Az év kukoricaszilázsai 2019

Az „Év kukoricaszilázsa díj 2019” átadására sajnos nem kerül sor a Szarvasmarha-ágazati szemináriumon, Szolnokon, mert ebben az évben csak a februári rendezvény megtartása volt biztonságos. Ezt a hiányt szeretnénk most pótolni.

A díj alapját képező vizsgálati eredmények az ÁT Kft. Takarmány- analitikai Laboratóriumába érkező 461 mintára vonatkoznak, és a 2019. 09. 01.–2020. 05. 21. közötti időszakot ölelik fel. Az értékelés során a 70%-ot meghaladó CSPS-értékű, 32%-nál több keményítőt tartalmazó és jól erjedt szilázsokat rangsoroltuk, melyek lehetőleg a 30-40% közötti szárazanyag-tartományba estek. A keményítőtartalom éves szinten 31,8% volt 2019-ben, ezért csökkentettük 35%-ról 32%-ra a határt. A keményítőhiány pedig a szárazanyag-tartalom emelését vonhatja maga után (sokan vártak a betakarítással a nagyobb keményítőtartalom érdekében), ezért voltunk rugalmasabbak a szárazanyag-tartalom megítélése során. A kiváló minőségű kukoricaszilázst előállító cégek az alábbiak voltak (>70% CSPS, >32% keményítő):

 

 

 • Alattyáni Tejtermelő Kft.,
 • Hód-Mezőgazda Zrt., Vajhát,
 • Cosinus Gamma Kft., Juhászföld,
 • Kinizsi 2000 Mg. Zrt., Fábiánsebestyén,
 • Tedej Zrt., Hajdúnánás,
 • Tedej-Befektető Kft., Tiszadob,
 • Pannónia-Állattenyésztő Kft., Bonyhád,
 • Tejút 2000 Kft., Székkutas,
 • Hunland Dairy Kft., Alsóráda puszta,
 • Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Rangut major – Táplánszentkereszt,
 • Vásárhelyi Róna Kft., Hódmezővásárhely.

A legtöbb emészthető keményítő esetében a jövőben nem fogunk díjazottat választani. Ennek az az oka, hogy bár a keményítőtartalmat a tarlómagasság emelésével nagymértékben lehet javítani, és az emészthetőségre nagy hatással van a betakarításkori szárazanyag-tartalom és a szemroppantottság (mint technológiai elemek és a menedzsmentet jellemző értékek), a hibrid típusa is meghatározó. A kényszerű körülmények miatt silózott szemes hibrid teljesíthet jól szilázsként is, ami azonban nem feltétlenül minta vagy követendő példa a silókukoricát termesztő tehenészetek esetben. A 2020-as szezon egyébként ezen a téren tartogatott meglepetéseket, a túlnőtt vegetációval keményítőhiányosan betakarításra került silókukorica terén, de ez még a jövő kérdése.

Szemroppantottságban az ÁT Kft. adatbázisa alapján a legjobb a Kinizsi 2000 Mg. Zrt. volt. A betakarítást külső szaktanácsadóként Mészáros Ferenc irányította, a helyi szakemberekkel együttműködve.

 

 

A legjobb szemroppantottság első díja tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány előállítója (269 takarmánymintából) Kinizsi 2000 Mg. Zrt.

Tiszteletünk és megbecsülésünk jeleként örömmel jelentjük be, hogy ’Az év kukoricaszilázsa 2019’ díjat a Tedej Zrt. (Hajdúnánás, Daróczi major) nyerte el idén. Ez a díj az elmúlt 5 év kitartó fejlesztőmunkájának az eredménye. Rákóczi András vezérigazgató-helyettes fiatalos lendülettel és nagy elhivatottsággal állt a Tedej Zrt. szarvasmarha-ágazatának élére. Felismerte a tömegtakarmányok minőségének a jelentőségét a tejtermelésben, és az összehangolt csapatmunka szerepét a tömegtakarmányok minőségének javításában. Egy jó kukoricaszilázs a növénytermesztési ágazat, a műszaki csapat és az állattenyésztők munkáját egyaránt dicséri. Ma már nem lehet összefogás és a közös érdek megértése nélkül jó eredményt elérni. Egy olyan nagy cég esetében azonban, mint a Tedej Zrt., szükség van arra a felső vezetőre, aki objektíven, de döntéshozóként hatékonyan képes a csapatot motiválni. Mindezek az eredmények mögött ott van a vezető, aki leülteti a csapatot a szezon előtt egy beszélgetésre, saját maga is beül a Krone Big X járvaszecskázóba ellenőrizni a roppantottságot, aki drónnal és terepjáróval egyaránt nézi a silókukorica-táblák közötti különbségeket, aki megteremti a beérkező kukoricazúzalék folyamatos monitorozásának technikai feltételeit (a szárazanyag, a szecskaméret és a roppantottság ellenőrzése óránként).

 1-2. kép. Tedeji körkép (Rákóczi András vezérigazgató-helyettes a díjnyertes szilázs silófala előtt és a díjnyertes szilázzsal a kezében, 2020)

 

És a csapat. Az országos mércével mérve is kimagaslóan jó minőségű kukoricaszilázsok elkészítésében elévülhetetlen érdeme van Rakóczki Józsefnek, a Daróczi Major telepvezetőjének, akinek a figyelme mind a szántóföldi, mind a silótéri menedzsmentre kiterjed. Munkáját segítette Tamási Sándor szarvasmarha-ágazati igazgató és Debreceni László növénytermesztési agronómus. A Tedej Zrt. takarmányos szaktanácsadói (JOB Feed Kft., Szemethy Dániel, Oláh József és Mészáros Péter) szintén fáradhatatlanul járják a kukoricatáblákat és a silódepókat egyaránt, mivel tudják, hogy eredményesen termelni csak jó alapokon lehet. És úgy gondolom, köszönet jár a fizikai dolgozóknak is, akik szintén nagy erőfeszítéseket tesznek egy ilyen csúcsa járatott időszakban, mint a silókukorica betakarítása.

 3-4. kép. Tedeji körkép – szántóföldi szemlén (Rakóczki József telepvezető, Szemethy Dániel és Mészáros Péter szaktanácsadók és a katonásan sorakozó kukoricák)

 

Ez a díj nagyon „beért”, így az előzményeit is érdemes bemutatni. 2017-ben a Legjobb szemroppantottság 2016 szépségdíját (84,1%!) vehette át a Tedej Zrt., 2018-ban a Legtöbb emészthető keményítő (2017) szépségdíja következett (407 g/kg sz.a.), végül 2019-ben megint a Legjobb roppantottság szépségdíját kapták meg (87,3%!!). Láttam a nehézségeket, a vitákat, a problémákat, de a fejlődést és az eredményt is. Ezért nagy örömmel, személyesen vittem el Tedejre az Év kukoricaszilázsa 2019díjat, és tiszteletem jeléül átadtam Rákóczi Andrásnak a régóta várt, Grand Championnak járó kupát. Most már csak meg kell tartani!

Az év kukoricaszilázsa 2019 díj tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány előállítója (511 takarmánymintából): Tedej Zrt., Hajdúnánás.

Gratulálunk az állattenyésztő, növénytermesztő és gépész kollégáknak, a jó csapatoknak és a gépgyártóknak egyaránt!

 

Dr. Orosz Szilvia

 

agrár díj Év kukoricaszilázsa Grand Champion keményítő keményítőtartalom Kinizsi 2000 Mg. Zrt. kukoricaszilázs mezőgazdaság szarvasmarha-ágazat szemroppantottság takarmány tedej zrt
..