Pályázati pénz – 57 millió euró a nyolc programra

Írta: Barna Ferenc - 2022 január 28.

Nemzetközi pályázatra ad lehetőséget az EU Horizont Európa kutatási és innovációs felhívásai keretében meghirdetett programok. A „Soil Deal”, talajegészség és élelmiszerek elnevezésű misszió keretrendszerén belül megjelent küldetések témái: alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz; egészséges óceánok és tengerek; klímasemleges és intelligens városok.

termőföld
Fontos, hogy a mezőgazdasági termelés összhangban legyen az éghajlatváltozásokkal (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A „Soil Deal” misszió célja – egészséges talaj

2030-ra a talajok többségének el kell érnie az egészséges állapotot, ugyanis jelenleg megállapítások szerint az európai talajok 60-70%-a nem megfelelő állapotú. A programok konkrét célkitűzései: az elsivatagosodás csökkentése; a talaj szénkészletének megőrzése; a talajok újrahasznosítása; a talajszennyezés csökkentése; az erózió elleni védekezés; a talaj biodiverzitásának növelése; az ökológiai lábnyom csökkentése; a társadalom figyelmének felhívása ezen problémákra.

Támogatott tevékenységek: a kutatás és innováció; a meglévő tudás összegyűjtése; valós idejű tesztelések; talajmonitoring tevékenység; a probléma kommunikációja, a társadalommal való megismertetése.

A megjelent és nyitott pályázati felhívások

1.) HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-01: „From knowledge gaps to raodmaps on soil mission objectives”

Célok: a tudás hiányosságainak azonosítása, a kutatási és innovációs tevékenység koordinálhatósága érdekében ütemtervek kidolgozása, a tevékenységek értékelése és nyomon követése, a talajállapotot befolyásoló tényezők elemzése.

 • Költségvetés – 5 millió EUR.
 • Időtartam – 4-5 év (rövidebb nem támogatott).
 • Fontos szempont, hogy a meglévő tudásra épüljön (H2020 eredmények, EIP AGRI).

2.) HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-02: „Validating and further developing indicators for soil health and functions”

Célok: az egészséges talaj definíciójának megalkotása, a talajmonitoring tevékenység fejlesztése, közös európai talajmonitoring stratégia, a kiválasztott talajállapot indikátorok alkalmasságának vizsgálata, további lehetséges indikátorok keresése, talajmintavételi módszertan kidolgozása.

 • Költségvetés – 12 millió EUR.
 • Időtartam – 4-5 év (rövidebb nem támogatott).
 • Fontos szempont, hogy a meglévő tudásra épüljön (Copernicus, Galileo, EGNOS), együttműködés a Joint Research Center kutatóközponttal.
termőföld
A talajegészség helyreállítása a cél (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

3.) HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-03: „Validating and further developing indicators for soil health and functions”

Célok: a talaj egészségi állapot élelmiszer rendszerekkel való kapcsolatának jobb megértése, az élelmiszeripari vállalkozások, döntéshozók és a lakosság figyelmének felhívása, könnyen értékelhető KPI-k meghatározása a talajállapot és élelmiszer minőség összefüggéseinek vizsgálatához.

 • Költségvetés – 7 millió EUR.
 • Időtartam – 4-5 év (rövidebb nem támogatott).
 • Fontos szempont, hogy a meglévő tudásra épüljön (H2020, EIT Food).

4.) HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-04: „Social, economic and cultural factors driving land management and land degradation”

Célok: a talajromlást eredményező tényezők azonosítása, jó gyakorlatok promotálása, kockázatkezelési metódusok kidolgozása, tudásmegosztás és figyelemfelhívás, a talajromlással leginkább veszélyeztetett területek azonosítása, tesztelési területek biztosítása a lehetséges megoldások demonstrálásához.

 • Költségvetés – 5 millió EUR.
 • Időtartam – 4-5 év (rövidebb nem támogatott).
 • Fontos szempontok: a különböző talajhasználatok figyelembevétele; más projektekkel való együttműködés; digitális technológiák alkalmazása; nemzetközi együttműködés.

5.) HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-05: „Incentives and business models for soil health”

Célok: fokozott tudatosság a talajegészségügybe való befektetés értékével kapcsolatban, befektetési lehetőségek megteremtése, együttműködés ösztönzése a különböző szektorok között, a fenntartható talajművelési gyakorlatokon alapuló termékek előtérbe helyezése, tudatos fogyasztás, talaj újrahasznosítás ösztönzése, fenntartható talajgazdálkodás, tesztelési környezet biztosítása, javaslatok a jó talajállapot megőrzését/visszaállítását szolgáló üzleti modellek támogatására.

 • Költségvetés – 10 millió EUR.
 • Időtartam – 4-5 év (rövidebb nem támogatott).
 • Fontos szempontok: a meglévő tudásra való építés, digitális technológiák alkalmazása, többszereplős megközelítés.
termőföld
A fenntartható gazdálkodás elveinek a mezőgazdasági termelésben is érvényesülniük kell (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

6.) HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-06: „Engage with and activate municipalities and regions to protect and restore soil health”

Célok: figyelemfelhívás a talaj egészségi állapotának fontosságára, együttműködés az állami és magánszektor között, tudás-és tapasztalatmegosztás az önkormányzatok között, önkormányzatok támogatása az EU-s finanszírozások jobb felhasználhatósága érdekében.

 • Költségvetés – 10 millió EUR.
 • Időtartam – 4-5 év (rövidebb nem támogatott).
 • Fontos szempontok: a meglévő tudásra való építés, többszereplős megközelítés, EU régiók egyenlő képviselete, harmadik fél pénzügyi támogatásának lehetősége.

7.) HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-07: „National engagement sessions and support tot he establishment of soil health living labs”

Célok: „élő laboratórium” tesztelési koncepció kidolgozása, a lehetséges pályázók támogatása az élő laboratóriumok létrehozásában és működtetésében, a lehetséges résztvevők összekötése, képzések biztosítása, nemzetközi együttműködés ösztönzése.

 • Költségvetés – 3 millió EUR.
 • Időtartam – 4-5 év (rövidebb nem támogatott).
 • Fontos szempont, hogy a meglévő tudásra épüljön (H2020, HORIZON-MISS-2021-SOIL-01-01), valamint a többszereplős megközelítés és a meglévő hálózatokhoz való csatlakozás (EIP-AGRI).

8.) HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-08: „Next generation soil advisors”

Célok: a tanácsadás új formáinak tesztelése, a meglévő tudáshoz való jobb hozzáférhetőség, a tudásmegosztás és tudáscsere fő szereplőinek azonosítása, jó gyakorlatok kidolgozása, a tanácsadók képzési metodikájának megalkotása, stratégiák és finanszírozási modellek kidolgozása.

 • Költségvetés – 5 millió EUR.
 • Időtartam – 4-5 év (rövidebb nem támogatott).
 • Fontos szempont, hogy a meglévő tudásra épüljön (H2020, EIP AGRI) és a többszereplős megközelítés.
termőföld
Fontos a tudás és a tapasztalatok, a jó gyakorlat megosztása (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A pályázatok benyújtási határideje 2022. március. A megjelent felhívásokkal kapcsolatos további információk érhetők el az Európai Unió weblapjának „Soil Deal”, valamint a Horizont Európa aloldalain.

További nemzeti és eu-s pályázatokat, programokat találhatnak a weboldalunk Pályázatok rovata alatt.

Forrás: NAK