Vissza nem térítendő mezőgazdasági támogatás

Írta: Barna Ferenc - 2022 május 25.

Vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhetnek a fűszerpaprika-termelők a vetőmag költségeinek kompenzálására – megjelent a MÁK közleménye a részletekről.

Paprika
A fémzárolt vetőmag költségeit támogatják (Fotó: Horizont Média/Archívum)

 

Megjelent a Magyar Államkincstár 36/2022. (V. 5.) számú Közleménye

A fűszerpaprika-termelők részére 2022. évben igénybe vehető csekély összegű támogatás részletszabályai kapcsán a 36/2022. számú MÁK közlemény az irányadó.

A visszaigénylés jogosultságát a 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet fogalmazza meg, mely alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

 

A támogatás szabályainak fő paraméterei

A támogatási időszak: 2021. október 20-a és 2022. április 30-a közötti időintervallum.

A támogatás mértéke: a vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasznált fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 100 000 forint.

A támogatás összege a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

A kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon nyújtható be 2022. május 01. és 2022. augusztus 05. között.

A támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig, 2022. augusztus 05.-ig módosítható.

 

Csatolandó dokumentumok

A.) Saját nevére kiállított számlával rendelkező fűszerpaprika-termelő esetében:

  • a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a fűszerpaprika-termelő nevére kiállított számla másolata;
  • a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolata.

B.) Termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla esetén:

  • a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolata;
  • a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolata;
  • a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés másolata;
  • a termeltető vagy termelői csoport által a fűszerpaprika-termelő részére átadott fémzárolt vetőmag mennyiségét és nettó árát, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum.

 

További pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos anyagok érhetők el oldalunkon.

 

Forrás: NAK

Összeállította: Barna Ferenc