Százmilliós támogatás – gépbeszerzésre a borászoknak

Írta: Barna Ferenc - 2022 január 29.

Gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhetnek támogatást a borászok, melynek összege egy kérelmező esetében akár a 100 millió forintot is elérheti. A felület már január közepe óta nyitva, még február 15-ig adható be a kérelem.

Indul a szőlő feldolgozása.
Nagyobb profit érhető el a mezőgazdasági termékek feldolgozottsága mértékének növelésével (Fotó: Horizont Média/Kristóf Imre)

A támogatás jogosult

A borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy adhatja be a kérelmet.

A támogatásra a 2021-2023 közötti időszakban 21 millió euró keret áll rendelkezésre. Az egy kérelmezőnek nyújtható támogatási összeg elérheti a 100 millió forintot is.

A támogatás intenzitása:

 • őstermelő, illetve kis- és középvállalkozás esetében 40-50 százalék;
 • nagyvállalat esetében 20-25 százalék;

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. évtől kezdődően január 15. és február 15. között nyílik lehetőség, amelyet elektronikus úton lehet benyújtani a MÁK felületén. A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el

A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig, 2022. február 15-ig elektronikus úton, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható.

Az elfogadott támogatási kérelmekre kizárólag október 16. és november 16. között nyújtható be kifizetési kérelem. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Palackba zárt szőlőlé.
Támogatott a „csomagolás” is (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

 • a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
 • a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem erjesztő- és tárolókapacitásáról (a tervezett beruházást megelőző, valamint az azt követő állapotról);
 • a hegybíró igazolását, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett;
 • a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát;
 • gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén az utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát;
 • őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;
 • a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát, nem saját tulajdonú ingatlanon történő üzemeltetése esetében;
 • három, egymástól független árajánlatot (a beszerzésre szánt gépek, technológia tárgyában);
 • a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását;
 • a kérelmező nyilatkozatát, hogy az árajánlat tekintetében az előírások teljesülnek;
 • az angoltól eltérő, idegen nyelven kiállított dokumentum esetében szakfordító által készített hiteles magyar nyelvű fordítást (a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását is);
 • a kérelmező leírását és indokolását, hogy a borászati gép, technológiai berendezés hozzájárul a versenyképesség növeléséhez;
 • a kérelmező nyilatkozatát, hogy a kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés tervezett üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású gépet, berendezést (folyamatban van-e ilyen beszerzése 2014. január 1-jét követő Vidékfejlesztési Program keretében);
 • energiahatékonysági igazolást, amennyiben energiamegtakarítási, -hatékonysági, fenntarthatósági célokat szolgál a beruházás.
Versenyképesség és hatékonyság növelése a cél (Horizont Média)

A kérelem benyújtási módjai:

 • természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében;
 • nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján;
 • természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás;
 • természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén kamarai meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás.

Vonatkozó szabályzók (további részletek):

Forrás: NAK

Összeállította: Barna Ferenc