GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek – 2012

A rendszer működtetésének célja változatlan: az objektív eredmények birtokában a felhasználók kipróbált, megfelelő mennyiség és ismert minőség elérésére képes növényfajták közül választhassanak. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországon termesztett fajták értékét objektív kísérletekkel lehessen bemutatni.

A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján a NEBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Szántóföldi Növények Fajtakísérleti Osztálya végezte és értékelte. A kísérletek szakmai felügyeletét a Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) biztosítja. A testület kilenc tagból áll, a tagokat az alapító társadalmi szervezetek delegálják három évre.

A hibrideket a vetést megelőzően közjegyző jelenlétében kódoltuk. Ezzel a kísérlet kivitelezői és értékelői teljes mértékben függetleníteni tudták magukat minden olyan körülménytől, amely akaratlanul is befolyásolhatta volna őket munkájukban. A visszakódolásra csak azután került sor, miután a fajtatulajdonosokkal is egyeztetve, minden vitás kérdést sikerült lezárni.

Tehát világosan látható, hogy a kísérleti rendszer kivitelezésének szakmaisága és pártatlansága vitán felül áll.

A fajták kiválasztásának rendszere

2012-ben a FAO 200, 300, 400 éréscsoportba tartozó 7 nemesítőház, 37 hibridjét vizsgáltuk. A fajtakiválasztás egyik alappillére, hogy a 2012-ben újonnan regisztrált, a piacon még bizonyítani nem tudó hibrideknek is megteremtettük az esélyt a versenyben való részvételre azáltal, hogy az állami elismerés után közvetlenül beemeltük őket a kísérletbe.

A fennmaradó fajtaszámot az előző évek GOSZ-VSZT Posztregisztrációs kísérleteiben legjobban szereplő hibridekkel töltöttük fel.

Ezzel együtt lehetőséget biztosítottunk a nemesítő házaknak, hogy az adott fajtaszám keretükön belül lecserélhessék azokat a fajtáikat, melyekről úgy ítélték meg, hogy náluk jobb genetikai potenciállal rendelkezőt tudnak versenyeztetni.

2010 óta a nemesítő házak olyan hibrideket is indíthatnak, melyek hazai elismerésben nem részesültek, de az EU listán szerepelnek. A FAO szám pontos meghatározása érdekében ezek a hibridek elővizsgálatban szerepeltek. Továbbá egy kompenzációs listát is létrehoztunk, amelyről a fenti kritériumok alapján szerepelni nem tudó kisebb nemesítő házak is bejuthattak a kísérletbe.

Összességében elmondható, hogy a hazai kukoricatermesztést nagymértékben segítő, erős és jó terméseredményt produkáló fajtasort sikerült összeállítanunk a 2012-es esztendőre. Várakozásainkat a meglehetősen aszályos, kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére, a magas kísérleti átlagok egyértelműen igazolták. A rendkívüli feltételek azt eredményezték, hogy az egyes éréscsoportok termőhelyenkénti termésátlagában alig volt érezhető különbség.

A Kísérleti Metodika

A Metodika alapja az érvényes Fajtavizsgálati Módszertan, Országos Fajtaminősítő Bizottság fogadott el, elérhető a NEBIH honlapján Metodika címszó alatt. Fő eltérési pontok értelemszerűen az előzőekben említett fajtakiválasztásban, valamint a vizsgálati helyek számában, azok területi elhelyezkedésében mutatkoznak meg. Mindkét szempontnál vezérelv volt a termelői érdekek maximális figyelembevétele.

A kísérleti helyszínek:

Bábolna, Tordas, Jászboldogháza, Szombathely, Eszterágpuszta, Debrecen, Kaposvár, Mezőhegyes, Iregszemcse, Székkutas, Gyulatanya (a kísérlet nem került kiértékelésre)

A meghatározott 11 kísérleti helyhez a lehetőségeink szerinti legjobb területi elosztást dolgoztuk ki. Így volt kísérlet a nagy kukoricatermő vidékeken (Debrecen, Mezőhegyes, Iregszemcse, Kaposvár, Tordas, stb.), valamint reprezentálva volt a Dél-Alföld is (Székkutas).

3 helyen (Tordas, Székkutas, Debrecen) volt vízleadás mérési sorozat, mellyel a termésmennyiség mellett a tenyészidő is ellenőrizhetővé, valamint az egyes fajták vízleadási dinamizmusa is jobban megismerhetővé vált a termelők számára. A 11 beállított kísérleti helyből 10 került kiértékelésre. A gyulatanyai kísérleti helyszín gyomfertőzöttség és tőszámproblémák miatt került kizárásra.

A teljes kiadvány, valamint a korábbi évek eredményei elérhetőek a VSZT és a GOSZ honlapján: www.vszt.hu, www.gabonatermesztok.hu

fajtakísérlet kísérlet kukorica növénytermesztés