Indul a Biológiai talajerő-gazdálkodási továbbképzési szak

A képzés célja az intenzív műtrágya- és peszticidfelhasználás helyett alternatív és környezetbarát, ill. olcsóbb megoldások alkalmazásának a bemutatása az ez iránt érdeklődő szakemberek részére, valamint az ökológiai gazdálkodásra történő átállás lehetőségeinek bemutatása. A képzés azoknak a gazdálkodóknak is hasznos ismereteket nyújt, akik a földhasználatuk racionalizálását, talajaik javítását, a talajdegradációs folyamatok megállítását, megelőzését tűzték ki célul.

A részvétel feltételei:

  • biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök szakon: a képzésben agrárképzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt;
  • biológiai talajerő-gazdálkodási szakember szakon: a képzésben természettudományi képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően talajerő-gazdálkodási szakmérnök vagy talajerő-gazdálkodási szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A képzésen oktatott ismeretek:

  • talajerő, talajtermékenység (talajtan, agrokémia, növénytáplálás, talajökológia, talajvédelem, földműveléstan) (25 kredit);
  • talajerő-gazdálkodás (termésnövelők, talajjavítás, közegek, módszerek) (25 kredit);
  • szakdolgozat-készítés (10 kredit).

Legfontosabb tudnivalók:

A képzés kezdete: 2020. február 10.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29–43.
Önköltség díja: 200 000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
  • független bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei: a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – komplex vizsga és a szakdolgozat sikeres megvédéséből áll.

A záróvizsga eredménye: a bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2020. január 20. éjfél

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Szakfelelős: Pacsutáné dr. Biró Borbála egyetemi tanár
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7465
E-mail: Biro.Borbala@kertk.szie.hu
Tanszéki honlapon ide kattintva

 

felsőoktatás