Arató-cséplőgépek, konstrukciók, fejlesztések

A mezőgazdasági termelésben – volumenét, technológiai és logisztikai volumenét tekintve – a „kombájnozható” növények betakarítása jelenti a legnagyobb feladatot. Ebből adódóan az arató-cséplőgépeknek a betakarítandó növények eltérő morfológiai tulajdonságaihoz – a növénytermesztés változó ökológiai és gépüzemeltetési körülményeihez – igazodóan nagyon széleskörű igényeket kell kielégítenie.

1. ábra: Keresztben elhelyezett dobos cséplőszerkezet szalmarázó-ládás másodlagos leválasztás

2. ábra: Keresztben elhelyezett cséplőszerkezet forgódobos és szalmarázós másodlagos leválasztás

Ezeket az igényeket figyelemmel követve az arató-cséplőgépgyártók folyamatosan fejlesztik gyártmányaikat. Ennek eredményeként a mai arató-cséplőgépek – üzemeltetés tekintetében – jól kiforrott konstrukciók, gyártás szempontból pedig a csúcstechnológiát képezik. A gyártók folyamatos fejlesztőmunkája eredményeként különböző konstrukcióban és széles típusválasztékban vannak jelen az arató-cséplőgépek a hazai mezőgéppiacon is. Az újabb arató-cséplőgépek különböző cséplőszerkezeti konstrukcióira a nagyfokú automatizálás, az informatikai eszközök és GPS-alkalmazások széleskörű beépítése a jellemző. Mindezek mellett munkaszélesség és technológia használhatóság tekintetében is széles vágóasztal- és adapterválaszték áll rendelkezésre.

A jelenleg alkalmazott cséplőszerkezeti és magleválasztási konstrukciós megoldások jellemzői:

  • Az arató-cséplőgép szimmetriatengelyére merőleges építésű cséplőszerkezet, melyek konstrukciója, geometriai, keresztben elhelyezett méretei gyártmányonként eltérőek lehetnek, ezután a másodlagos magleválasztás szalmarázó-ládákkal történik (1. ábra).
  • Az előzőhöz hasonló cséplőszerkezet-beépítés, ezt követően pedig a másodlagos magleválasztást keresztben elhelyezett leválasztó és anyagtovábbító hengerek, valamint szalmarázó-ládák végzik (2. ábra).
  • Szintén az előzőeknek megfelelő, keresztben elhelyezett dobos cséplőszerkezet, valamint a gép hosszirányú szimmetriatengelyében elhelyezett egy, vagy a szimmetriatengellyel párhuzamosan beépített kettő forgó leválasztó dobokkal történik a másodlagos leválasztás (3. ábra).
  • A gép hosszirányú szimmetriatengelyében elhelyezett egy, vagy azzal párhuzamosan beépített kettő „axiáldob”, illetve rotor. A dob, illetve dobok anyagtovábbító cséplőleválasztó szakaszból állnak, tehát a cséplési és leválasztási, valamint anyagtovábbítási műveleteket is elvégzi, elvégzik (4. ábra).

3. ábra: Keresztben elhelyezett cséplőszerkezet és hosszirányú forgódobos másodlagos leválasztás

4. ábra: Az axiál-dobos cséplőszerkezet beépítve

A tisztítószerkezet tekintetében az előző konstrukciós megoldásokkal azonos kialakításokat alkalmaznak. A tisztítószerkezet általában kétlépcsős rostaszerkezetből – a tisztító szerkezetet levegővel ellátó axiál, vagy radiál lapátozású ventilátorból – áll. Az anyag a rostaszekrénnyel egybeépített rázóasztalról, illetve a szalmarázókról közvetlenül, vagy a gyűjtő-lengőtálcáról jut a rostákra.

5. ábra Tisztító szerkezeti megoldások

A tisztításhoz szükséges levegő mennyiségét állandó fordulatszámú, axiállapátozású, vagy változtatható fordulatszámú radiál ventilátorokkal állítják elő. A tisztítólevegő mennyiségének szabályozása az axiálventilátorok esetében fojtással, a radiál lapátozású ventilátoroknál pedig a fordulatszám változtatásával történik. Ez utóbbi szabályozás esetében kisebbek a veszteségek, jobb a légszállítás hatásfoka (5. ábra).

A hazai szántóföldi növénytermesztésben az arató-cséplőgéppel betakarítható növények közül a legnagyobb volumenben a kalászos gabonát – évjárattól függően – 1,5, a kukoricát 1,2 millió hektáron, a napraforgó több, mint 600 ezer ha-on, a repcét 220 ezer ha körül, a szóját 72 ezer ha-on termesztik, és még egyéb magnak termesztett növények termőterületét is számításba vehetjük. Természetesen e növényféleségek termesztésének területi arányai, a gazdaságok ökológiai adottságaihoz igazodóan változóak. Az ismertetett cséplőszerkezeti konstrukciók jellemzőit – éppen a betakarítandó növényféleségek morfológiai tulajdonságaihoz igazodóan – célszerű elemezni, illetve a piaci típusválasztékot ennek megfelelően áttekinteni.

A CLAAS arató-cséplőgép gyártmányai – konstrukció, nagyságrend és típusválaszték tekintetében – igen széles választékban állnak rendelkezésre. A szalmarázóládás magleválasztású gépek cséplőszerkezeténél két konstrukciós megoldás létezik: 1. normál cséplőszerkezet két dobbal: TUCANO 340, 330, 320, AVERO 160; illetve APS cséplőszerkezet 3 dobbal: AVERO 240, TUCANO 450, 440, 430, 420, illetve LEXION 670, 660, 650, 630, 620. Az alkalmazott cséplőszerkezetek geometriai méretükben is (dobszélesség és dobátmérőben) eltérnek egymástól.

A forgó magleválasztású típusok Tucano 570, 560, Lexion 780, 770, 760, 750, 740 szintén APS cséplőszerkezettel készülnek, azzal a különbséggel, hogy az APS utóverő dob munkáját a hatékonyabb anyagterelés jellemzi.


6. ábra: Keresztben elhelyezett cséplődobos, forgódobos és szalmarázó-ládás másodlagos magleválasztású gép munka közben

Az arató-cséplőgépcsalád legkisebb, az Avero 240-160 típusjelű tagjai Ø 450 mm dobátmérővel és 1060 mm dobszélességgel, 4 szalmarázós változatban készülnek. A Tucano 450, 440 és 340 típusok is Ø 450 mm dobátmérővel, 1580 mm dobszélességgel, 6 szalmarázó-ládával, míg a 430, 420, 320 típusok 1320 mm-es dobbal, 5 szalmarázóval kerülnek kialakításra. A Lexion sorozat tagjai 600 mm-es dobátmérővel, a 670, 660, 650 típusokat 1700 mm dobszélességgel, 6 szalmarázó-ládával gyártják, míg a 630, 620 típusok dobszélessége 1420 mm és 5 szalmarázósak. A Lexion 700-as sorozat tagjai közül a 780, 770 típusok 1700 mm, a 760, 750 típusok 1420 mm dobszélességgel készülnek. A forgódobos leválasztású Tucano 1 rotoros, másodlagos leválasztású gép cséplődob átmérője 450 mm, az 570-es típus dobszélessége 1580 mm, míg az 560-as típus 1320 mm-es. A Lexion sorozat egyes tagjai Terra Trac gumihevederes járószerkezettel is készülnek, a Montana kivitelek pedig 17 % oldal- és 6% hosszirányú kiegyenlítéssel rendelkeznek. A Cebis információs rendszer a Tucano modelleken is alapfelszereltség. Mindezek mellett valamennyi LEXION típushoz rendelhető, hozamtérképezés, GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT. A Lexion 600 sorozathoz ezen túlmenően Auto Cleaning, Auto Pilot, a 630, 620 típusok kivételével Cruise Pilot. A 700-as sorozatban – ezeken túl – opciós tétel lehet Grain Quality Camera (kivétel 750, 740 típus) automatikus terményáram ellenőrzés, 4D-tisztítás. Természetesen az arató-cséplőgép áteresztőképességének megfelelő munkaszélességű fix- és összecsukható vázkeretű, saját Claas gyártmányú vágóasztalok Vario és Cerio típusjellel rizs és repce kiegészítőkkel. MaxFlex flexibilis vágóasztal, Sunspeed napraforgó, Conspeed kukorica csőtörő, MAXFLOW hevederes vágóasztalok csatlakoztathatók a gépekre.

A John Deere GmbH Co. KG arató-cséplőgépeit is a gépcsalád elven történő építés jellemzi. A John Deere W sorozatú arató-cséplőgépei keresztben elhelyezett (Ø 660 mm átmérőjű) cséplődobbal és utóverővel épített cséplőszerkezettel és szalmarázós másod- magleválasztással rendelkeznek. A W 540 és 550 típusoknál a dobszélesség 1400 mm, a szalmarázó-ládák száma 5 db, a W 660 típusok dobszélessége 1670 mm, a szalmarázó-ládák száma 6 db.

A John Deere T sorozatú arató-cséplőgépek az előzőekhez hasonló és azzal megegyező geometriai méretű cséplőszerkezettel rendelkeznek. A cséplő- és utóverődob után azonban a másodlagos magleválasztás első fázisát egy ujjas rotor végzi, az anyag áramlását pedig anyagtovábbító hengerek segítik és juttatják a szalmarázó-ládákra. A T 550, 560 típusok az előzőekben ismertetett kisebb, míg a T 660, 670 típusok nagyobb cséplőszerkezetű méretekkel és 5, illetve 6 szalmarázó-ládával készülnek.

A John Deere „S” sorozat arató-cséplőgépei axiáldobos konstrukciók. Az S 660, 670, 680, 690-es típusjelű gépek egyrotoros kialakításúak, ahol a rotor hosszúsága 3124 mm, átmérője 762 mm. A gépcsalád tagjai a beépített motorteljesítményben, magtartály térfogatban uniteri teljesítményben térnek el egymástól.

A John Deere arató-cséplőgépek is számos távvezérlő, automatikai, elektronikai és informatikai eszközzel rendelkeznek. A W sorozat tagjai, pl GPS vezérlésű automata kormányzással, valamint John Deere Link-információs rendszerrel rendelhetők. A T és S sorozatnál elérhető, ezen túlmenően automata teljesítményszabályozás (Harvest Smart) hozamtérképezés (Hardvest Doc). Egyes típusok pedig gumihevederes járószerkezettel is szerelhetők. Az arató-cséplőgépek kalászos gabonák aratásához John Deere 600 R variálható vágóasztalcsalád tagjaival szerelhetők fel 4,3 m-től 10,5 m munkaszélesség-tartományban 8 lépcsőben.

A New Holland arató-cséplőgépek kínálata – a kifutó TC 5000 sorozat mellett – a kisebb teljesítmény-kategóriájú CX 5000, CX 6000 és a nagyobb teljesítménykategóriájú CX 7, CX 8 sorozatú, keresztben elhelyezett cséplőszerkezetű és forgódobos másodleválasztású, szalmarázó-ládákkal szerelt, valamint a CR sorozatú két axiáldobos cséplőszerkezetű és leválasztású gépekből áll. A CX sorozatú gépek cséplőszerkezete a cséplődobból, utóverőből, ezt követi a forgóleválasztó és a szalmatovábbító henger és a szalmarázó-ládák. A CX 5000 és 6000 sorozatú gépek cséplődobja Ø 600 mm, az 5080 és 5090 típusok dobszélessége 1300 mm, és ehhez 5 db szalmarázó-láda tartozik. A 6080 és 6090 típusoknál ezek a jellemzők 1560 mm és 6 szalmarázó-láda.

A CX 7 és CX 8 sorozatú gépek dobátmérője Ø 750 mm, a 7.80, 7.90 gép dobszélessége 1300 mm és 5 szalmarázó-láda tartozik hozzá, míg a 8.80,8.85 és 8.90-es gépeknél ezek a paraméterek 1700 mm és 6 db.

A CR két-rotoros axiáldobos arató-gépcsalád hat tagból áll. A CR 7.80 és 8.80 típusok rotorátmérője 2×432 mm, a CR 8.90, 9.80, 9.90, 10.90 típusok esetében az átmérő 2x 559 mm, a rotorok hossza pedig minden típusnál 2 x 2638 mm.

A New Holland arató-cséplőgépek is számos automatikával, elektronikai eszközökkel, távvezérléssel, valamint informatikai alkalmazásokkal vannak ellátva. Ezek a következők lehetnek: automatikus vezérlési rendszer, automata kormányzás, GPS alkalmazások, hozamtérképezés, precíziós gazdálkodási, hozam- és nedvességmérés. Természetesen a különböző nagyságrendű arató-cséplőgépekhez különböző munkaszélességű, klasszikus építésű, variálható „Varifeed” gabona vágóasztalok „Superflex” flexibilis szója vágóasztal és egyéb betakarító adapterek csatlakoztathatóak. A vágóasztalok munkaszélessége – tág határok között – választható, a kisebb nagyságrendű gépekhez – klasszikus változatnál – 4,57-7,32,-5,18-6,10-9,15 m, míg a variálható változatnál 5,18-7,32, míg a nagyobb teljesítményekhez a – klasszikus változatnál – 6,10-7,32-9,15-12,50 m a „Varifeed” változatnál 6,10-7,62-10,67 m-es lépcsőkben. Természetesen egyéb kiegészítők és adapterek alkalmazása is lehetséges.

A Deutz Fahr arató-cséplőgépek (Same Deutz Fahr Deutschland GmbH) konstrukciójukat tekintve keresztben elhelyezett, dobos cséplőszerkezettel, szalmarázó-ládás kivitelben a TS, HTS és TSB változatok keresztben elhelyezett forgóleválasztóval készülnek. A Deutz Fahr arató-cséplőgépek 5 sorozatban a 60, 640, C6000, C7000, C9000 sorozatjellel 600 mm dobátmérővel, a kisebb változatok 1270 mm dobszélességgel és 5 szalmarázó-ládával, míg a nagyobb változatok 1571 mm dobszélességgel és 6 szalmarázó-ládával készülnek. A 60, 640 és C6000 sorozat két típust a C 7000-es sorozat 6 típust, míg a C9000-es sorozat 5 típusváltozatot tartalmaz.

A Deutz Fahr arató-cséplőgépek klasszikus vágóasztal-változatai 4,2-4,8-5,4-6,3-7,2-9,0 m, míg a vario-változatok 5,0-5,5-6,3-7,2-9,0 m munkaszélességűek. Az arató-cséplőgép család egyes típusaihoz gumihevederes járószerkezet is rendelhető. Természetesen a Deutz Fahr arató-cséplőgépek is rendelkeznek széleskörű távvezérlési, automatizálási és USB alkalmazásokkal, kamerarendszerrel. A TSB változatok 20 % kereszt- és 6 % hosszirányú szintezést biztosítanak.

A Rostselmash Group gyártmányai közül az Acros és Vector család tagjai keresztben elhelyezett cséplődobbal, Ø 800 mm, 1480, illetve 1280 mm dobszélességgel és 5, illetve 4 szalmarázó-ládával készülnek. Az RSM 161 előzőhöz hasonló cséplőszerkezettel és keresztben elhelyezett forgóleválasztóval és 6 szalmarázó-ládával van szerelve. A Torum család tagjai axiáldobos konstrukciók, a dobhosszúság 3200 mm, az átmérő Ø 762 mm, a vágóasztal választék 5,0-6,0-7,0-9,0 m.

A CNH csoport Case IH arató-cséplőgépei axiál-dobos kivitelűek, Axial-Flow 5140, 6140, 7140 és Axial-Flow 7240, 8240, 9240 típusokból állnak, az axiáldob mérete Ø 762 mm, a hosszúsága 2680 mm. Az arató-cséplőgép tagjaihoz 4,9-5,2-6,1-7,6-9,2-10,7-12,5 m munkaszélességű vágóasztalok csatlakoztathatóak.


7. ábra: Axiál-dobos gép búzaaratásban

Az ismertetett konstrukciók közül a nagy termőterülettel rendelkező, kalászosokat termelő gazdaságok részére – amennyiben a szalmát be kívánják bálázni – a hagyományos szalmarázós és forgó másodleválasztású gépek használata jelent előnyt, míg a vetőmagtermelő – a cséplésre érzékenyebb, sérülékenyebb, pl. szóját, babot – nagyobb mennyiségben termelő gazdaságok az axiáldobos gépeket választhatják. (6. ábra) A bérvállalkozók a nagy motorteljesítményű, forgó másodleválasztású, illetve axiál-dobos gépeket tudják kihasználni. (7. ábra)

Dr. Kelemen Zsolt
műszaki szakértő – Gödöllő

Kapcsolódó hírek