Az Év Agrárembere 2019 Fiatal gazda Szigeti Tamás

Szigeti Tamás a Szent István Egyetemen végzett környezetgazdálkodási agrármérnök alapszakon, majd mesterképzés keretében vidékfejlesztési, illetve agrárközgazdász szakon. Jelenleg az Agrárközösség kalocsai irodájának vezetője, ahol munkatársai segítségével a KAP jelenlegi ciklusában több mint 2,5 milliárd forint támogatáshoz segítette a kalocsai és környékbeli gazdálkodókat.

Családi gazdaságukat édesapja vezetésével működtetik, jól kiegészítve egymást. 550 hektár területen végeznek szántóföldi növénytermesztést, a 400 egyedes szarvasmarha-állományuk pedig naponta 2000 liter tejet termel.

Fontosnak tartja az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó technológiák ismeretét, ezért számos konferencián vesz részt. A környezettudatos gazdálkodás híve, emiatt egy mobil növényvédelmi gépfelülvizsgálati bázist hoz létre gépészmérnök barátjával, hogy a gazdálkodók megfelelhessenek a kötelező előírásoknak.

Tamás naprakész szakmai ismeretekkel rendelkezik, amit szívesen oszt meg gazdatársaival, s szakcikkeket is ír helyi és országos médiumok számára. Tagja kettő, agrárszakmát és vidéki életformát népszerűsítő, s az agrár generációváltást elősegítő egyesületnek. Az agrárképzést felsőoktatási intézményekben és országos rendezvényeken népszerűsíti. Két éve tagja a Kalocsa Jövőjéért Egyesületnek, ahol segíti az agrárkamarai események szervezését és lebonyolítását, amiket családi gazdaságuk termékeivel is támogat.