Sokan várták: gépbeszerzés támogatása csak okosan

A magyar kormány történelmi mértékű összeget tervez elkölteni a következő időszakban a vidék felzárkóztatására, a vidéki élet minőségének javítására a „Megújuló vidék, megújuló agrárium” programján keresztül. Ennek keretében jelent meg a digitális átállást és a precíziós fejlesztést támogató, gépbeszerzést preferáló pályázati felhívás.

 

Mezőgazdaság, gépbeszerzés
Hangsúly a gépbeszerzési támogatáson (Fotó: Horizont Média)

 

A megvalósítás érdekében a kormány megemelte a finanszírozás arányát

A 17,5%-os hazai társfinanszírozás arányát 80%-ra emelte meg a kormány, ami az Európai Unióban a legmagasabb hozzájárulás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a két átmeneti évben, azaz 2021-2022-ben, akkora forrásból gazdálkodhat a szaktárca, mint az elmúlt hét évben összesen.

Az Agrárminisztérium ezért igyekszik a lehető legtöbb lehetőséget megadni pályázatok útján is a vidéken élő vállalkozások számára. Fő cél a kis -és középvállalkozások támogatása, a vidéki életminőség-, versenyképesség javítása, a technológiai digitalizáció és precíziós szemlélet elterjesztése és a minőségi élelmiszer előállítás, illetve a generációváltás elősegítése.

 

Mi a helyzet a gépbeszerzési támogatásokkal?

Régóta beszédtéma már agrár körökben, hogy nincsen kifejezetten a hagyományos növénytermesztési ágazat számára gépbeszerzési támogatás, ágazati megkötések nélkül. A vidékfejlesztési pályázatokban a gép-, és eszközbeszerzések általában az állattenyésztés/kertészethez voltak kötve, vagy csökkentett arányban voltak „csak” támogatva. Ezt a rést igyekszik most betölteni az Agrárminisztérium új pályázati lehetősége a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című felhívás.

A felhívás célja az ágazat technológiai fejlesztése az innováció, automatizálás révén, mert az agráriumban egyre inkább jelentkezik a munkaerőhiány. A pályázat ösztönözte beruházások hatására javul az előállított élelmiszerek minősége, és a különböző input anyagok (növényvédőszer, műtrágya) felhasználása racionalizálódik, illetve, az okszerű művelés által javítható a talajok vízmegtartó képessége, és csökkenthető a talajtaposási kár is.

További célkitűzés az új, digitális technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, szaktanácsadás igénybevételének ösztönzése.

 

Mezőgazdaság, gépbeszerzés
A munkaerő pótlása esetenként megoldható automatizálással, innovációs technológiával (Fotó: Horizont Média)

 

Az Agrárminisztérium kezdésként 100 milliárdos keretösszeggel hirdette meg a pályázatot

Ez, a várható túligénylés miatt emelkedhet. A felhívás keretében lehetőség nyílik a szántóföldi- és a kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, gépek beszerzésére: többek közt betakarítógépek, erőgépek, munkagépek (vegyszerezők, műtrágyaszórók, kultivátorok, stb), infokommunikációs eszközök beszerzésére, továbbá meglévő traktorok, munkagépek úgynevezett „felokosítására” is.

A kiírás kiemelt figyelmet fordít a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szaktanácsadási szolgáltatások ösztönzésére, így kötelezően megvalósítandó tevékenységként támogatja ezek igénybevételét, minimum a teljes beruházás 7%-os mértékében. A megszokott általános költségek (nyilvánosság tájékoztatása, projektmenedzsment, stb) továbbra is 5%-ban elszámolhatóak.

A pályázati kiírás alapján a beruházások költségeinek felét fedező, vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 250 millió forint lehet.

 

Érdemi többletpontot ér

Egyes környezeti szempontok érvényesítése, szakképzettséggel rendelkező munkavállalók foglalkoztatása és a megfelelő színvonalon megírt üzemszintű digitális tervet magában foglaló üzleti terv benyújtása tárgyában érdemes a többletpontokért nagyobb figyelmet tanúsítani.

Javasolt, hogy a komplex fejlesztéseket a gazdák időben tervezzék meg, vegyék fel a kapcsolatot a névjegyzéki agrár szaktanácsadókkal, falugazdászokkal, szolgáltatókkal, mert várhatóan nagy lesz az érdeklődés a forrásra.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától lesz lehetőség, az elektronikus felületen keresztül.

 

Szigeti Tamás


Kapcsolódó hírek