Bezárás

Változik a támogatásra jogosult hektár fogalma

Írta: Barna Ferenc - 2022 augusztus 29.

Lényegesen változik a „támogatásra jogosult hektár” fogalma a KAP stratégiai tervekről szóló uniós rendelet alapján, ezentúl bizonyos művelés alatt nem álló területek, illetve tájképi elemek is bele fognak tartozni.

Erdősáv
A mezővédő erdősávok után is fog járni támogatás (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Az új támogatási rendszer ösztönzi a környezet- és klímavédelmi szempontból értékes területek megőrzését

A 2023-tól induló Közös Agrárpolitika (KAP) keretében a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági területek után fizetendő alaptámogatást.

Ez a változás százezer hektáron ösztönzi a gazdálkodókat arra, hogy megőrizzék a mezővédő erdősávokat, a mezsgyéket, a vízfolyások parti sávjait, a vizenyős vagy éppen a szikes területeiket a szaktárca megítélése szerint.

A fenntarthatóbb mezőgazdasági termelés ösztönzése már a támogatásra jogosult területek kijelölésénél megkezdődik annak érdekében, hogy az alapszintű területalapú jövedelemtámogatás javítsa a mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó ökoszisztémák állapotát.

Melyek azok a nem művelt területek, melyeket érint a módosítás?

A KAP stratégiai tervekről szóló uniós rendelet alapján – szakítva a több évtizedes tiltással – lehetővé vált, hogy a „támogatásra jogosult hektár” fogalmába ezen túl beleértsük azokat a művelés alatt nem álló területeket, illetve tájképi elemeket, amelyeket:

  • a Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) vagy az agrár-ökológiai program (AÖP) keretben kell fenntartani;
  • más kötelezettségek miatt korábban (pl. Natura 2000 előírások, erdősítés stb.) nem feleltek meg a támogatható hektár fogalmának;
  • korábban szántóként vagy gyepként hasznosítottak, de a jövőben átalakítják fás sávvá, vizes élőhellyé vagy a fent felsorolt területtípusok bármelyikévé.

A 2023-tól jön az új számítás

2022. december 31-ig az uniós szabályok alapján a területalapú támogatás csak a mezőgazdaságilag művelt területeken vehető igénybe, ahol úgynevezett minimumkövetelményeket be kell tartani.

Ezek az előírások segítették ugyan a mezőgazdasági területek kultúrállapotban tartását, például a túlzott gyomosság elkerülését, ökológiai szempontból azonban nem minden esetben kedvezőek. Az elmúlt évtizedek gyakorlata azt mutatta, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelést, illetve a minél nagyobb támogatható terület elérését ösztönző uniós támogatási rendszer nem kedvezett a táblaszegélyek, mezővédő sávok, vízjárta területek vagy éppen a belvizes foltok megőrzésének.

Erdősáv
Az intézkedés az élőhelyek sokszínűségének növeléséhez is hozzájárul majd (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Eredmény: talajállapot, mikroklíma, vízháztartás javulása és a biodiverzitás növekedése

A közvetlen területalapú támogatásra jogosult területek körének bővítése hatékonyan járul hozzá a mezőgazdasági területek talajállapotának, mikroklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a kapcsolódó élőhelyek sokszínűségének növeléséhez.

Az új intézkedéssel az Agrárminisztérium mintegy százezer hektárral növelné a támogatható területeket. Ezzel biztosítható, hogy az alapszintű területalapú jövedelemtámogatás ne késztesse a gazdákat a termőterületek ésszerűtlen növelésére a nem termelő területek terhére. Sőt ez ösztönözné a termelés megváltozott klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodást.

Forrás: AM Sajtóiroda
Összeállította: Barna Ferenc