Anyakecske a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat

Megjelent az anyakecske tartás csekély összegű támogatására vonatkozó Kincstári Közlemény, mely alapján 2021. évre vonatkozóan legfeljebb 225.000 euró mértékű átmeneti támogatás igényelhető.

 

A támogatás jogszabályi háttere, fogalom meghatározás:

  • 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet;
  • 67/2021. (IX. 9.) számú Kincstári Közlemény.

Az elsődleges mezőgazdasági termelést végző vállalkozások – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 225.000 euró mértékű átmeneti támogatást jogosultak igénybe venni.

Az anyakecske meghatározása (mely kapcsán a támogatás igényelhető): anyakecske minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely legkésőbb 2021. március 19-én született, és amelyet a mezőgazdasági termelő 2022. március 19-ig birtokon tart.

 

Mezőgazdaság, anyakecske
Csak elektronikusan adható be az átmeneti támogatásra vonatkozó kérelem az anyakecskék tárgyában (Fotó: Pixabay)

 

Az átmeneti támogatás mértéke, benyújtás határideje

Egyedenként 8 200 forint, de a támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

A kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján keresztül, az ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani 2021. szeptember 21. és október 30. között.

A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, a benyújtási időszakot követően benyújtott kérelmet a Kincstár visszautasítja.

A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár szintén visszautasítja, papír alapú nyomtatvány nem is készült a kérelem tárgyában.

Az átmeneti támogatási kérelem módosítására, a kérelem benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig, azaz 2021. november 02-án 23:59:59-ig van lehetőség.

 

Nyilatkozni kell, alapfeltétele a kérelemnek

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, a kérelmező által a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és az átmeneti támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

A Kincstár által rendszeresített igazolás minta innen tölthető le.

 

A hónap elején a szarvasmarha -, bivaly tartást érintő átmeneti támogatásra hívtuk fel a figyelmet.

 

Forrás: NAK