fbpx

Változás a fiatal gazda pályázatban

Írta: Csomor Zsolt - 2018 július 23.

Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás és dokumentációja, olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján.

A módosulások az alábbi pontokat érintik:

  • szakmai mellékleteket tartalmazó fejezet: kiegészült egy 14. számú melléklettel „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” címmel.

A felhívás 3.4.1.1 B) 9. pontja előírja, hogy a Kedvezményezett köteles a támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig. Továbbá a támogatást igénylő az Üzleti Terv II/2. pontjában vállalást tehetett arra vonatkozóan, hogy a működtetési időszak 4. év végére a támogatási kérelem benyújtásakor igazolt STÉ értéket megnöveli.

A 14. számú mellékletet az üzemméret igazolására (a felhívás 4.1. pontjában megjelölteken túl) lehet felhasználni, amellyel olyan területre vonatkozó STÉ érték is igazolható, amely a TERA kérelemben nem szerepel.

  • A felhívásban a korábban Támogatói Okirat „kézbesítése” meghatározást a továbbiakban felváltja a Támogatói Okirat „hatályba lépését” megfogalmazás.
  • A fenti módosításokkal összhangban módosult a 9. számú melléklet (Jogkövetkezmények), 13. számú melléklet (Szakmai beszámoló) valamint a Támogatói Okirat is.

Összeállította: Csomor Zsolt