Bezárás

GeoLignoCell: Új mikrobiológiai készítmény a tarlóbontásban

Írta: - 2022 szeptember 28. -Hirdetés

Szántóföldi növényeink betakarítását követően jelentős szervesanyagtömeg marad egy-egy táblán. Ezek a növényi maradványok számottevő tápelemtartalommal rendelkeznek, melynek gyors és hatékony feltárását segíthetjük a GeoLignoCell tarlóbontó mikrobiológiai készítménnyel. A GeoSan Kft. legújabb fejlesztésű terméke különösen ajánlott a nehezebben bontható, ligninben gazdagabb szármaradványok, így a kukorica és a napraforgó tarlójának lebontására. A hatékony lebontás eredményeként lényegesen csökkenthető a pentozán-hatás, ami a soron következő növénykultúrát a fejlődés kezdeti szakaszában gyakran fenyegeti. Erre a levegő nitrogénjének megkötésével rásegít a terméket alkotó baktérium-konzorcium egyik tagja, az Azotobacter beijerinckii is.

Fontos előnyökkel jár a kezelés

A szárbontásban domináns Cellvibrio fulvus munkáját a Pseudomonas fluorescens és Bacillus amyliloquefaciens is segíti, amelyek a foszfor gyors hozzáférhetőségét is biztosítják a kultúrnövények számára. Ráadásul utóbbi a csírakori növénypatogének, a gyökérnyak befűződését és a palántadőlést okozó szervezetek számára is kedvezőtlen feltételeket teremt.

Az oltóanyaggal irányított lebontás folyamatával a szár- és gyökérmaradványok fokozatosan eltűnnek, csökkentve a patogén szervezetek, rovarkártevők búvóhelyét, és így azok áttelelési esélyét.

Mindezeken túlmenően az irányított baktériumos tarlókezelés további fontos előnyökkel jár. Így a gyorsított szárbontás révén a feltárt és mineralizált tápanyagok jelentős része az új növénykultúra fejlődésének kezdetétől rendelkezésre áll. Azonban, talán a legfontosabb szempont, amit az irányított baktériumos tarlókezelés esetén értékelni kell, hogy ez az egyik hatékony eszköz a fenntartható talajállapot biztosításához. Készítményünk törzsösszetételét tervszerű szelekcióval úgy választottuk meg, hogy abban jelentős szerepet játszanak a gélszerű mellékterméket kiválasztó baktériumok. Ezeknek a természetes ragasztóanyagoknak fontos szerepük van az egészséges, morzsás talajszerkezet alakulásában. Ugyanakkor a szár lebomló szövetanyagának leginkább ellenálló, vázszerű maradék képleteihez társuló gél további biológiai és kolloidkémiai átalakulásokon keresztül elvezet a humusz-szerű képletek, majd idővel a stabil, időálló humuszanyag keletkezéséhez. Ezzel válik az irányított mikrobiológiai tarlókezelés a talajaink tartós szerves-szén készletének (humusztartalmának) megőrzését, sőt növelését szolgáló fontos módszerré.

Szélsőséges időjárásban is!

A GeoLignoCell tarlókezelő ideális készítmény az AÖP célkitűzéseinek teljesítéséhez.

A termék alkalmazása során a GeoLignoCellt célszerű a beforgatást megelőzően közvetlenül a zúzott növényi maradványokra kijuttatni. A mikrobák szélsőséges időjárási körülmények között is dolgoznak, hiszen azok az ugrásszerű őszi felmelegedéseket is túlélik, majd hidegebb időben is aktívan folytatják a munkájukat.