fbpx

Változások a 2024. évi Egységes kérelem beadásával kapcsolatosan

Írta: Agrárágazat-2024/5.lapszám cikke - 2024 május 26.

A teljesség igénye nélkül gyűjtöttük össze – hiszen még mindig vannak megválaszolatlan kérdések a NIH (Nemzeti Irányítási Hatóság) asztalán – az olvasatunkban fontosnak ítélt 2024. évi Egységes kérelmet érintő változásokat a BISS-, CRISS-, (18/2024 AM-rendelet) és AÖP- (17/2024 AM-rendelet) vállalások terén.

A támogatás benyújtásának jogvesztő hatálynapja 2024. 06. 10. Az EK felületének és biztonságos működésének kezdeti időpontja a 15/2024 AM-rendeletben nem meghatározott.

2024. 06. 10-ét követően csak adatváltozás tehető meg a felületen.

Az egységes kérelem kijavítására, részleges vagy teljes visszavonására az anyatehén-támogatás kivételével tárgyév szeptember 30-ig van lehetőség. Az anyatehéntartás-támogatás kijavítására, részleges vagy teljes visszavonására tárgyév december 20-ig van lehetőség. Az agrotechnikai műveletek bejelentésére továbbra is van lehetőség az év során, az agrotechnikánál előírt időszakban, EK-adatváltozás kezdeményezésével.

BISS kötelezően betartandó előírásokban történt változások (HMKÁ)

HMKÁ1: Állandó gyepek megőrzése. A 2018-as évi országos bázis figyelembevételével, a 3%-ot meghaladó negatív eltérés esetén a hatóság eljárást indít, melynek révén kötelezőn vissza kell állítani a megszüntetett gyepterület arányos részét.

HMKÁ2: Vizes élőhelyek és tőzeglápok megőrzése, a Meparban lehatárolt vizes élőhelyek megőrzése kötelező. 2024-től életbe lépett!

HMKÁ3: Tarló, nád, növényi maradvány égetése TILOS, kivéve zárlati károsító megjelenése esetén, hatósági engedéllyel!

HMKÁ4: Felszíni vizek mentén a vízvédelmi sávok kialakítása; a 2023-as lehatárolási méretek nem változtak, azonban az AÖP egyes lehetőségei (mikrobiológiai készítmény, illetve növény- és talajkondicionáló kijuttatása) ezekre a sávokra szintén tiltott lett!

HMKÁ5: Talajromlást és talajeróziót csökkentő talajművelés előírása 2023-ban már pontosításra került.

HMKÁ6: Minimális talajborításra vonatkozó előírás: érzékeny időszak pontos lehatárolása megtörtént: tárgyév 07. 15. – 09. 30! Ebben az időszakban, ha a területen nincs álló kultúra, tarlófenntartással vagy másodvetéssel biztosítani kell a talaj védelmét. PIH01 (feketeugar) kód jelölése esetén is vizsgálni fogják, hogy adott terület ebben az időszakban vetett vagy spontán módon, de növényi borítottsággal rendelkezzen!

HMKÁ7: Vetésváltás szántóterületen, kivéve a víz alatt álló kultúrákat: a 2023-as évben megfogalmazott előírások továbbra is érvényesek! Némi kiegészítés és a mellékletek aktualizálása megtörtént.

HMKÁ8: Biológiai sokféleség megőrzése (a sokat vitatott témakör…)

A 2024. év tekintetében a gazdálkodásba vont területnek legalább 4%-át – a 17. § a) pontja szerinti – nem termelő tájképi elemnek, beleértve a parlagon hagyott területet is, növényvédő szerek használata nélkül termesztett ökológiai jelentőségű másodvetésnek vagy nitrogénmegkötő növényeknek kell borítania. Minden esetben a területszámításnál a figyelembe vehető szorzó az 1 (tehát másodvetéssel történő megfelelés esetén is, a 100 ha-os gazdaság 4%-án, azaz 4 hektáron elég teljesíteni)! A korábbi támogatási ciklusban előírt EFA-másodvetés feltételeivel!

A 2024-es évben parlagként elfogadott olyan elvetett őszi kultúra, (repce, búza, árpa, tritikálé, rozs), amit az egységes kérelem benyújtásának utolsó napjáig (2024. 06. 10.) legalább egyszer leszártépőztek! Ezekről a területekről termény lehordása a parlagelőírásnak megfelelően, nem elfogadott (megszűnt idéntől a mezőgazdasági termelő területen a diverzifikációs parlag lehetősége).

Sok új, a teljesíthetőség szempontjából fontos tájképi elem kerül lehatárolásra, és került új kultúra is a „Biológiai sokféleség megőrzése” előíráshoz: vadvirágos keverék vagy méhlegelő vetése.

ÚJ előírások

HMKÁ9: Környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületként megjelölt gyepek átalakításának vagy felszántásának tilalma Natura 2000 területeken.

Mezőgazdasági eredetű diffúz foszfátszennyezés és az öntözési célú vízhasználatra vonatkozó (JFGK1) ellenőrzésekhez kapcsolódó rendelkezések.

AÖP szántó földhasználati kategória

1.) A részleges teljesítés miatti támogatáscsökkentés a 2024. évtől bevezetésre kerül. Mivel az AÖP-hez való csatlakozás egy kompenzációs kifizetést jelentene, a vállalás részleges teljesítése – mivel nem minden esetben a gazdálkodónak róható csak fel (pl. időjárás, szállítói megcsúszás…), nem jár automatikusan az AÖP-támogatás elvonásával, hanem a meg nem feleléssel érintett földhasználati kategória a gazdaság teljes területének– maximum 30%-a, akkor a teljes támogatást 50%-kal csökkentik; – ha a meg nem felelés 30–50% közötti, akkor a támogatás 70% nem lesz kiutalva; – illetve 50%-ot meghaladó meg nem felelés esetén a támogatás teljes egészét, azaz 100%-ot nem fizetik ki. Csak azok a területek számítanak a gazdaság teljes meghatározott területébe, amelyek a vállalással érintettek! Akkor sem történik kifizetés, ha a gazdálkodó több földhasználati kategóriában sem teljesíti a vállalásait, azaz a 2-2 pontot!

2.) Táblaméret-korlátozás esetén a táblák elválasztására előírt sávszélesség 3-ról 2 m-re módosult!

3.) Karbamidműtrágya környezetbarát használata vállalás esetén a területi, illetve az egyszerre kijuttatott N-hatóanyag tekintetében változtatás nem történt, de folyékony karbamidtartalmú műtrágya már talajba dolgozás nélkül is kijuttatható, ha ureázgátló készítményt is kijuttatnak vele egyidejűleg az összes karbamidtartalmú folyékony műtrágyával kezelt területen, pl. fejtrágyázás során. Az ureázgátló készítményekről új lista összeállítása történt!

4.) Mikrobiológiai készítmény kijuttatása a támogatásba vont terület min. 50%-án megvalósuló vállalásba nem vonható be olyan tábla, melynek több mint 15%-a esik az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es biztonsági sávba! Magát a kezelést sem szabad végrehajtani a biztonsági sáv által érintett területen!

5.) Talaj- és növénykondicionáló szerek, nitrogénmegkötő készítmények alkalmazása a szántóterületek min. 50%-án kötelezettség vállalása esetén szintén figyelemmel kell lenni a vízvédelmi biztonsági sáv jelenlétére, ahol a mikrobiológiai készítményeknél már leírt korlátozások szintén életbe léptek!

AÖP gyep földhasználati kategória

1.) Gyepek megőrzése vállalás esetén ideiglenes gyepterület a gazdaságban csak akkor csökkenhet, ha az adott terület állandó gyeppé minősítése megtörténik. Állandó gyepterületek csökkenése esetén azonban a gazdaságból való kikerülés elfogadott!

2.) Extenzív gyepek évi egyszeri kaszálása vállalás esetén az elszámolni kívánt kaszálás dátuma május 1. és szeptember 30. közé kell hogy essen úgy, hogy erről a kaszálék begyűjtésével járó hozam nyilvántartása is megtörténjen!

3.) Pozitív változás, hogy az alternáló kasza használatán kívül a hátsó felfüggesztésű vagy vontatott, de szársértő nélküli kasza használata is elfogadott lett. Adott földhasználati kategóriában a bejelentéshez legalább egy területen a georeferált fénykép feltöltése elvárt a MobilGazda applikáción keresztül úgy, hogy látszon maga a kaszálóeszköz, a felfüggesztés vagy csatlakozás módja, a kaszálóeszköz vágófelülete és a szársértő egység hiánya! Szártépő, mulcsozógép használata nem elfogadott!

4.) Új vállalásként bekerült az őshonos állatokkal történő legeltetés: saját állománnyal, a földhasználati kategória minimum 50%-án. A legeltetési állatsűrűség 0,2–1,4 ÁE/ha lehet a legeltetési időszakban. A legeltetéssel kapcsolatos vállalás esetén, ellenőrzésekor a Kincstár vizsgálja a Gazdálkodási napló erre vonatkozó oldalának folyamatos kitöltöttségét.

5.) Kaszálás során legalább 10 cm-es tarló meghagyása: szintén elvárt a georeferált fénykép készítése és feltöltése MobilGazda applikációban, ami kimondottan a tarlómagasság igazolására szolgál. E kötelezettség vállalása esetén minden kaszáláskor ezt a minimális 10 cm-es tarlómagasságot biztosítani kell az adott földhasználati kategória összes területén.

AÖP állandó kultúrák

(Egyéb és különleges állandó kultúra földhasználati kategória elkülönítése megtörtént; különleges állandó kultúra: a 2. melléklet szerinti rövid vágásfordulójú sarjaztatásos energetikai ültetvények vagy a mezőgazdasági területeken EMOGA- vagy EMVA-forrásból létesített ipari faültetvények, valamint az energianád-, olasznád- és szilfiumfajok.)

  1. Kizárólag egyéb állandó kultúrákra került vállalható előírásként:

– a biológiai ágensek használata,

– mikrobiológiai készítmények alkalmazása vagy a telepítéskor, vagy a sorközben felhalmozott növényi maradványok lebontására,

– talaj- és növénykondicionáló szerek, nitrogénmegkötő készítmények alkalmazása, ahol szintén életbe lépett az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es védősáv, valamint azok a táblák nem jelölhetőek ennek a vállalásnak a végrehajtási területén, ahol ez a védősáv a tábla területének 15%-át meghaladja,

– karbamidműtrágya környezetbarát használata (ua., mint a szántó földhasználati kategóriában).

CRISS

1.) Extenzifikációs szarvasmarha-támogatás: a 2023-as igénylési évben jelölt és elnyert bázis alapján a jogosult termelőnek jár, a támogatás igénybevétele esetén szarvasmarha-tartási kötelezettsége nincs.

2.) Átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT): szintén az előző évben jóváhagyott, a tárgyévben rendelkezésre álló történelmi bázisjogosultság alapján kerül megállapításra, egyes információk alapján az anyajuhtartásra vonatkozó ilyen jellegű igénylés és kifizetés nem lesz, ott csak a termeléshez kötött támogatás igényelhető.

3.) Termeléshez kötött támogatások (TKT):

– anyajuh-támogatásnál a birtokon tartási idő kezdete módosult, 2024-ben április 1-től indul a 100 napos tartási kötelezettség;

– szintén anyajuh-támogatás esetén a támogatásra bejelentett állat elhullását, házi vágását vagy elvesztését a bekövetkezéstől számított 15 napon belül köteles a Juh ENAR adatbázis felé bejelenteni;

– anyatehéntartás támogatása esetén az EK-felület segítséget nyújt az eddig megszokott üszőarány (max. 40%) kiszámolásán kívül az ellési arány (min. 30%) kiszámolásával;

– szintén itt sajnos a 14 § (1) a) bekezdésében „a tenyészetében olyan anyatehenet tart vagy olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat” kitétel, reméljük, pontosításra kerül, mert így a magas genetikai értékű, tiszta vérű húshasznú szarvasmarhát tartó/nemesítő tenyészetek, amelyek pedigrés tenyészállatokat továbbtartásra „előállító” törzstenyészetnek számítanak, eleve kiesnének a támogatás alól, hiszen itt a borjak nem hústermelés céllal vannak nevelve.

– Zöldségnövény-termesztés támogatása igénylésekor édeskömény esetén a telepítés évét követő 3 évig igazolható ugyanazon minősített szaporítóanyag megléte/felhasználása.

FONTOS!

Mivel nem a rendelet teljes szövegét idéztük (az megtalálható a 43. Magyar Közlönyben!), az újítások/változások teljes körű értelmezése és a 2023-as változatlan előírások felfrissítése miatt mindenképpen javasoljuk a rendeletek alapos áttanulmányozását és a falugazdászukkal vagy szaktanácsadójukkal történő egyeztetést az Egységes kérelem benyújtása előtt!

Szabó Gabriella
okleveles agrármérnök, szaktanácsadó
Talaj-Agro Kft.