Állatitatás – Pénznyelő vagy pénzverő?

Írásunkból megtudhatja, hogyan javíthatja gazdasága teljesítményét pusztán azáltal, hogy átgondolja az itatás hatékonyságát meghatározó tényezőket. Ismerje fel, hogy jelenlegi itatási gyakorlata mennyit visz és mennyit hozhat a konyhára!

A gazdálkodó akkor jár a legjobban, ha állatai termelőképességét képes minél kisebb idő valamint munka ráfordításával és a lehető legkisebb anyagi áldozattal a lehető legjobban kiaknázni. Így tud állatai segítségével a legtöbb pénzhez jutni.

A gazdálkodó munkájának hozama akkor a legnagyobb, ha minél kevesebb munkát kell a jó minőségű ivóvíz folyamatos biztosítására fordítania, azaz minél hatékonyabb módon itatja állatait.

Nem mindegy tehát, hogy a gazdálkodó milyen vizet itat. És itt nem elég pusztán a víz minőségére gondolni. A rossz víz az, ami pénzt vesz ki a gazda zsebéből, míg a jó víz pénzt rak bele. Az itatás hatékonyságát befolyásoló részletes szempontokról „Rossz víz vagy jó víz” cím alatt itt tudhat meg többet: www.itato.hu.

Állati teljesítőképesség tekintetében segítségükkel elérheti, hogy állatai mindenkor szívesen, az etetett takarmány mennyiségével arányosan fogyasszák az ivóvizet.

Pénzügyi vonatkozásában csökkentheti az itatáshoz kapcsolódó ráfordításokat.

Vízvételezés fagyban is

Szintén nem megkerülhető szempont a folyóvíz vételezésének kérdése. A hagyományosan elterjedt eszközökkel téli, fagyos körülmények között csak jelentős többletmunka árán oldható meg a vízvételezés a fagynak kitett helyeken, így pl. a gyakran nyitott istállóajtó közelében vagy a szabadban.

A Woodford IOWA kültéri csap egyszerű, megbízható megoldás, ami hosszú éveken át biztosít folyóvizet akár a legnagyobb fagyban is.Burján Árpád

www.hunzag.hu