Hibridbúza: stressz-tűrésben nincs különb

Írta: Szerkesztőség - 2011 augusztus 05.

A SAATEN-UNION hibridbúzái a hagyományos fajtákkal szemben jóval jelentősebb fiziológiai aktivitással rendelkeznek – ez a jól ismert heterózishatás, mely egyrészt magasabb terméspotenciált eredményez, ugyanakkor jobb stressz-toleranciával is együtt jár. A hibridbúzák erőteljesebb és mélyebbre hatoló gyökérzetükkel nagyobb szívóerőt tudnak kifejteni a talajban, így a tápanyag- és vízhasznosító-képességük is felülmúlja a hagyományos fajtákét. Forró, aszályos évjáratokban szinte hihetetlen terméstöbblet elérésére képesek a fajtákkal szemben, kedvező évjáratokban pedig képesek megmutatni azt az elképesztő terméspotenciált mely bennük rejlik. A hibridbúzák a fajtákkal szemben nagyobb vitalitással, fiziológiai aktivitással, robosztussággal rendelkeznek, és ez a teljesítménytöbblet biztosítja a magasabb és biztosabb termésszintet, különösen olyan nehéz termelési helyzetekben (rossz talajadottságok, szárazság, kedvezőtlen elővetemény, stb.) amikor a fajták nem képesek a bennük rejlő genetikai potenciál realizálására.

Az eddigi hazai hivatalos fajtakísérletek, valamint az üzemi szintű termelési tapasztalatok is egyértelműen igazolják a hibridbúzák hozam- és jövedelmezőségi fölényét, elsősorban a nem optimális körülmények között. A gyengébb talajadottságú, továbbá a szárazságra hajlamos termőhelyeken, aszályos évjáratokban ugyanis kiválóan érvényesül a jobb stressztoleranciájuk. Ez önmagában nem csak a nagyobb termésben, hanem az egyes évjáratok termésstabilitásában is megjelenik. Nagyobb, mélyebbre hatoló gyökérzetük mind a talaj tápanyag-, mind a vízkészletére nagyobb szívóhatást tud kifejteni. Az elvégzett lizimeter- és tenziometer kísérletek szerint a vegetáció utolsó négy hetében a hibridek gyökérzete által a talajban kifejtett szívóerő jelentősen, mintegy 40%-kal meghaladta a hagyományos fajtákét. A 60, 90 és 120 cm mélyen végzett mérések szerint még a két vizsgált rozsfajta gyökérzete sem tudott akkora szívóerőt kifejteni a talajban, mint a hibridbúzáé. Az elmúlt évek hazai nagyüzemi eredményei azt igazolják, hogy nehéz körülmények között hibridbúza nemritkán 14 tonnát is meghaladó többlettermés elérésére képes a hagyományos fajtákkal szemben, kiváló évjáratokban pedig, amilyen a 2008-as év volt, 10 tonnát megközelítő vagy azt akár meg is haladó üzemi eredményeket ért el.

a!), sok esetben annak felét sem érik el. Javasolt korai vetése miatt rovarölő szeres csávázószerrel kezelt vetőmag használata ajánlott. A hibridbúzák minősége harmonikus és minőségorientált tápanyagellátás mellett, intenzív növényvédelmi technológiával kiegészítve általában megfelel a malmi felhasználás követelményeinek.

A HYSTAR nemesítési programunk egyik legkorábbi hibridje, ezért különösen alkalmas azokra a termőhelyekre, ahol az elérhető termés mennyiségét leginkább a hőség és az aszály okozta stressz-hatások limitálják. Ezt meggyőzően bizonyította 2009-ben is, amikor a hivatalos fajtakísérletekben rel. 120%-os terméseredménnyel került a dobogó legfelső fokára. Termésstabilitását kitűnően jelzi, hogy 2010-ben gyökeresen ellentétes körülmények között is ugyanezt a terméstöbbletet érte el a fajtákkal szemben.

A HYLAND érésidő tekintetében a HYSTAR és a HYBRED hibridek között helyezkedik el, így ideálisan beilleszthető az ütemezett betakarítási munkák folyamatába. A hazai hivatalos fajtavizsgálatokban kiemelkedő termőképessége mellett, lisztharmattal és levélrozsdával szembeni rezisztenciája, valamint kiváló szárszilárdsága miatt is a versenytársak fölé kerekedett.

A HYLAND sütőipari tulajdonságai (MGSZH 2006-2007, 2009)

sikérmennyiség,%

farinográf érték

lisztminőség

esésszám, sec

nyersfehérje,%

27,8

55,7

B1

344

12,8

HYBRED rendkívül jó termőképességű, hivatalosan is malmi búzaként jegyzett hibridbúza. Európai sikerét a változó termőhelyekhez igazodó rendkívüli alkalmazkodóképessége, rendkívül erőteljes és mélyrehatoló gyökérzete, valamint kiváló betegségtoleranciája biztosítja. Az eddigi termesztési tapasztaltok igazolták esésszám-stabilitását valamint megbízható fuzárium ellenállóságát, mely csapadékos időjárás esetén is biztosítja a kiváló piaci értékesíthetőséget.

A Saaten – Union Hungária hibrid kalászosairól további információk találhatók a www.saaten-union.hu honlapon. Hibridjeink vetőmag kereskedőkön keresztül vagy az [email protected] e-mail címen megrendelhetők.