 • horgászati cél esetén árnyékot adó, valamint a helyi vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fafajok telepítése (önállóan nem szerepelhet, csak építési munkával együtt);
 • a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja (önállóan nem szerepelhet, csak építési munkával együtt);
 • egyéb elszámolható kiadás (önállóan nem szerepelhet, csak építési munkával együtt):
  • engedélyezési eljárás díja,
  • szabadalmi jogok és licencek ellenértéke,
  • közmű szolgáltatónak fizetett közmű rácsatlakozási és használatbavételi díj,
  • egyéb, a projekthez kapcsolódó költségek.

A támogatás mértéke

 • természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV), települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet esetén, ha
  • a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 millió forint;
  • a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió forint;
 • nonprofit szervezet esetén, és ha a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb 35 millió forint.
 • borturizmus esetén az igénybe vehető támogatás összege legfeljebb 20 millió forint.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

 • a természetes személy,
 • a mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV),
 • a települési önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulásai és önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
 • a nonprofit szervezet és
 • az egyházi jogi személy.

Vadászturizmusra irányuló fejlesztés esetén a támogatást az az ügyfél veheti igénybe, aki a fejlesztéssel érintett területen vadászatra jogosult.

A gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és szolgáltatások kialakítása, bővítése, fejlesztése esetén a támogatás igénybevételére kizárólag

 • települési önkormányzat,
 • kisebbségi önkormányzat,
 • önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
 • nonprofit szervezet és
 • egyházi jogi személy jogosult.

A támogatás további feltételei

Ha a pályázó mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az összes árbevételének 50%-át meghaladja, a fejlesztést – a borturizmus fejlesztése kivételével – kizárólag gazdaságon kívül, a pályázó mezőgazdasági tevékenységétől, a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettől és mezőgazdasági hasznosítású épületeitől független, jelenleg is végzett tevékenysége keretében valósíthatja meg.

A fejlesztést 5000 fő lakosságszám vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti település kül- és belterületein lehet megvalósítani, kivéve

 • a Budapest agglomerációjához tartozó települések,
 • a városi ranggal rendelkező települések, valamint
 • a kistérségi központok.

A pályázónak a fejlesztéssel érintett település bel- vagy külterületén a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

 • természetes személy esetén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
 • mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV) esetén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
 • nonprofit szervezet esetén székhellyel kell rendelkeznie.

A támogatás de minimis támogatásnak minősül.

Támogatási kérelmet beadni várhatóan 2011. május 1. és május 31. között lehet.

 

Nagy Balázs – Holzinger István

Euro-Öko Farm Csoport