Segítik a mezőgazdasági termelőket a károk felmérésében

Írta: Barna Ferenc - 2022 február 06.

A falugazdász-hálózat közreműködik a hétvégi viharok miatt a termelőeszközökben keletkezett károk felmérésében. Emellett a falugazdászok a növénykultúrákban keletkezett károk időbeni bejelentésében is segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak – áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közleményében.

vihar
A vihar jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban (Fotó: Pixabay)

A NAK falugazdászainak lehet jelezni a kertészetekben okozott károkat

Az elmúlt hétvégi vihar súlyos károkat okozott országszerte, a mezőgazdaság terén a fóliás kertészetek szenvedték meg legjobban a szélsőséges időjárás hatásait.

Az Agrárminisztérium által kiadott közleményben is szerepel, a tárca megkezdte annak vizsgálatát, hogy költségvetési átcsoportosítás révén hogyan lehetne rendkívüli, közvetlen támogatási lehetőséget biztosítani a kárt szenvedett gazdálkodóknak, túlmenően a kiterjedt mezőgazdasági kockázatkezelési (kárenyhítési alap), illetve krízisbiztosítási rendszeren. A pontos helyzetkép felmérése érdekében a NAK falugazdászainál lehet jelezni a fedett növénytermesztő eszközökben keletkezett károkat.

A kamara kér minden érintett gazdálkodót a mielőbbi jelentkezésre

Azok a termelők, akiknél a vihar miatt az elsődleges mezőgazdasági termék előállítását közvetlenül szolgáló termelőeszközeiben kár keletkezett, haladéktalanul keressék fel falugazdászukat, és tegyék meg a kárbejelentését. A falugazdászok elérhetőségét a mezőgazdaság érintettjei a kamara honlapján találják.

A bejelentéshez vigyék magukkal a birtokviszonyt igazoló dokumentumo(ka)t – pl. különösen főkönyvi kivonat, beszerzési számla, támogatáskifizetési kérelem –, valamint a termelőeszközben okozott kár bekövetkezését, időpontját és a keletkezett kárt igazoló dokumentumot (különösen fotó bizonyíték, igazságügyi szakértői vélemény, biztosítói kárfelmérési jegyzőkönyv).

A növénykultúrában keletkezett károk esetén segítség lehet a kárenyhítési alap

A káresemény után 15 napja van a termelőnek a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén bejelentést tenni. A falugazdászok ebben is készséggel segítenek a gazdálkodóknak.

A termelőeszközökben (így többek közt a fóliában is) keletkezett károkat a tavaly elindított mezőgazdasági krízisbiztosításban is van lehetőség kezelni. Az abban részt vevő gazdálkodó kaphat kompenzálást, ha a kára idei évi jövedelmének csökkenése a 30%-ot meghaladja.

Forrás: NAK, Sajtóközlemény

Összeállította: Barna Ferenc