Bejelentéskötelezetté válik az agrárszaktanácsadás

Az agrártanácsadási szolgáltatást igénylő mezőgazdasági termelők eligazodását segíti a megújuló szaktanácsadói névjegyzék. Az előírt bejelentési kötelezettség a NAK honlapjára feltöltött regisztrációs űrlap kitöltésével és az AM rendeletben meghatározott dokumentumok megküldésével teljesíthető 2019 júniusától.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az államháztartás alrendszeréből európai uniós forrásból finanszírozott támogatás jogosultja részére szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak, illetve természetes személynek be kell jelentenie a szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló szándékát a 2009. évi LXXVI. törvény szerint.

A bejelentési kötelezettség végrehajtása érdekében megjelent a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet, ami alapján minden olyan szolgáltatónak be kell jelentkezni a szaktanácsadói névjegyzékbe, akinek az ügyfelei között agrártámogatásra jogosult személy vagy szervezet található, és aki eddig még nem volt névjegyzési szaktanácsadó. Kiemelendő továbbá, hogy ezentúl a szaktanácsadó-szervezeteknek is be kell jelentkezniük.

Mivel az ügyfél jogosultsága a meghatározó és nem az, hogy jelenleg igénybe vesz-e valamely támogatást, így szinte minden agrártevékenységet végző ügyfél részére agrár-tanácsadási szolgáltatást nyújtóra vonatkozik az új jogszabály.

A szaktanácsadók az online névjegyzékben mindenki számára elérhetővé és kereshetővé válnak, ami elősegíti a szereplők közötti tudásátadást. Az előírt bejelentési kötelezettség a NAK honlapjára feltöltött regisztrációs űrlap kitöltésével és az AM rendeltben meghatározott dokumentumok megküldésével teljesíthető 2019 júniusától.

nemzeti agrárgazdasági kamara