Magasemelésű billenőplatós pótkocsik

Írta: Agrárágazat-2022/1. lapszám cikke - 2022 január 21.

Itthon jobbára csak egy típussal azonosítjuk az emelve billentő pótkocsik kategóriáját, pedig a nemzetközi piacon igen széles már a kínálat ebben a szegmensben.

A 70-es évek legelején az emelve billentő pótkocsinak a hazai gazdálkodási körülmények és a termesztéstechnológiába illeszthetősége megismerése érdekében az akkori honi mezőgépfejlesztésért felelős intézetek egy Észak-Angliából származó, 4 tonna teherbírású, WEEKS-4 típusú pótkocsit importáltak. Miután megfelelő üzemi tapasztalatokat szereztek a pótkocsival, 1973-ban megszületett az azonos emelési mechanizmust alkalmazó hazai változat, az EB-4, amely több évtizeden keresztül egyedüliként képviselte ezt a kategóriát itthon. Háromféle felépítménnyel készült (automatikusan nyíló hátfalú acéllemezes alapkivitel, aluputtonyos, illetve teljesen zárt), és teherautó-felépítményként is született néhány mintapéldány. Ez a típus hosszú évtizedekre sikeres megoldást kínált a rizsbetakarítás kiszolgálására is.

EB-4 Hódgép pótkocsi
A hazai fejlesztésű és gyártású EB-4 emelve billenő pótkocsi első,1973-ban bemutatott verziója (fotó: HÓDGÉP)

Az ezredforduló környékén készült még 8 tonnás kivitel (Agrikon Solt), bár egy mintapéldány erejéig már a 70-es évek második felében is tettek kísérletet ennek a megépítésére. Közel 1 400 darab EB-4 emelve billenő pótkocsi készült itthon, amelyekből jelentős számú példány még a mai napig dolgozik. A nemzetközi piacon viszont jelenleg is széles kínálatban vannak jelen az emelve billenős konstrukciók. Több termesztési technológia anyagmozgató gépláncában is alkalmazhatók az univerzálisan használható, magasra emelve billentő pótkocsik. Kedvező tulajdonságaik révén jól használhatók a legtöbb betakarítási technológia szállítógépláncában, ahol többlépcsős szállítás szükséges.

Farmtech Uniraiser
Paralel emelőrendszerű magasemelésű konstrukció (fotó: Farmtech)

A magasemelős pótkocsikkal segédberendezések alkalmazása nélkül is gyors, nagy teljesítményű, veszteségmentes átrakodás valósítható meg. A magasemelős pótkocsik beállításával lehetőség nyílik nagy teherbírású szállítóeszközök a logisztikai láncba történő beállítására is, mivel ezek táblán történő vándoroltatása elmarad, így jelentősen növekszik a szállítási teljesítményük. Még kisebb teherbírású tehergépkocsis járműszerelvényekből kialakított szállítólánc esetén is optimálisan kihasználható egy magasemelésű billenőpótkocsi, így a betakarítógép várakozása kiküszöbölhető. Sokszor a nehéz időjárási körülmények és talajviszonyok késztetik a gazdálkodókat a szállítás többlépcsős megvalósítására. Ebben az esetben a magasemelő pótkocsi mint terepen mozgó kiközelítő-átrakó jármű, nélkülözhetetlen eszköz. Jól használhatók az emelve billentő pótkocsik vető-, ültető- és műtrágyaszóró gépek kiszolgálására is. A központi tartályos gabona- és szemenként vető gépek feltöltésénél, burgonyaültető gépek töltésénél minimálisra csökken az élőmunka-felhasználás és a kiszolgálással járó mellékidő, ezáltal emelkedik a munkaművelet termelékenysége. Hasonló előnyökkel jár a magasra emelve billentő pótkocsik alkalmazása függesztett vagy vontatott műtrágyaszórók kiszolgálása esetén is.

Ollós emelőrendszerű pótkocsi
Ollós emelőrendszerű brit modell, zöldborsó teherautóba töltése közben (fotó: http://www.baileytrailers.co.uk/)

A zöldség-, gyümölcs- és szőlőbetakarítás technológiai megoldásaiban is széles lehetőség mutatkozik a magasra emelve billentő pótkocsik alkalmazására, mivel ezek a technológiák szinte kivétel nélkül többlépcsős szállítást kívánnak meg a termőterület és a feldolgozóüzem között. Elmondható, hogy magasra emelve billentő pótkocsik minden olyan szállítási feladat ellátására jól alkalmazhatók, ahol az átrakodást szintkülönbségek áthidalásával kell végezni. A magasemelésű billenő pótkocsik általában a hagyományos támasztósúlyos mezőgazdasági pótkocsiból kialakított konstrukciók, és csupán a billentési megoldásukban, illetve ehhez kapcsolódva vázszerkezetükben különböznek az alapkivitelű társaiktól. Az emelve billentő pótkocsik leginkább felépítményemelési mechanizmusukban különböznek egymástól.

Rolland Rollsped
Francia fejlesztésű, speciális, ollós emelésű változat (fotó: https://www.remolquesrolland.fr/)

Négyféle különböző alvázkeret- és emelőrendszer-kialakítás a jellemző:

– paralel emelőkeretes,

– módosított paralel emelőkeretes,

– klasszikus ollós emelőrendszerű,

– speciális ollós emelőrendszerű.

A négyféle megoldás közül az ollós emelőrendszerű pótkocsik nagyobb emelési magassággal rendelkeznek, és átrakodáskor kisebb a hátsó kinyúlásuk, míg a paralelkeretes kocsik viszonylag alacsonyabb emeléssel és nagyobb hátsó kinyúlással képesek átrakodni. A paralelogrammás és a klasszikus ollós emelőrendszerű kocsiknál az alváz és a kocsiszekrényt támasztó keret közé párhuzamosan vagy ollós alakban beépített, hidraulikus munkahengerekkel nyitható és zárható segédkeret végzi az emelést. A speciális ollós rendszerű kocsiknál maga az alvázkeret működik ollós emelőként.

Valamennyi kivitel kocsiszekrénye felemelt és kitámasztott helyzetből hidraulikus úton, hátrafelé billenthető. A pótkocsik emelő- és billentőberendezésének működtetéséhez szükséges olajat általában a vontató traktor hidraulikája szolgáltatja, de a nagyobb teherbírású, jelentős raktérkapacitással bíró modelleknél a pótkocsinak külön hidraulikus rendszere van, és ezt a traktor TLT-ről hajtott szivattyúval működteti. Emelési magasság tekintetében is széles a választék a 2 méterestől egészen a majdnem 5 méteres maximális emelési pozícióig. Általában a klasszikus és speciális olló rendszerű emelőszerkezettel szerelt verziók emelnek igazán magasra, míg a paralel rendszerűek korlátozottabb magassági jellemzőkkel rendelkeznek.

pótkocsi emelés közben
Ollós emelőrendszerű, közepes teherbírású, de nagy emelési magasságú konstrukció (fotó: http://drttrailers.co.uk/trailer)

Futóművek tekintetében 5–8 tonna teherbírás között általában egytengelyes, 8 tonna hasznos terhelhetőség felett tandem tengelyes változatok vannak a piacon. Elérhető néhány gigantikus méretű, de alacsony emelési magasságú francia konstrukció tridem tengellyel is. A rakománnyal terhelt felépítmény emelésének és magasban történő billentésének stabilitása érdekében jó néhány modellt felszerel a gyártója hidraulikusan kihajtható vagy kitolható támasztólábakkal. Szinte minden típus támasztósúlyos konstrukció, de a 90-es években volt néhány olyan modell, amely kéttengelyes forgózsámolyos kormányzású volt, ezek irányítása viszont tolatáskor nehézkes, ezért eltűntek a piacról.

Az egész átrakodási művelet vezérlését a traktorvezető egyszemélyben végzi. Vezérlés szempontjából a „fapadosabb” megoldás, amikor a pótkocsira szerelt vezérlőszelepről történik az emelési és billentési mechanizmus hidraulikus rendszerének kezelése. Az ilyen alapkivitelek egy részénél már rendelhető opcióban a traktorfülkéből kezelhető elektronikus vezérlőpanel, de arra is van már példa egyes francia szériáknál (pl. La Campagne), hogy vezeték nélküli kapcsolattal, távirányítóval, biztonságos távolságból a kirakodási területre ideálisan rálátva vezérelhetjük az emelést és billentést.

emelve billentő minikocsi
Már a kompakt traktorokhoz is kínálnak 3 tonna teherbírású emelve billentő pótkocsit (fotó: https://www.greentek.uk.com/)

Hátfal-kialakítás tekintetében általában a felfelé automatikusan felnyíló verzió a legelterjedtebb, de vannak a piacon vízszintesen osztott hátfallal szerelt változatok is, ahol a hátfal alsó fele lenyitva az áttöltést segíti a másik járműbe. A hátfalon szinte kivétel nélkül ki van alakítva egy vagy két állítható kiömlési keresztmetszetű gabonaablak, de van olyan modell (pl. Farmtech Uniraiser), ahol még csőcsatlakozásra is alkalmas kiegészítő van a gabonaablakon. Ez műtrágyaszóró és vetőgép feltöltésénél lehet nagyon hasznos kiegészítő.

Egyéb felszereltség tekintetében az emelve billentő pótkocsiknál szinte ugyanazokat a kiegészítőket, illetve műszaki jellemzőket lehetne felsorolni, amelyeket a hagyományos támasztósúlyos mezőgazdasági billenőplatós pótkocsiknál megszokhattunk.

Farkas Imre