Az LHG Appleasure technológia alkalmazása

Írta: Agrárágazat-2022/3. lapszám cikke - 2022 április 06. -Hirdetés

Az Lhg Kft. fennállása óta legjelentősebb projektjén dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón létesülő Szabolcsi Alma Centrum Tudásközpont megvalósításával.

Az Lhg Kft. kivitelezésében valósul meg a komplett rendszer részeként a gázzárt hűtőkamrák építése, a komplett egyedi, tárolónkénti fogyasztásmérésre alkalmas hűtőrendszer szerelése és az ULO/DCA szabályozott légteret biztosító technológia telepítése.

A beruházás kiemelkedő értéke, hogy eredménye azt a célkitűzést támogatja, miszerint Magyarország almatermelési struktúrája (2/3 ipari, 1/3 étkezési) megfordulhasson, a nagyobb termelési érték biztosítása érdekében.

A létesítmény Magyarország legjelentősebb almatermesztő körzetében valósul meg. A Szabolcsi Alma Centrum szaktanácsadó, kutatás-fejlesztési és kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt a régió almatermelőinek. A piaci igényeknek megfelelően összegyűjti, tárolja (rövid, közép- és hosszú távon), csomagolja, majd egységes minőségben értékesíti a térségben működő termelők és termelői csoportok gyümölcsét.

A Szabolcsi Alma Centrum mintegy 10–15 ezer tonna étkezési, 4 ezer tonna ipari alma – az elvárt struktúraváltásnak megfelelően –, illetve egyéb gyümölcsök értékesítésére lesz alkalmas, a kitűzött célok érdekében kiképzett szakértő foglalkoztatottak munkája révén. A szerkezetváltáson túl – az étkezési alma részarányának növelése – fontos szempont a mintegy húsz éve tartó negatív tendencia, az almaültetvények területcsökkenésének megállítása, sőt, idővel növekedési pályára állítása.

A Szabolcsi Alma Centrum támogatást tud nyújtani egy új, modern fajtaszerkezet kialakításához, valamint piaci hátteret tud biztosítani a térség kis és közepes almatermesztői által megtermelt alma számára az Lhg Kft. által telepített legkorszerűbb technológiával kivitelezett logisztikai központon keresztül.

Az Lhg Kft. az elmúlt években komoly erőforrásokat fordított kutatás-fejlesztésre, melyek eredményeként olyan javaslattal tudott megjelenni a beruházó felé, hogy az biztosítva láthatta a technológiai elvárásai megvalósulását.

Panelszerkezetek

Panelek adatai:

– a konstrukciós kialakításnak, valamint az átgondolt hézaggeometriai tervezésnek köszönhetően a modulok pontos illesztést tesznek lehetővé;

– a 100 mm-es hőszigetelő szendvicspanel k értéke: 0,22 W/m2K.

A szabályozott légterű tárolás alapfeltétele a megfelelő légzárás. A kamrák légzáró burkolatát általában a belső felületeiken kell kialakítani. A légzáró felület csak kivételes esetben kerülhet kívülre. A megfelelő légzárás feltétele a légzáró ajtók beépítése.

Nyomáspróba

Az ULO/DCA tárolók gáztömör szigetelése után nyomáspróbát kell végezni, a megfelelő légzárás ellenőrzése céljából.

Hűtéstechnika

A rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján olyan befogadóképességű kamrákat méreteztünk, az MSZ 7075-ös szabvány (szabályozott légterű tárolók kialakításának részletezéséről) figyelembe vételével, amelyből a kamrák nyitása után a gyümölcs legfeljebb egy hét alatt kitárolható és értékesíthető. A kamrák hosszúsági, szélességi és magassági méretezéséhez az alkalmazott tárolóládák méreteit és a hűtőberendezés légtechnikai jellemzőit vettük figyelembe, a lehető legjobb térkihasználás mellett.

A hűtés jó hasznosulásának feltétele, hogy a tárolóládák megfelelően perforáltak legyenek az oldalfalaknál és a feneküknél is, hogy a légáram a ládában lévő gyümölcshalmazon egyenletesen áthaladhasson. Ideális esetben a ládák határolófelülete nem képez nagyobb légellenállást, mint a bennük lévő gyümölcshalmaz ellenállása. Fontos, hogy a lehűtés, illetve a hőmérséklet szinten tartásának időtartama alatt a gyümölcsöt érintő légáram hőmérséklete sehol se legyen kisebb a gyümölcsfajta szempontjából megállapított veszélyes, minimális értéknél. A betárolás alatt a legnagyobb hőelvitelre akkor adódik lehetőség, ha a hűtött légáram – az ellenáramú hőcserélők elvének megfelelően – a rakatok légjáratain át jut vissza a léghűtőkbe. A légáramoltatás rendszerét úgy kell megtervezni, hogy a rakatok elrendezését is figyelembe véve a teremben egyenletes légáramlás alakuljon ki. Ennek feltétele, hogy a betárolás közben a rakatok között egyenlő méretű rések, légjáratok alakuljanak ki. A rakatok között áramló levegő sebessége legalább 0,25 m/s, legfeljebb 0,50 m/s legyen. Kedvező a légáramoltatás az olyan kamrákban, ahol a gyümölcs maghőmérsékletében +0,5 K-nél nagyobb eltérések sehol sem mérhetők. +1,0 K-nél nagyobb hőmérsékleti eltérések egyenetlen átszellőztetésre utalnak, és kérdésessé teszik a tárolási technológia szabályozottságát.

A szabályozott légterű tárolás során – a gyümölcsfajtától függően változó nagyságú, de viszonylag nagy, 90–95% relatív nedvességtartalom fenntartása szükséges. Ennek elérése érdekében az elpárolgási (vagy közvetítőközeg) hőmérsékletét, a hűtőfelület nagyságát, a légforgalmat és a hűtőteljesítmény szabályozását úgy kell összehangolni, hogy a betárolt gyümölcs respirációs nedvességleadása és a hűtési igényt is fedező léghűtő-hőcserélők szárító hatása az előírt páratartalomnál kerüljön egyensúlyba, vagyis az előírt, viszonylag nagy relatív nedvességtartalom fenntartásához nedvesítőberendezésre ne legyen szükség. A nedvességgel csaknem telített légállapotot azonban úgy kell szabályozni, hogy az a gyümölcs respirációs nedvességleadását ne gátolja, továbbá a gyümölcs felületén csapadék képződése a tárolás alatt ne jöhessen létre. A berendezés olyan paraméterekre lett méretezve, hogy a zöldség-gyümölcs tárolás technológiai követelményeit, a kívánt hőmérsékletet minden időjárási körülmények között képes legyen biztosítani. A maximális hűtőteljesítményt a betárolás menetrendje és a tervezéskor elvégzett hőveszteség-számítások alapján határoztuk meg, megfelelő biztonsági tényezővel megnövelve. Ezek szerint egyszerre két tárolóban folyhat egyszerre betárolás, illetve kitárolás. A teljes betárolás 5 nap alatt történik meg, ezután az ajtókat légtömören le kell zárni, ezt követően 48–72 óra alatt kell elérni az áru magjában a tárolási hőmérsékletet. Ez a tárolt áru fajtájától függően 0,5–1,5 oC közötti érték.

ULO/DCA technológia

O2– oxigén

Az oxigéntartalom csökkenése lassítja a gyümölcsök lélegzését. A túl alacsony oxigénszint (0,5% alatt) vagy oxigénmentes környezet a gyümölcsökben lejátszódó anyagcsere-folyamatokat káros irányba tereli, így az alma fogyaszthatatlan lesz, és gyakorlatilag kárba vész. Szükséges tehát az oxigénellátás pontos szabályozása és annak biztosítása, hogy a tárolóban az oxigénszint ne csökkenjen túl alacsony szintre.

CO2– szén-dioxid

A lélegzés során a gyümölcsök és zöldségek az oxigént szén-dioxiddá alakítják. A megnövekedett szén-dioxid-tartalom lényeges hatása a légzés gátlása. A túl magas széndioxidszint jelentősen károsítja a gyümölcs minőségét, ezért szükséges a széndioxid szabályozása.

N2 – nitrogén

Az oxigéntartalom csökkenése lassítja a gyümölcsök lélegzését. A nitrogén segítségével csökkentjük le az oxigéntartalmat, ez természetesen néha több mint 3 hetet vesz igénybe, a gyümölcsök állapotától és fajtájától függően, a normális légzésintenzitás csökkenése mellett.

A projekt a kivitelezés valamennyi fázisát tekintve műszaki és pénzügyi szempontok figyelembevételével lett előkészítve. Különös kihívást jelentettek a folyamatosan változó alapanyagárak, de a Szabolcsi Alma Centrum felelős vezetőivel közösen megalkotott műszaki és pénzügyi ütemterv a technológiai kivitelezés területén kizárta a folyamatos áremelések projektre vetített negatív hatásait.

Az Lhg Kft. megbízásához nagymértékben járult hozzá az elmúlt években elkészült referenciáinak mennyisége, kivitelezési minősége és üzemeltetési hatékonysága.

Lukács András

LHG