fbpx

Kedvező változások az EU-s területalapú támogatásokban

Írta: Kohout Zoltán - 2024 június 06.

A gazdák és gazdaszervezetek érveit követve az Európai Unió több ponton egyszerűsítette a Közös Agrárpolitika közvetlen támogatási jogcímeit érintő több előírását. Ezek már most, év közben kedvezően változnak a termelők számára.

A 10 hektárnál kisebb területen gazdálkodók adminisztratív tehercsökkentése

A támogatás igénybevétele szempontjából eddig kötelezően alkalmazandó, ún. feltételességi követelményekhez kapcsolódó ellenőrzések és szankciók alól a továbbiakban mentesülnek azok a gazdák, akiknek az Egységes Kérelemben (EK) bejelentett támogatható területe nem haladja meg a 10 hektárt. Az intézkedés több tízezer kisgazdaságot érint. E gazdaságoknak nem kell attól tartania, hogy a feltételesség keretében valamilyen környezetvédelmi vagy éppen állatvédelmi szabály megsértése miatt csökkentené a Kincstár az agrártámogatásait. Ezeket ugyanis ellenőrizni sem fogják nála a támogatásokhoz kapcsolódóan. Az Agrárminisztérium ugyanakkor emlékeztet: a hagyományos értelemben vett, támogatásokhoz nem kapcsolódó hatósági vizsgálatok lehetősége nem szűnik meg.

HMKÁ, vetésváltás

Az idei évtől a HMKÁ 7 követelményét a vetésváltás mellett a növénytermesztés diverzifikációjával is teljesítheti a gazdálkodó:

– ha a 10 és 30 hektár közötti szántóterülettel rendelkező mezőgazdasági termelő tárgyévben legalább kétféle szántóföldi növénykultúrát termeszt, azzal, hogy a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el,

– a 30 hektár feletti szántóterülettel rendelkező mezőgazdasági termelő legalább háromféle növénykultúrát termeszt, azzal, hogy a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el, és a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 95%-át.

Az EK-ban – amelynek benyújtási határideje idén június 10. – a termelőnek nem kell külön nyilatkoznia arról, hogy a követelményt milyen módon teljesíti. A diverzifikációra vonatkozó egyéb szabályok (vizsgálandó időablak, növénykultúrák különbözősége) megegyeznek az AÖP vonatkozó előírásaival, így az AÖP magasabb szintű diverzifikációra vonatkozó vállalás teljesítésével a gazdálkodó természetesen a HMKÁ 7-et is teljesíti.

Megszűnik a kettősség!

Azon termelők, akik a Vidékfejlesztési Program (VP) és az idei közvetlen támogatások keretében egyaránt részesülnek területalapú támogatásban (pl. az új rendszer szerinti BISS támogatást és a VP-ből finanszírozott erdősítési támogatást is igénybe veszik), a korábbi szabályozás értelmében kettős szankciórendszer kockázatának voltak kitéve. Nemcsak az előző időszakban érvényes kölcsönös megfeleltetési szabályoknak, hanem a 2023-ban elindult új időszakban alkalmazandó ún. feltételességi szabályoknak is meg kellett felelniük. Az egyszerűsítési csomagnak köszönhetően ez kettősség megszűnik! Tehát azok, akiket valamely területük miatt a feltételesség keretében kell ellenőrizni, mentesülnek a további kötelezettségek alól, amelyek a kölcsönös megfeleltetési (KM) miatt terhelték volna őket.

talajművelés

AÖP biztonsági sáv

A 17/2024. (IV. 9.) AM rendeletben (AÖP-rendelet) enyhítette az Európai Unió az Agro-ökológiai Program keretében — mikrobiológiai készítmények, talaj- és növénykondicionáló szerek és nitrogénmegkötő készítmények alkalmazásának vállalása — bevezetett 50 méteres biztonsági sávot érintő szabályozás. Az 50 méteres biztonsági sáv így nem minden szerre vonatkozik. Kivételt képez, ha az adott készítmény engedélyokiratában 50 méternél keskenyebb biztonsági sáv szerepel, vagy egyáltalán nincs benne ilyen megkötés. Amennyiben az engedélyokirat nem tartalmaz 50 méteres védelmi sávot, úgy az érintett termékek az engedélyokiratban foglaltak szerint, HMKÁ 4 követelményeknek megfelelően kijuttathatók.

Erózió

A 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet is módosult, így a JFGK 1 követelmény vonatkozásában változott az erózió által veszélyeztetett területek meghatározása. Az új szabályozás szerint a jövőben nem kell beleérteni az erózió által veszélyeztetett területbe a kizárólag deflációs kockázatnak, azaz széleróziónak kitett területeket, így a JFGK 1. szerinti kötelezettségek kizárólag a vízeróziónak kitett területen érvényesek.

(Forrás: AM)