Étkezési paprika tápanyag-utánpótlása

A paprika tápanyagigényes növény,tápanyag-utánpótlása terén azonban bizonyos ellentmondás tapasztalható. A paprika ugyanis egyrészt tápanyagokban gazdag talajt igényel, másrészt azonban rendkívül sóérzékeny. A műtrágyázás pedig a talaj sótartalmának emelkedésével jár együtt. Ez az ellentmondás feloldható gyakori, de kis adagú műtrágyázással,amivel elérhető, hogy a talajoldatban a könnyen hasznosítható tápanyag készlet kiegyenlített legyen, ugyanakkor a sóérték a felső értékhatárt átmenetileg se haladja meg. Ezzel szemben egyszeri, nagyadagú trágyázás esetén lényegesen nagyobb a tápanyagok kimosódásának és lekötődésének veszélye, így rosszabbul hasznosulnak. A folyamatos tápanyag-utánpótlás azonban más szempontból is előnyös.Alkalmas arra, hogy mindig a növény pillanatnyi igényének megfelelőtápanyag-összetételű tápoldattal lássuk el a növényeket.

Az egyes tápelemek különbözőfunkciókat látnak el, melyeket az alábbiakban foglalhatunk össze. A nitrogénjelentősége elsősorban a vegetatív növekedésben van, de meghatározó a szerepe mind a termésmennyiség, mind a termésminőség vonatkozásában is. Gyakorlati tapasztalatok szerint a palántázás utáni enyhe N-hiány előidézése előnyös, mert biztonságosabbá válik a termések kötődése. A foszfor elsősorban a generatív fejlődésben és a gyökérképződésben játszik fontos szerepet, az energiaforgalom alapvető elemeként a növény egész fejlődésében meghatározó. A kálium szerepefőként az életfolyamatok szabályozásában és a termés megfelelő minőségének kialakításában van. A kalcium elsősorban a levélben felhalmozódó elem, de hiánya bogyó csúcsrothadását okozza. A magnézium a zöld színtestek építőeleme.A paprika a különböző tápelemeket természetesen eltérő mennyiségben veszi fel,a legtöbbet K-ból, utána N, P, Mg és Ca -ra van szüksége.

A paprika tápanyag ellátásának magyarországi tapasztalatai

Az étkezési paprika föld feletti részével kivont nitrogén, foszfor és kálium mennyisége hektáronként különböző termésszinteken:

Minimális termés 15 t/ha

Átlagos termés 37 t/ha

Maximális termés 80 t/ha

tápanyag kg/ha

tápanyag kg/ha

tápanyag kg/ha

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

41

16

60

99

33

130

134

50

196

Legfontosabb tudnivalók:

  • a szabadföldi paprika termés és vegetatív tömeg aránya 3:1-4:1 körül változik,ezt a tényt a tápanyagfelvétel tervezésekor figyelembe kell venni. A tenyészidőszak első felében biztosítani kell a jó nitrogén ellátást, mivel ez határozza meg a termés mennyiségét és koraiságát. Figyelemmel kell lenni továbbá a nitrogén és kálium arányára, amely optimális értéke: kiültetéskor 1:1,2, virágzáskor 1:2,majd termésnövekedés alatt 1:1,5.
  • A foszfor felvételének kritikus időszaka a kiültetés és a begyökeresedés idején van. A paprika kis tömegű gyökérzetet fejleszt, ezért nagyon igényes a talajlevegő és víz ellátottságára, valamint a talajoldat só koncentrációjára. Kis tömegű gyökérzete miatt igényli a folyamatos tápanyag ellátást. A gyökérnövekedést serkenthetjük magas foszfor tartalmú trágyákkal.
  • A kálium igény a tenyészidőszak kezdetén kisebb, majd a termésképzés, termésérésidején nagymértékben megemelkedik. Ezért a tenyészidőszakban egyenletesen emelkedő felvehető kálium-ellátottságot kell biztosítani a paprikának.
  • A paprika minden fajtípusa érzékeny a kalcium hiányra, ezért az első virágok megtermékenyülésétől gondoskodni kell a kalcium pótlásáról még abban az esetben is, ha kalcium-alaptrágyázást végeztünk a kiültetés előtt.
  • A mikroelem igény tekintetében a paprika esetén nehéz egyet kiemelni, mivel a paprika minden mikroelem hiányára rendkívül érzékeny.

A paprika alaptrágyázása szabadföldi termesztés esetén történhet szilárd trágyák kijuttatásával, illetve tápoldatozással.

Egyszerűsített trágyázási technológia szabadföldi paprikában

Az egyszerűsített technológiában az összes szükséges tápanyag közel felét juttatjuk ki alaptrágyaként.

  1. Alaptrágyázás közép kötött közepes tápanyag-ellátottságú talajon:

Termés 25-40 t/ha

Szerves trágya t/ha

Műtrágya kg/ha

Megjegyzés

N

P2O5

K2O

0,25

108

36

30

N-adagolás szükség szerint

30

20

45

100

 

60

15

50

85

 

30-60

30

30

45

alacsony P- és N-ellátottságnál

 A műtrágyákat ősszel a szerves trágyákkal együtt szórjuk ki és dolgozzuk be a talajba.Ügyeljünk a kalcium ellátottságra, alacsony kalcium tartalmú talajok esetén500-600 kg meszet vagy gipszet szórjunk ki az alaptrágyázással egy időben.

  1. Palántázás előtt a talajélet aktiválásacéljából célszerű biostimulátor anyagot tartalmazó készítményt kipermetezni.
  2. Palántázáskor, illetve ültetéskor minden esetben használjunk magas vízoldható foszfor tartalmú szilárd vagy folyékony startertrágyát.
  3. Fejtrágyázás

Szilárd kijuttatású technológiában (szabadföldi étkezési paprika)

Tenyészidőszak

Műtrágya kg/ha

Megjegyzés

N  

P2O5

K2O

Virágzás előtt

kalcium-nitrát

200 kg/h

szerves trágyázás nélküli homokon

N 45 kg/ha + P2O5 15kg/ha

+ 15 kg K2O/ha

Termésnövekedés alatt

45

15

15

 

Szedés után, öntözés előtt

35

12

10

augusztus közepéig 2-3szor megismételve

22

7,5

30

szeptember végéig 1-2 alakalommal megismételve

 Tápoldatos termesztés heti adagja(szabadföldi étkezési paprika)

Tenyészidőszak 

Műtrágya kg/ha 

Megjegyzés 

N

P2O5

K2O

Virágzás előtt

kalcium-nitrát

50 kg/ha

egy alkalommal

Első virágok nyílása

8,5

4,5

14,5

két alkalommal

Termésnövekedés 1.

kalcium-nitrát 60 kg/ha

3 alkalommal hetenként 1szer kijuttatva

14

5

10

4-5 hétig hetenként 2-3 részletben

Termésnövekedés 2.

8,5

5

15

kalcium-nitrát

25 kg/ha

Szedés alatt

10

3

6,5

3-4 hétig hetenként 2-3 részletben

kálium-nitrát

25 kg/ha

Augusztus vége, szeptember eleje

kálium-nitrát

30 kg/ha

2-3 hétig hetenként 2 részletben

ammónium-nitrát 20 kg/ha

  1. Levéltrágyázás, növényápolás

Az étkezési paprika lombtrágyázásának irányelvei

Paprika-féleség

Kiültetés után

Termés-kötődéstől

Szedés alatt

Szabadföldi étkezési

A mikroelemek hiányának megelőzése, kondicionálás

Kalciumhiány megelőzése, lomberősítés

Növekedés serkentése, N-hiány megelőzése, kötődésjavítás

Pritamin paprika

A mikroelemek hiányának megelőzése, kondicionálás

Kalciumhiány megelőzése, lomberősítés, mikroelem pótlás

Érésgyorsítás, minőség és színeződés-javítás

Kápia

A mikroelemek hiányának megelőzése, állomány kondicionálása

Kalciumhiány megelőzése, lomberősítés

Szín- és minőségjavítás, érésgyorsítás

Hajtatott étkezési paprika

A mikroelemek hiányának megelőzése, kondicionálás

Kalciumhiány megelőzése, lomberősítés

Növekedés serkentése, N-hiány megelőzése, kötődésjavítás

Vegetatív típus

A mikroelemek hiányának megelőzése, kondicionálás

Kalciumhiány megelőzése, lomberősítés

Növekedés serkentése, N-hiány megelőzése, kötődésjavítás

Generatív típus

A mikroelemek hiányának megelőzése, kondicionálás

Kalciumhiány megelőzése, lomberősítés

Növekedés serkentése, N-hiány megelőzése, kötődésjavítás

A paprika termesztése eredményesen csak a megfelelő trágyázási technológia növényvédelem betartásával lehetséges. A talajtrágyázáson túl lényeges termesztési elem a levéltrágyázás is.

Gyulai Balázs

Fejér Megyei Kormányhivatal

Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Károsító Diagnosztikai Osztály vezetője

dr. Sebestyén Endre

Plantaco Kft.