fbpx

Egy hihető ígéret: a Huminisz-technológia 11,5% többletet eredményez szántóföldön 7 év átlagában

Írta: Szerkesztőség - 2018 április 28.

Nehéz a gazdálkodók dolga, ha az inputgyártók és -forgalmazók szédítő ígéretei között akar eligazodni. Mekkora termésnövekedés elérése a reális egy új szer vagy készítmény használatával? Nos, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 10 százalék körüli többlet már igen jónak számít. Aki ennél sokkal nagyobb számokat ígér, azt kezeljük fenntartásokkal.  Ennél  az értéknél természeteses a Humunisz kft. partnerei is gyakran mértek -üzemi szinten- lényegesen magasabb, 30% feletti terméstöbbletet akár a kezelt kontrollhoz képest is. Az emberi szem számára egyébként a 20% feletti hozamtöbblet észlelhető. Számos inputforgalmazó különböző magas nitrogén- és magnéziumtartalmú készítményekkel eléri ugyan a zöldítő effektust, de ez a növény vegetatív stádiumában bekövetkező hatás nem feltétlenül jelent a későbbiekben mázsákban mérhető többletet a mérlegen!   Ennek ismeretében különösen figyelemre méltó, hogy a Huminisz Kft. technológiájának használata sok évre visszamenőleg átlagosan 11,5 százalékos terméstöbbletet eredményezett. Lássuk a részleteket!

A Huminisz Kft. évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a huminsavas növénykondicionálás területén. A piac egyik meghatározó szereplőjeként fontos feladatának tekinti, hogy a termelőket szakmailag hiteles információval lássa el a Huminisz-technológia hatásáról és hatékonyságáról.

Termelőknél (nagyüzemi és kisüzemi), valamint kutatóintézetekben (kisparcellás) végzett kísérletekben az ország mintegy 50 helyszínén történik értékelés. Az üzemi tesztek terméseredményei áttekinthetők honlapunkon: http://www.huminisz.hu/eredmenyek.htm

Ezekből kiderül, hogy az elmúlt 7 évben végzett üzemi tesztek és kísérlet eredményei szántóföldi tavaszi kultúrák (őszi búza, őszi káposztarepce, kukorica, napraforgó, valamint a  szója) esetében eléri a 11,5 % terméstöbbletet, ami kifejezetten magas értéknek számít.  A megtérülés pedig átlagosan 4-5-szörös.

Nézzük a kísérleteket

Az elmúlt két évben a terméshozam és a termésminőség vizsgálata mellett ún. fenometriai méréseket is végeztünk független, külsős szakember bevonásával. Az értékeléseket a vegetáció során 1-3 alkalommal végeztetjük el, és több mint 20 olyan növényi tulajdonságot vizsgálunk, amelyekre közvetlenül hatnak készítményeink. Vegetációs indexet (ún. SPAD értéket) is mérünk műszeresen.

A klorofill koncentráció és a tápanyag ellátottság helyszíni, gyors és objektív mérésére napjainkban az egyik legelfogadottabb műszer a SPAD mérő. A SPAD érték és a levelek nitrogén, valamint klorofill tartalma és a várható termésmennyiség között szoros összefüggés van. A Huminisz technológiával kezelt cukorrépa SPAD-értéke már 1-2 nappal a kezelést követően (más kultúrákhoz hasonlóan) átlagosan 4-5 értékkel magasabb, mint a hagyományos lombtrágyákkal kezelt vagy a kezeletlen növényeknél. Ennek oka, hogy a huminsavas kezelés hatására a növényben a légzés és a fehérjeszintézis mellett felgyorsulnak az asszimilációs folyamatok.[/caption]

Az üzemi teszteknek az általunk alkalmazott módszerrel elvégzett értékelése pontosabb képet ad a termékeink hatásáról, mint a betakarítás. Ennek oka, hogy a mérések tárgya a növény és nem a terület. A szakszerűen elvégzett felvételezés és értékelés a termékek növényre való hatását állapítja meg, nem pedig a terület teljesítményét, amit rengeteg tényező befolyásol és módosít.

A kezelések gazdasági értékelésére, a megtérülésre számolunk egy megtérülési mutatót, ami a Huminisz-technológia költségét állítja arányba az alkalmazásával elért többlet hozammal, azaz megmutatja, hogy a technológia által eredményezett többletbevétel hányszorosa a többlet ráfordításnak. A számítás módja a következő: a Huminisz-technológiával elért hozamtöbbletet (t/ha) szorozzuk a termelő által közölt értékesítési árral (Ft/t), majd az eredményt elosztjuk a technológia költségével.

Az esetek többségében az üzemi tesztekben nem kezeletlen, hanem kezelt üzemi kontroll (egy vagy több lombtrágya/biostimulátor versenytárs) szerepel az összehasonlításban, amelyet a gazdálkodó végez el a rendelkezésre álló táblái közül a lehető leghomogénebb területén táblafelezéses módszerrel. Természetesen a Huminisz-technológia, illetve a versenytárs termékek ha-költsége ritkán egyezik meg pontosan. Ezért a mutató értelmezésénél a nevezőben célszerű figyelembe venni ezeket az eltéréseket.

A megtérülési mutató szemléltetésére nézzünk egy példát kukoricában:

 • Huminisz (Kondisol+Solvitis) 1 x kezelés költsége: 6.000 Ft/ha

 • Huminisz hozam: 12 t/ha

 • Versenytárs biostimulátor+lombtrágya 1 x kezelés költsége: 8.000 Ft/ha

 • Versenytárs biostimulátor+lombtrágya hozam: 11 t/ha

 • kukorica termény ár: 44.000 Ft/t

 • Huminisz többlethozam: 1 t/ha

 • Huminisz többletjövedelem: 44.000 Ft/ha

 • Huminisz megtérülési mutató = 44.000 Ft/ha / 6.000 Ft/ha = 6,3

HUMINISZ TESZTEREDMÉNYEK TAVASZI VETÉSŰ KULTÚRÁKBAN

A szakirodalmi hivatkozások, számos kísérlet és vizsgálat bizonyította, hogy a humin- és fulvosavak hatására növekszik illetve javul:

 • a növények ásványi tápanyagfelvétele,

 • a gyökerek hosszanti növekedése,

 • a növények zöldtömege,

 • a növények szárazanyag tartalma.

A 2016/17 termelési évben tavaszi vetésű növényeknél közel 20 üzemi/ kutatóhelyi kísérletben vizsgáltuk a technológiánk hatékonyságát és sikerességét. A tesztekben növény fajonként vegetációs időszakban, különböző fenológiai fázisokban átlagosan 5 vizsgált paraméterben több mint 3000 adatunk született. A kontroll terület az esetek többségében üzemi technológiával kezelt volt, és nem abszolút kezeletlen.

Az adatok elemzése során megállapítottuk, hogy jelentős pozitív hatás abban az esetben várható, amikor a huminsavval kezelt növényt megnövekedett tápelem igényét a környezete ki tudja szolgálni. Azaz a tápanyagok elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre a talajban (relatív tápanyaghiányok megoldásában is segít a huminsav), vagy a növény lombtrágyák alkalmazásával jut hozzá.

Ennek megfelelően a vegetáció során a következő paramétereket mértük:

 • gyökértömeg

 • zöldtömeg (levél, hajtáscsúcs)

 • terméstömeg

 • terméstulajdonságok

A humin- és fulvosavak összetett növényélettani folyamatokon keresztül a növény vegetatív és generatív fejlődését egyaránt pozitívan befolyásolják.

A legjobb hatékonyságot tehát akkor várhatjuk el a Kondisol termékcsaládtól, ha a növényeink számára a tömegnövekedéshez szükséges tápanyagokat is biztosítjuk. A növénykondicionálás és a növénytáplálás együttes alkalmazása ehhez nyújt segítséget!

Az elmúlt években a különböző tavaszi vetésű kultúrákban a Huminisz technológia hozama jellemzően 4-13%-kal volt magasabb, mint a kontroll területé. Természetesen voltak kiugró eredmények is 20-40%-ot meghaladó hozammal, amelyek elsősorban a szélsőséges időjárási viszonyokkal magyarázhatók.

A fenti adatok a Huminisz technológiával tavaszi vetésű kultúrákban beállított üzemi tesztek eredményeit mutatják be és reméljük, hogy hasznos információval szolgálnak gyakorlati szempontból is a termelők számára. Bízunk abban, hogy a jövőben Önt is azon szakmai partnereink között üdvözölhetjük, akik használni szeretnék a Huminisz Kutatásfejlesztő Kft., huminsavakra épülő technológiáját!

Tovább a részletekre: http://www.huminisz.hu