fbpx

Az egykori kubikgödör mesélni fog Hódmezővásárhelyen

Írta: Sándor Ildikó - 2024 április 30.

Termőföldtől a takarmányozásig címmel edukációs szakmai programmal készül egy lelkes, és már nyertes csapat. „A Hód-Mezőgazda Tanösvény eredményei 2023-ban, továbbfejlesztése és edukációs programjának bővítése 2024-ben” elnevezésű pályázatával a „Magyar Növénytermesztésért Termékdíj” 2. helyezését érte el az a konzorcium, aminek tagjai: PRO-Feed Kft., Agrova Kft., Axiál Kft., Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., ExperiPlant Kft., Hódmezőgazda Zrt., Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar.

Helyzetfelismerés, hibafeltárás és tanulás

A tematikus tanösvényen témánként fogadják az érdeklődőket a szakértők, így ki-ki érdeklődési köre alapján tudja a szelvényt értelmezni, ill. tanulni.

konzorcium
A nyertes konzorcium tagjai

A szelvény „állomásai”:

1. Házigazda – termőföldtől a takarmányozásig
Előadó: Kurusa Tamás termelési vezérigazgató-helyettes Hód-Mezőgazda Zrt.

szarvasmarha

A Tanösvény első állomásán a Hód-Mezőgazda Zrt.-nél alkalmazott gyakorlati szempontokat szeretnék bemutatni, mely során lehetőségeikhez mérten próbálnak alkalmazkodni mind a gazdasági, mind pedig klimatikus változásokhoz és körülményekhez. Legyen az a nagyobb biztonsággal termeszthető őszi tömegtakarmányok előállítása (takarmány rozs, festololium) vagy az öntözési fejlesztéseknek köszönhető kettős termesztés lehetősége (takarmány rozs-kukorica). A gyakorlati szempontokon túl az első állomáson szeretnék még bemutatni és szemléltetni az elmúlt egy év tartalmas pillanatait, melyek során minden esetben szélsőségek nélkül, gyakorlati szempontok figyelembevétele mellett hívták fel a figyelmet a termőföld fontosságára.

2. Talajtan – interaktív talajszelvény
Előadó: Dr. Hupuczi Júlia főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet

talajszelvény

2024-ben a térség (Hódmezővásárhely és környéke) talajtani adottságainak szélesebb körű bemutatását tervezzük, ugyanis a talajtani információátadás lényeges eleme, hogy az érdeklődőknek meg tudjuk mutatni a talajtakaró sokszínűségét és eltérő tulajdonságait. Ezen az állomáson betekintést nyerhetnek az érdeklődők a mezőgazdasági termelés szempontjából elengedhetetlen környezeti tényező, a talaj összetett és bonyolult rendszerébe. A beszélgetések során képet kaphatnak a látogatók a talaj-víz-növény rendszerben lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatokról, a gazdasági termelés szempontjából fontos talajtulajdonságokról, talajtípusokról, hidrológiai alapokról és a növénytermesztéshez elengedhetetlen víz megőrzéséről, pótlásáról, hasznosíthatóságáról.

3. Talajbiológia – szervesanyag gazdálkodás
Előadó: Dr. Varga Sándor szakmai vezető és Csatári Gábor tudományos munkatárs, Phylazonit Kft.

talajminta

Termékeny talajról abban az esetben beszélhetünk, ha rendelkezik elegendő szerves anyaggal, stabil talajszerkezettel és nem utolsó sorban aktív talajélettel. A talajélet károsodásával annak szerkezetépítő hatását veszítjük el, mint ahogy szerves anyag nélkül nem tudjuk optimális szinten tartani a hasznos mikroorganizmusokat sem. E három tényező szorosan összefügg: ha bármelyik sérül, a másik kettő is sérül!  Ahhoz, hogy ez az egyensúly megvalósuljon a mikroorganizmusoknak, benne a különböző hasznos baktériumoknak fontos szerepük van, amelyek a visszakevert szerves anyagok tápanyaggá alakításában, a humusz képződésében ezáltal a talaj szerkezetének javításában vagy a lekötött, de a növény számára nem elérhető tápanyagok mobilizálásában egyaránt kiemelt szerepet játszanak. Ezzel a szemlélettel és technológiával nagy lépést tehetünk a fenntartható gazdálkodás és a költségoptimalizálás irányába.

4. Talajművelés – megfelelő agrotechnika
Előadó: Barabás Zsolt – HORSCH kelet magyarországi értékesítési vezető, Axiál Kft. -HORSCH MASCHINEN GMBH.

vetőgép

A szerkezeti degradáció, melyet sok esetben a túlművelés okoz, csak több évi munkával fordítható vissza. Elsőként a kevesebb menetszám elérése a fontos a talajtömörödésének mérséklésére, valamint egyes területeken a forgatásos, mélyművelés elhagyását is számba kell venni, hogy megakadályozzuk a talaj nedvességvesztését. Egy olyan Horsch gépkapcsolatot állítunk ki, amellyel bemutatjuk a munkaműveletek univerzalitását és a mulcshagyó technológia létjogosultságát.  Célunk egy olyan folyamat bemutatása, amely a sekély tarlóhántástól az egy menetben való alapműtrágyázás kérdésén keresztül az intenzív forgatás nélküli talajművelésig bezárólag feljhíva a figyelmet a talajkímélő művelés kedvező hatásaira.

5. Növényi stresszélettan –élményszerű növénybiológia
Előadó: Dr. Parádi István ügyvezető igazgató ExperiPlant Kft. az ELTE TTK Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékének adjunktusa

labor

Olyan ismereteket mutatunk be, amelyek a különböző stresszhatásokra és kezelésekre adott növényi válaszok értelmezésében segítenek. Fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodók és döntéshozók ismerjék meg a növények növekedését, fejlődését és anyagcseréjét szabályozó legfontosabb folyamatokat, mert ez a tudás gyorsabb és pontosabb döntésekhez és a kezelések, művelési folyamatok sikeresebb kiválasztásához járulhat hozzá. Célunk, hogy élményszerűen közel hozzuk a növénybiológiát a látogatókhoz, ehhez mikroszkópot, élettani diagnosztikai műszereket és élő növényeket is alkalmazunk.

6. Növényegészség – növényi teljesítőképesség
Előadó: Szabó István üzletág-fejlesztési igazgató Pro-Feed Kft. Növényegészség Üzletág

kalász

A témakör keretében beszélünk a termelők által elvárt növényi teljesítmény alapjairól, feltételeinek biztosításáról vagy éppen annak növeléséről. Szó lesz a növényi kondíció ápolásának eszközeiről, a biostimulátorokról, illetve felhasználásuk szakmai alapjairól. Segítünk a látogatóknak eligazodni, hogy a rendelkezésre álló lehetőségekből szakmai alapon – a felhasználási céljaiknak legmegfelelőbb – megoldást választhassák ki. Idén a régiek mellett (kukorica, cirok, szója) új növényeket (olajretek, fehér mustár, bab, napraforgó) is kiállítunk az állomáson a Hód-Mezőgazda Zrt. jóvoltából, és bemutatjuk azok fejlődésének és termésképzésének jellemző folyamatait. Az elmúlt évben a NÖVÉNYEGÉSZSÉG állomás legnépszerűbb „szolgáltatása” a látogatók kérdéseinek megválaszolása volt. Bízunk benne, hogy a vendégeinket már másnap használható tudással gazdagítva engedhetjük tovább.

7. Takarmánygazdálkodás – takarmányminősítés és szaktanácsadás
Előadó: Dr. Orosz Szilvia címzetes egyetemi docens, takarmányozási igazgató ÁT Kft., Takarmányozási Igazgatóság

Beszélünk a tömegtakarmány-bázis klímastratégiájáról, bemutatjuk a kettős termesztés, vagy más néven ’double cropping’ környezetvédelmi vonatkozásait. Információval szolgálunk arról, hogy az őszi vetésű fű- és gabonafélék meghatározó jelentőségűek nem csak a klímastratégia szempontjából, hanem kedvező étrendi hatásuk révén a tehén bendőkomfortjának biztosításában is, sőt a kimagasló rostemészthetőségüknek köszönhetően csökkentik az üvegházhatású gázok (elsősorban a metán) képződését.  Rávilágítunk arra, hogy a körkörösség elvéhez is jól illik a tömegtakarmány-termesztés fejlesztése, mert a home grow alapanyagoknak kisebb az ökológiai lábnyoma. A látogatók megismerkedhetnek az új hőstressz-tömegtakarmányokkal: (olaszperje-szilázs, az őszi vetésű – kora tavaszi betakarítású rozs-szilázs, tritikálé-szilázs, BMR cirok-szilázs).

A felnőtt továbbképzés ügyét felvállaló kezdeményezés azon a felismerésen alapult, hogy a mezőgazdaságban tapasztalható felgyorsult technikai fejlődés és a technológiai váltásra való igény a tudásátadásnak új formáit követeli meg. A digitalizációban, az automatizációban, a robotikában rejlő potenciál kihasználása csak a felhasználói tudás bővítésével és frissítésével elérhető. A termelésben dolgozó agrár-szakemberek átfogó továbbképzéséhez olyan új módszereket kell találni, amelyek alkalmasak nemcsak egyes technológiai elemek, hanem egy-egy rendszer működésének bemutatására, a hozzá kapcsolódó ismeretek gyors és hatékony átadására. A legfontosabb szempontok a gyakorlat orientáltság és a szemléltetés. Az élményszerű oktatás biztosítja az átadni kívánt információ könnyebb és gyorsabb feldolgozását, elfogadását.

A Hód-Mezőgazda Tanösvény hosszú távon kíván szerves részévé válni az Alföldi Állattenyésztési és Gazdanapok programjának, ezúttal is várnak mindenkit a XXXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon, Hódmezővásárhelyen május 02-04. között, a gépkiállítói tér melletti TALAJ-SKANZENBEN!

Addig pedig a szelvényről szóló tavalyi élménybeszámolónk itt olvasható.