fbpx

Jelentsék a kárt a gazdák! Az EU is támogatja a kárenyhítést

Írta: Kohout Zoltán - 2024 június 10.

A gazdák és az állam befizetései, a tavaly fel nem használt források révén mintegy 25 milliárd forint áll rendelkezésre a 2024-es kárenyhítési alapban. Ezt idéntől évi 10 milliárd forint uniós forrás is kiegészíti.

vihar repcetábla
Fotó: Horizont Média/Kohout Zoltán

Az alap az előző évben is visszaosztás nélkül, maradéktalanul kompenzálta a termelőket a bejelentett károk után. Új, hogy 2024-től a termelői és állami forrás mellett évi 10 milliárd forint értékű európai uniós hozzájárulás is kiegészíti a hazai forrásokat, a kárt szenvedett és öngondoskodó tag gazdálkodók minél nagyobb mértékű kárenyhítése érdekében.

Június elején az ország több pontján heves, jéghullással kísért zivatartevékenység volt tapasztalható. Az Agárminisztérium felhívja az agrárkárenyhítési rendszerben tag termelőket, akiknek növénykára keletkezett, hogy a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelentsék be a kárt a Magyar Államkincstár kárbejelentésre szolgáló elektronikus felületén. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014 (XI.25) FM rendelet alapján jégeső-, felhőszakadás- és viharkár esetén a káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a mezőgazdasági káresemény a károsodással érintett területen bekövetkezik.

A mezőgazdasági termelő kárenyhítő juttatásra abban az esetben jogosult, ha:

· a termelő jogszabályban foglaltak szerint határidőben, elektronikusan megtette a kárbejelentését,

· a kárt ténylegesen az időjárási esemény okozta,

· a termelőnél a növénykultúra 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést és 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenést az agrárkár-megállapító szerv igazolta,

· a termelő a kincstár által megállapított kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-éig megfizette,

· kárenyhítő juttatás iránti kérelmet 2024 novemberében, legkésőbb november 30-ig benyújtja.

A bejelentett károkat az Agrárkár-enyhítési alap legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80%-áig terjedően kompenzálja, amennyiben a termelő rendelkezik az első káresemény előtt megkötött, díjrendezett és legalább a referencia hozamértékének felére kiterjedő növénybiztosítással vagy tárgyévben tagja a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszernek. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a termelő az őt megillető kárenyhítő juttatás felére lehet jogosult.

(Forrás: AM)