Súlyos viharkárok, keresik a rendkívüli támogatás lehetőségét

Írta: Kohout Zoltán - 2022 február 02.

Épületek, fóliák mentek tönkre a szél-, vihar- és homokverés következtében a hétvégén és hétfőn. A szaktárca most azt vizsgálja, hogyan tudná meggyorsítani és kibővíteni a gazdáknak nyújtható segítséget.

Jelentős károk Győrtől Csongrádig

A hétvégén Magyarországon végigsöprő viharos szélrohamok országszerte, Győrtől Csongrádig jelentős károkat okoztak a fóliaházakban. Tanácsot, esetleges eljárásrendet a károk enyhítésére egyelőre nem tud adni a zöldség-gyümölcs szakmai közi szervezet. A FruitVeB szerint ugyanakkor a falugazdász források közlése alapján lehetséges, hogy a 2017 október végi szélviharhoz hasonlóan a de minimis keret terhére igényelhetők majd csekély összegű támogatások.

fóliasátor
(Fotók: FruitVeB)

Így érdemes most eljárni!

Ennek nélkülözhetetlen feltétele, hogy a károsultak minél előbb keressék fel falugazdászukat, és jelezzék a káreseményt. Emellett meg kell adniuk a fóliaház/sátor területét, hogy csak a fólia vagy a váz is károsodott-e, milyen kultúra van a fóliában és az is károsodott-e. A gyorsabb adatfelvétel érdekében nem árt helyrajzi számmal, valamint a káreseményről készített fotókkal is készülni. A károk felmérése folyamatosan zajlik.

Az AM a NAK-ot és a biztosítókat is felkéri

A tárca a pontos helyzetkép érdekében felkéri a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy a falugazdászok közreműködésével mérje fel a fedett növénytermesztő eszközökben keletkezett károkat. Az AM Javasolja az érintetteknek, hogy káraikat a falugazdászoknál jelezzék, hiszen a tényleges károkról azok felmérése után lehet teljes képet kapni. A tárca ezen felül a biztosítótársaságoktól azt kéri, hogy a mezőgazdasági termelők termelési eszközökben, gazdasági épületekben keletkezett, viharés homokverés miatti kárbejelentéseit prioritásként kezeljék, a helyszíni kárfelmérésekkor soron kívül járjanak el, hiszen a termeléshez szükséges eszközökben keletkezett károkról van szó.

A kompenzáció feltételei

A fólia alatti növénykultúrában észlelhető károk ellentételezésére a kárenyhítési alap jelent segítséget, itt 15 napja van a termelőnek az erre szolgáló elektronikus felületen bejelentést tenni. A termelőeszközökben (például fóliában) keletkezett károkat – a vonatkozó uniós szabályok alapján – a tavaly elindított mezőgazdasági krízisbiztosításban van lehetőség kezelni. Az abban részt vevő gazdálkodó kaphat kompenzálást, ha a kára idei évi jövedelmének csökkenése a 30 százalékot meghaladja. Ebbe a rendszerbe idén is lehet jelentkezni, február 1. és február 28 között. A csatlakozással – a 3 éves tagság mellett – hozzájárulás-fizetési kötelezettség keletkezik, amelynek díja méltányos. E hozzájárulás megfizetése, valamint a referenciajövedelemhez viszonyított, 30 százalékot meghaladó tárgyévi jövedelemcsökkenés alapozza meg a támogatásra, azaz a kompenzációra való jogosultságot. A kompenzáció mértéke az elszenvedett jövedelemcsökkenés 69,9 százaléka. Azáltal, hogy a rendszer a jövedelemkiesést kompenzálja, csökkenti a gazdálkodás ciklikusságából adódó jövedelemingadozást, ezzel is biztosítva a gazdálkodók számára a kiszámíthatóságot.