fbpx

A térség legnagyobb Biogáz Erőműve épült fel Kecskeméten

Írta: Szerkesztőség - 2011 június 18.

Az Agrowatt Nonprofit Kft. beruházásában befejeződött Kecskeméten a térség legnagyobb Biogáz erőművének építése, amely az EEA Norway Grants − Norvég Alap – támogatásával valósult meg.

Az Európai Unió elvárásait figyelembe véve hazánknak is növelnie kell a jelenlegi fosszilis energiaforrások helyett az alternatív megoldások arányát.

Figyelembe véve országunk adottságait, nagy mennyiségben keletkezik, illetve termelődik olyan szerves hulladék, melyekből a kinyerhető környezetbarát energia.

Ennek előállítását és hatékonyságának növelését támogatja a 2006-ban alakult Agrowatt Környezetvédelmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az önmagát ellátó és a kísérletek, oktatási tevékenység forrását is előteremtő Biogáz Kutatóközpont az erre irányuló kutatásokkal, azok eredményeinek felhasználásával segítséget kíván nyújtani a fejlesztésekben.

Bár a szerves anyagok lebomlása során keletkező biogázt az emberek már 2000 évvel ezelőtt is használták, ipari méretű, hatékony hasznosítása viszonylag rövid múltra tekint vissza.

Az első biogáz erőművek kommunális és ipari szennyvíztisztító telepekre épültek, elsősorban közegészségügyi céllal, azaz a szennyvíziszap fertőtlenítése érdekében.

Emellett a telep villamos és hőfogyasztásának jelentős részét is meg tudják termelni, ezzel is csökkentve annak működtetési költségeit.

 

Az európai mezőgazdaságban a 2000. év hozott áttörést

Németországban életbe lépett az új energiatörvény, amely garantált, magas zöldáram átvételi árat biztosított és biztosít ma is.

Ezen felül pedig kiszámítható támogatást nyújt a biogáz erőművek megvalósításához, üzemeltetéséhez, mely támogatás így közvetve a mezőgazdasági termelőket segíti.

A német törvényt alapul véve valamennyi EU tagállam és számos unión kívüli ország is megalkotta saját szabályozását ezen a területen.

A magyar zöldáram átvételi ára jelenleg nemzetközi összehasonlításban a legalacsonyabb .

Átlagosan kb. 10 € ct/kWh, a biogáz erőművekre kötelező menetrend-tartási kötelezettség, valamint a zöldáramra alkalmazott „csúcs-völgy,mély-völgy tarifa” nehezíti a biogáz erőmű tulajdonosok életét, hiszen a biológia alkalmatlan a jogszabály ilyen követésére.

Azért, hogy a környezet szempontjából hasznos technológia hazánkban is minél jobban elterjedhessen, meg kell teremteni a biogáz erőművek gazdaságos működésének feltételeit.

Ennek a kérdésnek a törvényi szabályozás és a garantált átvételi ár csak egyik oldala.

A saját gazdaságban megtermelt, vagy éppen a szabad piacról beszerzett költséges alapanyagok sok esetben helyettesíthetők olcsó, vagy éppen ingyenesen elérhető melléktermékekkel, élelmiszeripari hulladékkal, fogyasztásra alkalmatlan áruval.

 

Az EU-ban általánosan alkalmazott „a szennyező fizet” elv hazánkban is érvényesül, így a hulladékfeldolgozással üzemelő biogáz erőművek pótlólagos bevételre tehetnek szert.

Az AGROWATT központ fontos feladata, hogy üzemi körülmények között is vizsgálja az előbb felsorolt anyagok alkalmazhatóságát és ezen kísérletek eredményeit megossza a piac más szereplőivel is. − mondta Édes Zoltán ügyvezető igazgató.

− Ehhez minden tárgyi és személyi feltétel adott.

A központ a biogáz technológiában ma elérhető csúcstechnológiát képviseli.

Előregyártott vasbeton tartályok, kettős membrán fermentorfedés, biológiai kéntelenítés, Redox mérés, Feed-control, azaz automatikus szubsztrát adagolás optimalizálás, számítógépes folyamatirányítás,online távfelügyelet és számos további egység, mely folyamatos automata üzemet tesz lehetősé.

Kecskemét a magyar biogáz piacon egyedülálló helyzetben van, hiszen területén az AGROWATT központtal együtt három biogáz létesítmény is üzemel.

Az iparág ilyen gyors fejlődése jó lehetőséget teremt a városban működő oktatási intézmények számára is, mert az új technológia képzett szakembereket igényel.

Az AGROWATT legfontosabb feladata tehát az, hogy elméleti és gyakorlati képzési lehetőséget biztosítson a helyi szakiskolák tanulóinak.

A társaság nonprofit jellege azt jelenti, hogy a működés során keletkező eredmény jelentős részét közcélra – kutatásra és oktatásra – fordítja.

A feladathoz minden adott, kísérleti fermentor, higenizáló, oktatóterem, számítógépes animáció, valamint elméleti képzettséggel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező munkatársak.

Az AGROWATT Biogáz Kutató Központ Nonprofit Kft. a termelés felfuttatását követően készen áll arra, hogy aktív szerepet vállaljon a mezőgazdasági biogáz technológia fejlesztésében és minél szélesebb körben történő megismertetésében.

Dudás Ervin