Együttgondolkodás a gazdával, a kutatókkal

Írta: Sándor Ildikó - 2017 április 07.

Üzemmérettől független komplex precíziós szaktanácsadási rendszer kialakítása

Létezik egy projekt, aminek olyan precíziós gazdálkodási rendszer kialakítása volt a célja, amely nagy területre kiterjeszthető, a gyakorlat számára könnyen értelmezhető, végrehajtható, gazdaságosan üzemeltethető, egyben jövedelemtöbbletet eredményez a termelők számára. Az innováció, a gyakorlat és a tudomány példaértékű összefogása az agrársajtó előtt is bemutatkozott.

Elkezdődött a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. vezetésével, a Debreceni Egyetem és a Balogh-Farm Tépe Kft. konzorciumi tagként való részvételével egy 4 éves kutatás-fejlesztési projekt. Az összesen 2,151 milliárd forintos beruházás a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, valamint a KITE Zrt. és Balogh-Farm Tépe Kft. finanszírozásával valósul meg.

A fejlesztés keretében a KITE Zrt. a meglévő precíziós technológiáit alkalmazza és továbbfejleszti mind az agronómiai, mind a műszaki szakterületeken, megbízható adatforrások biztosításában veszi ki a részét (pl. RTK hálózat, meteorológiai adatok stb.), kidolgozza az egyes munkaműveletek végrehajtásához szükséges vezérléseket, automatizálja az adatfeldolgozás, adatelemzés folyamatait, a versenyképes gazdálkodás biztosítása mellett. A Debreceni Egyetem munkatársai elvégzik a precíziós gazdálkodást megalapozó kísérleti fejlesztéseket, valamint műszaki, informatikai, és termesztéstechnológiai, gazdasági képzési módszertant fejlesztenek ki. A Balogh-Farm Tépe Kft. pedig vállalta, hogy a rendelkezésre álló területével, erő- és munkagépeivel, infrastruktúrájával részt vesz az agronómiai és gépészeti kutatásokban, tesztelésekben, kísérletekben.

A tépei Balogh család 1973-ban kezdte a gazdálkodást, a szántóföldi növénytermesztésbe a rendszerváltás idején fogtak bele. Ma már a két Balogh testvér viszi a közben 800 hektárra nőtt gazdaságot, természetesen még mindig számítva édesapjuk szakmai tudására és tapasztalataira. Az előzményekről ifj. Balogh Sándorral beszélgettünk.

Több mint 20 éves a KITE Zrt. és a Balogh-Farm Tépe Kft. együttműködése, közös gondolkodása. Számtalan technológiai, termesztési kísérlet, tapasztalatgyűjtés áll mögöttünk, ez is közrejátszott abban, hogy ebben a projektben is részt veszünk, illetve az hogy egy komplex modern precíziós gazdálkodásra alkalmas gépparkkal rendelkezünk – utalt az előzményekre ifj. Balogh Sándor.

Innovatív vállalkozásnak tartjuk magunkat, szívesen kísérletezünk, majd az eredmények ismeretében vezetjük be a termelésbe az új technológiákat, mindig a környezettudatosságot a hatékonyságot, és a jövedelmezőséget szem előtt tartva. Fontos felismerésünk az volt, mikor a 2010-es csapadékos év után kényszerből szakítottunk a forgatásos talajművelés elvileg kőbe vésett hagyományával. 2011-ben csatlakoztunk a KITE RTK hálózatához, első lépésként persze csak automata kormányzásra használtuk.

Ekkor kezdtünk el ismerkedni a precíziós gazdálkodás elemeivel, magával a gondolattal. Többnyire változékony, inhomogén erdő- és csernozjomtalajaink vannak, 15-30 AK közöttiek. A táblán belül nyilvánvaló, hogy a jobb területrészek jobban meghálálják a több tápanyagot, a magasabb tőszámot, az intenzívebb növényvédelmet. A gyengébb adottságú területrészekre viszont szinte hiába juttatjuk ki ezt, gyakorlatilag feleslegesen költünk, szennyezzük a környezetet. (Bár ezt sem spórolásként éltük meg, hiszen épp ezeket az összegeket tudtuk pluszban a jobb tápanyagigényű területeken elhasználni, amihez plusz termés, és ezáltal plusz jövedelem társult).

Ezen megfigyelések, tapasztalatok után egyértelmű volt, hogy a precíziós gazdálkodás irányába kell fejlesztenünk gépparkunkat. A kombájnba hozammérőt építettünk be, és hamarosan átálltunk a differenciált vetésre és tápanyag-utánpótlásra, ill. növényvédelemre is. Ma már büszkén elmondhatjuk, hogy a teljes gazdaság a precízióra alapul, sőt, mi már nemcsak egy műhold felvétel alapján dolgozunk, hanem több éves hozamtérképek adatait is figyelembe véve hozunk döntéseket.

– Gondolom, nem bánta meg a döntését. A pénztárca is ezt igazolja?

Két teljes precíziós gazdasági év tapasztalatával rendelkezünk, az időjárási anomáliák miatt ennyi idő alatt ezt nem lehet matematikai pontossággal megmondani. Arról viszont, hogy szakmailag jó döntés, meg vagyok győződve. A kezdeti kételyeket maximum az RTK jelnek való kiszolgáltatottság jelentette. De feleslegesen. Itt 6 év alatt még munkafolyamatot nem kellett leállítani a jel hiánya miatt. A KITE RTK rendszer stabilan működik.