fbpx

A silókukorica-betakarítás technológiája és műszaki eszközei

Írta: Agrárágazat-2023/09. lapszám cikke - 2023 szeptember 23.

A szarvasmarhatartásban, a TMR és a PMR etetési technológiában a különböző szálas takarmányokból, teljes növényként betakarított gabonákból, silókukoricából és cirkos keverékeiből készült szenázsok és szilázsok a feletetett takarmánykeverékek legnagyobb arányú összetevői. A silókukorica termőterülete az elmúlt években 62 000–69 000 ha között állandósult – a változó időjárási körülményektől függően –, 26–34 t/ha termésátlaggal, hozammal.

Tavalyi nehézségek

A 2022. évi szélsőséges időjárás kedvezőtlenül alakította a kukoricatermesztést, és ennek hatására a szemes kukoricából jelentős terület termését le kellett szecskázni és silózni. A betakarított terület így 77 000 hektár volt, a hozam viszont jelentősen alacsonyabb az átlagnál, 18 t/ha. A takarmánycirok termőterülete 15 000 hektárról 27 000 ha-ra nőtt, illetve további növekedésére lehet számítani. A silókukoricából, illetve a cirkos keverékeiből készített szilázskészítési – a szakzsargonban silózási – folyamat bonyolult technológia, komoly műszaki háttérrel és logisztikával oldható meg. A silókukorica, illetve cirkos keverékeinek az előállítására a köztermesztésben kiváló biológiai, termelési potenciállal és beltartalmi jellemzőkkel rendelkező, egyes jellemzőkre – emészthetőség, keményítőérték – célszerűen nemesített hazai és külföldi hibridek állnak rendelkezésre (1. kép).

cirkos silókukorica
1. kép. Jó biológiai potenciájú cirkos silókukorica

A beltartalmi értékek megóvása, a betakarítás és tárolás során keletkező veszteségek minimalizálása céljából fontos a technológiai előírások, a műszaki és betakarítási feltételek pontosan kidolgozott logisztikával történő betartása.

Munka és gépek

A silókukorica-betakarítás, -készítés, vagyis a silózás bonyolult, több egymást követő munkafolyamatból álló technológia. A szilázskészítési technológia munkafolyamatai: szecskázás a termőterületen a szállítóeszközök feltöltésével, szállítás a tábláról a különböző útviszonyok mellett, szállítóeszközök ürítése, silókazal vagy fóliatömlő töltése. A szilázs-, illetve silózási technológia folyamatát az 1. ábra szemlélteti.

kukoricaszilázs-készítés
1. ábra. Kukoricaszilázs-készítés – silózás technológiai folyamatábrája

Az 1. ábra első munkaművelete a silókukorica, vagy cirkos keverékeinek a termőterületen történő szecskázása, és a kiszolgáló szállítóeszközök feltöltése. A lábon álló terményt a silókukorica-adapterrel felszerelt vontatott vagy magajáró szecskázógépekkel lehet betakarítani. A szecskázókapacitást, vagyis a szecskázás tömegteljesítményét a silótárolótér befogadóképességének méretével kell összhangba hozni. Ez azt jelenti, hogy a siló feltöltését minél előbb, még nagy, 1000 vagonos silótér esetén is 6 napon belül be kell fejezni. A kisebb, különösen a vegyes állatállomány és kisebb silótárolótér-kapacitás esetén az egyszerűbb szerkezetű vontatott dobos vagy tárcsás szecskázók is kielégítik az üzemi igényeket.

Kisebb teljesítménnyel

A kisebb teljesítményű tárcsás szecskázók legkisebb változatai egysoros adapterrel felszerelve vagy kétsoros adapterrel, oldalt függesztett változatban készülnek, és silókukorica betakarításában akár a 15-20-25 t/h tömegteljesítményt is elérhetnek. Üzemeltetésükhöz – a beállított szecskahosszúságtól függően – az 59/80 kW/LE–88/120 kW/LE motorteljesítményű traktorok is megfelelnek. A nagyobb teljesítményű, háromsoros változatai mellső függesztőberendezéssel és TLT-vel vagy fordítóval szerelt traktorokra szerelhetők, illetve üzemeltethetők. A vontatott kivitelű gépek pedig az üzemeltető traktor hátsó vonóberendezéséhez csatlakoztathatók. Az újabb fejlesztésű vontatott, dobos vágószerkezetű gépek három sornak megfelelő, két nagy átmérőjű tárcsás – a sortávolságra nem érzékeny – betakarítóadapterrel vannak felszerelve. Konstrukciós kialakításukat tekintve a forgódobos behordószerkezet, a 8–12 késes vágószerkezet – késélező berendezés, szemroppantó hengerek, dobóventilátor, kifúvócső – kisebb geometriai méreteitől és ebből adódóan a kisebb tömegteljesítményétől eltekintve hasonló kialakítású a nagyobb magajáró testvéreihez, csak ezek vontatott alvázra vannak szerelve (2. kép).

vontatott, dobos szecskázó
2. kép. Vontatott, dobos szecskázó üzem közben

A kisebb geometriai méret mellett a kisebb tömegteljesítmény – a szecskahosszúságtól függően – 40–45 t/ha körüli, az ehhez tartozó motorteljesítmény 180/250 kW/LE–200/300 kW/LE lehet. A választék műszerezettség, az ISOBUS-alkalmazások, munkaminőség, szecskaméret, szecskaeloszlás tekintetében is kielégíti a gyakorlati igényeket (3. kép).

3. kép. A vontatott dobos szecskázók is rendelkeznek ISOBUS-terminálokkal

Szecskahossz és kések

A tárcsás szecskázók korlátozott geometriai méretei miatt az ilyen szerkezettel szerelt gépek tömegteljesítménye behatárolt. Éppen ezért a nagyobb tömegteljesítmény iránti igény kielégítésére a magajáró gépeket kizárólag dobos aprító-, vagyis szecskázóberendezéssel gyártják. A magajáró szecskázógépek gépcsalád elven készülnek. A gépcsalád tagjai – a fő szerkezeti részeiket tekintve – azonos fődarabokból állnak: behordó-adagolószerkezet, szecskázódob az ellenkéssel, szemroppantó, anyagtovábbító, dobóventilátor a kifúvócsővel. A nagyteljesítményű magajáró szecskázók szerkezeti felépítését a 4. kép szemlélteti.

szecskázószerkezet
4. kép. Magajáró, dobos szecskázószerkezet konstrukciója

A szecskahossz általában, a fogaskerekes hajtómű áttételének változtatásával 4 fokozatban állítható, a legkisebb 0-2-4 mm, a legnagyobb 17–22 mm között. Egyes típusokon a hajtómű hidrosztatikus meghajtása hidromotorral történik. Ezeknél a szecskahosszúság a fokozatok között folyamatosan változtatható. A szecskázódobok késelrendezése osztott „V” alakú vagy soros alkotóirányú, 4 lépcsős. A kések száma a különböző anyagok szecskázásához alkalmas dobokon eltérő lehet. A silókukorica, illetve cirkos keverékek szecskázására a hazai gyakorlatban a közepes teljesítményű, „V” alakban 2 × 12 késsel vagy a 10 soros, 4 lépcsős késes, azaz 10 × 4 késes dobbal szerelt gépeket használják. A kiegyensúlyozott dobok fordulata általában 1000 fordulat/min, így a vágásszám 1000 v/min.

Emészthetőség és hasznosulás

A cséplődob mögött van beépítve a szemroppantó berendezés. A szemroppantó berendezés lehet rovátkolt vagy lépcsősen rovátkolt, fogazott hengerpár vagy tengelyre fűzött rovátkolt tárcsákból álló hengerpár. A szemroppantóról kikerült anyagáramot, a lapátos dobóventilátor felgyorsítja, juttatja a forgatható és irányítható kifúvócsövön keresztül a szállítójárműre.

A silókukorica vagy cirkos keverék a betárolás, a silótöltés, vagyis a tömörítés optimális körülményei, a takarmány emészthetősége, valamint a rosttartalom optimalizálása céljából a megfelelő szecskahosszúság beállítása meghatározó. Ez az érték 15–17 mm körüli.

A tömöríthetőség a szárazanyag-tartalom növekedésével romlik. Ezért egyes típusokon NIR-mintavételezéssel menet közben mérik a zúzalék nedvességtartalmát, és ehhez automatikusan állítják, változtathatják a szecskahosszúságot. A készített szecska méreteloszlása szűkített Gauss-görbéhez hasonlít, de a beállított érték szinte minden konstrukciónál 70% körüli. Az emészthetőség és a tápanyag hasznosulása szempontjából fontos a szemroppantás hatékonysága. A szemroppantók használata a tömegteljesítmény csökkentésével és a hajtóanyag-felhasználás növelésével jár. A hengeres szemroppantóknál ez a szemroppantó hengerek távolságától függ. A szemroppantó hengerek távolságának 4 mm-re történő állításával a zúzalékban az éppen maradt szemek 5% alatt maradnak, ami a megengedett érték alatti. A beállítási értékek befolyásolják az elérhető tömegteljesítményt, valamint az ehhez tartozó fogyasztásértékeket. Az említett beállítási értékek betartása az adott teljesítménykategóriába tartozó magajáró szecskázóknál kedvező tömegteljesítményt és fajlagos hajtóanyag-felhasználást és az említett optimális takarmányérték melletti üzemeltetési lehetőséget biztosít (2. ábra).

áteresztőképesség
2. ábra. A dobos szecskázó áteresztőképessége és fajlagos hajtóanyagfelhasználása a szecskahosszúság függvényében

Az így elérhető tömegteljesítménnyel kell összehangolni, kiszolgálni a silótöltést, és optimalizálni annak időtartamát.

A szállítás eszközei

A szecskázógépet kiszolgáló szállítókapacitás összeállításánál az eszközpark szállítási teljesítményének kissé nagyobbnak kell lennie a szecskázó tömegteljesítményénél. A szállítóeszközök szállítási teljesítménye a szállítóeszközök teherbírásától, az elérhető menetsebességtől, a szállítási távolságtól, az út- és terepviszonyoktól függ, és számolni kell a szecskázó melletti töltési-ürítési és valamennyi várakozási idővel is. A szecska szállítása legszélesebb körben – az üzemben egyébként is meglévő – univerzális traktorokkal vontatott, térfogatnövelővel szerelt billenőszekrényes pótkocsikkal történhet (5. kép).

billenőszekrényes pótkocsi
5. kép. Lehordószerkezetes pótkocsi feltöltés közben

Az alacsony térfogattömegű szecskázott anyagok szállítására fejlesztették ki a nagy raktérfogatú lehordószerkezetes pótkocsikat (6. kép).

lehordószerkezetes pótkocsi
6. kép. Térfogatnövelővel szerelt, billenőszekrényes pótkocsi töltés közben

Az alkalmazott kaparóléces, láncos lehordószerkezetes pótkocsik a szecskázott anyag szállítására térfogatnövelő oldalfalmagasítókkal szerelhetők fel, és a kocsiszekrény hátuljára bontóhenger és adapter csatlakoztatható. A kaparóléces lehordószerkezet hajtása hidrosztatikusan, hidromotorral történik. A hidrosztatikus, jól szabályozható hajtásátvitel következtében az áthajtós silókban egyenletes rétegvastagságban történik az ürítés. A letolólapos pótkocsik kiépített hidraulikus rendszeréről működtetett kettős működésű munkahenger előtolásának potenciométer-szabályozásával végezhető el a leürítés a megfelelő rétegvastagságban.

A nagyobb szállítási távolságok esetén a térfogatnövelővel felszerelt, 4 × 4 vagy 6 × 6 kerékképletű, terepváltós, billenőszekrényes tehergépkocsiból és pótkocsiból álló szerelvények használhatók megfelelő szállítási teljesítménnyel (7. kép).

6x6 kerékképlet
7. kép. 6 × 6 kerékképletű, billenőplatós tehergépkocsis szerelvény feltöltés közben

porosodás
8. kép. A szántóföldön termesztett növényeknél bizonyos porosodással számolni kell

Ha a silókukorica és cirkos keverékei biomassza-alapanyagként, áruként kerülnek értékesítésre, ebben az esetben is a tehergépkocsis pótkocsis szerelvények használhatók eredményesen.

Emellett azonban a kiközelítéses, átrakodásos technológia is alkalmazható közúti kamionokra.

Silótér és tömörítés

A silókukorica, illetve cirkos keverékei, különösen a nagy hozamot adó, hosszú tenyészidejű hibridek betakarítása gyakran csapadékos időjárási időszakra esik, és ebből adódóan a sáros talajviszonyok mellett a szállítóeszközök járószerkezete erősen szennyezett lehet. Ezért a talaj- vagy porszennyezés elkerülésére a szecskázott anyagot a silótér előtároló fogadóterületére kell leüríteni. A talaj- és porszennyezés elkerülése céljából azonban a terepen és a termőterületen, földutakon mozgó szállítóeszközökkel egyébként sem tanácsos a silókazalra rámenni. Megjegyezzük, hogy a szántóföldi növények, így a silókukorica és cirkos keverékeinek porszennyezésével mindenképpen számolni kell (8. kép).

A silótér fogadóterületére leborított vagy leürített szecskahalmazt nagy munkaszélességű tolólappal felszerelt nehéz traktorokkal, az univerzális traktorok közül is nehéz univerzális traktorokkal kell a silókazalra feltolni (9. kép).

tolólapos traktor
9. kép. Tolólapos traktorból és nehéz univerzális traktorból álló gépcsoport

Ez a munkaművelet egyben egyengetést és tömörítést jelent. A nagy munkaszélességű tolólapok az üzemeltető nehéz vagy nehéz univerzális traktorok mellső függesztőberendezésére vannak felszerelve. Az újabb fejlesztésű silótolólapok osztott kivitelűek, a középső laphoz kétoldalt hidraulikus munkahengerekkel kihajtható szárnyak kapcsolódnak. A feltolási munkák a traktor hátsó függesztőszerkezetére vagy akár nehéz homlokrakodó gémszerkezetére szerelhető silómarkoló tolóvillával is elvégezhetők (10. kép).

homlokrakodóra szerelt
10. kép. Homlokrakodóra szerelt keretes, egyengetőlapos megoldás

Ez azonban nem elegendő. Abban az esetben, ha a körülmények lehetővé teszik a silókazalra való felhajtást, a billenőszekrényes szállítóeszközök ürítése utáni halmaz terítésére különböző függőleges tengelyű, rotoros tengelyű terítőket vagy vízszintes tengelyű terítőket alkalmaznak. A lehordószerkezetes és tolólapos pótkocsik előnye azonban az egyenletes rétegvastagságban történő ürítés, tehát nem szükséges a terítés.

A feltolt és akár tolólappal, akár különböző terítőkkel elegyengetett anyag további tömörítését nehéz vagy nehéz univerzális traktorok járatásával lehet elvégezni. Erre a célra a traktorok hátsó függesztőberendezésére szerelt tömörítőhengerek szolgálnak (11. kép).

tömörítőhenger
11. kép. A traktor hátsó függesztőszerkezetére szerelt tömörítőhenger

Az ismertetőből kitűnik, hogy a kukoricából vagy cirkos keverékeiből a szilázskészítés, vagyis a silózás bonyolult technológiai folyamat. A nagy hozamú hibridek beltartalmi értékeinek megőrzése – még a magas műszaki színvonalú gépek összehangolt üzemeltetése mellett is – komoly logisztikát és a technológiai fegyelem magas fokú betartását igényli.

Dr. Kelemen Zsolt
műszaki szakértő