Kapásnövények ápolása és táplálása a tavaszi vegetáció során

A múlt három lóerővel, de mai technikával

A múlt három lóerővel, de mai technikával

Agrotechnikai követelmények a sorközművelőkkel szemben

A növénysorok közeinek ápolása sikeres megvalósítása érdekében a sorközművelő kultivátorokkal szemben támasztott legfontosabb agrotechnikai követelmények a következők:

  • az egyes művelő szerszámok (kapacsoportok) a különböző növényi sortávolságokhoz és a védősávokhoz könnyen és gyorsan legyenek átállíthatók;
  • a különböző kialakítású művelő szerszámok jól igazodjanak a talajfelszínhez, működésük jellemzői (a gyomirtó-; lazító-; porhanyító-; keverő-; felszínalakító hatásuk) kedvező munkaminőséget biztosítson;
  • gerendelyeik szabadmagassága olyan legyen, hogy a magasabbra növő növényi kultúrákban se tegyen kárt;
  • kapacsoportjaik a sorközökben a gyomok maximális kiirtását végezzék el (min. 95%);
  • az üzemeltetés során minimális védősávok alkalmazására legyen lehetőség, és a kultivátor hossz-, valamint keresztirányban is azonos művelési mélységet biztosítson (max. 10-15% eltérés);
  • rögösödés és porosodás előidézése nélkül végezze a talaj fellazítását;
  • a sorközművelés a kultúrnövény károsodását, és a talaj tömörödését ne idézze elő;
  • nagy területteljesítményű legyen, ami az idény folyamán akár többszöri sorközkapálást is lehetővé tesz.

Egyszerű felépítésű, kétsoros sorközművelő (I&J TRC-2 sorközművelő)

Egyszerű felépítésű, kétsoros sorközművelő (I&J TRC-2 sorközművelő)

A sorközművelő kultivátorok általános szerkezeti felépítése

A vázszerkezet v. gerendely a függesztő szerkezettel

A sorközművelő kultivátorok – a traktor-munkagép kapcsolat oldaláról – függesztett kivitelben készülnek. Felfüggesztésük szerint homlokoldali, has alatti vagy az erőgépek hátsó hárompontos függesztő szerkezetére kapcsolt kultivátorok ismeretesek. A mellső (homlokoldali) felfüggesztés előnyős a munkavégzés szempontjából, mert a traktorvezető folyamatosan látja az egyes művelőtagok (és a rajtuk lévő művelő szerszámok) munkavégzését. A hordozó vázon (has alatt), a mellső és hátsó tengelyek közötti felfüggesztésnél is kedvező a munkagépre történő “rálátás”, azonban ilyen esetben célszerű és szükséges az erőgép gumiabroncsainak nyomvonalaiban kiegészítő – nyomlazító – szerszámok alkalmazása. A hátsó függesztésű sorközművelők esetében a traktoros nem csak, hogy nem látja a művelő szerszámok munkavégzését, hanem a traktor kormányzásakor a kultivátor ellentétesen mozdul el, és a munkavégzés nagyobb védősáv biztosítását is megköveteli. A kultivátorok függesztő szerkezete szinte valamennyi munkagépnél szabványos kivitelű (ezek ISO I., II. kategória, esetleg ISO III. lehet), és kézi felkapcsolású, valamint gyorskapcsolós megoldások is ismertek. A sorközművelő kultivátorok legtöbbje egy főtartós gerendellyel készül, de a nagyobb munkaszélességű, illetve a tápkultivátoros változatoknál két gerendelyes – segédtartós – kialakításokkal készítik a munkagépet. A gerendelyeket gumiabroncsozású vagy fémlemezes járókerekek támasztják alá, amelyek munka közben a kultivátorok tömegét is viselik.

Sorközművelés 16 soron

Sorközművelés 16 soron

A művelőtagok/-szerszámok

Valamennyi sorközművelő kultivátor legfontosabb egységei – a művelt sorközök számától függő – ún. művelőtagok. A művelőtagok paralelogramma felfüggesztésűek, a gerendelyhez oldható kötésekkel csatlakoznak (sortávolságuk változtatható), és magukban foglalják a művelő szerszámokat, a mélységhatároló kerekeket, valamint a sorvédő elemeket. A művelő szerszámok között a kétoldalas lúdtalp (szárnyas) kapákat, az egyoldalas saraboló kapákat, az ék alakú (ívelt formájú) lazító kapákat, és a forgókapákat (az ún. csillagkerekeket v. rolling elemeket) különböztetik meg. Ezeken kívül ismertek még a rotációs (hajtott) kapák, az egy- és kétoldalas töltögető szerszámok (pl. a bakhátas burgonyatermesztéshez), a tárcsás töltögetők, valamint a növénytápláló (tápkultivátor) szerszámok is. Az egyes művelőtagokra a (művelő) szerszámokat általában csoportosan szerelik fel: pl. 3 db lúdtalp kapa; 1 db lúdtalp kapa + jobbos-balos saraboló kapa; 5-7 db (rugós szárú) ék alakú lazító kapa vagy 2 db forgókapa csoport, stb. Ezek a kapacsoportok a sorközökben teljes, míg a csatlakozó soroknál fél/kétharmad művelő szerszám összetételt jelentenek, amelyek a csatlakozó soroknál az oda- és visszamenetben is művelik a fél-sorközöket.

Sfoggia Thema művelőtagok a rugósszárú lúdtalp kapákkal és sorvédő tárcsákkal

Sfoggia Thema művelőtagok a rugósszárú lúdtalp kapákkal és sorvédő tárcsákkal

Sorvédő-, és iránytartó kiegészítő berendezések

A növénysorokat – munka közben – a talajjal való betakarástól védőlemezekkel, védőtárcsákkal vagy burkolatokkal óvják meg. A sorközművelők kiegészítő berendezései közé tartoznak az ún. iránytartó – rugós terhelésű – tárcsák, illetve néhány hátsó függesztésű kultivátor esetében a kormányzó berendezések, amelyek külön gépkezelőt – “farost” – igényelnek. Az ilyen sorközművelő kultivátorok kezelése – kormányzása, soron tartása – a gépkezelők jelentős fizikai igénybevételét kívánja meg, és ehhez párosul a gépkezelők számára kedvezőtlen, nemegyszer poros környezet, amelyek együttesen nehéz munkakörülményeket teremtenek, és az ergonómia munkájukat kedvezőtlenül befolyásolhatja. Az újabb, korszerűbb sorközművelőknél automatikus kormányzású munkagépekkel is lehet találkozni, alkalmazásuk gazdaságossága jelenleg kétségeket okozhat.

Forgókapás művelő szerszámok Hatzenbichler sorközművelőn

Forgókapás művelő szerszámok Hatzenbichler sorközművelőn

Sorközművelő + vegyszer- és tápanyag-kijuttató kultivátorok

A hagyományos kialakítású sorközművelő kultivátorok különböző adapterekkel való ellátásával olyan gépkombinációkat is kialakítottak, amelyek alkalmasak a sorközműveléssel egy menetben szilárd-/folyékony műtrágyák, talajfertőtlenítő- és/vagy gyomirtó-szerek sávos kijuttatására. A szilárd műtrágyákat és a talajfertőtlenítő-szereket kijuttató adaptereket a gépvázra (gerendelyre) építik fel, míg a folyékony műtrágyákat vagy a gyomirtó szereket sávokban kiadagoló adaptereket a gépvázon vagy a traktor mellső részén helyezik el. A különböző adapterekhez természetesen olyan művelő szerszámok (műtrágya csoroszlyák, rugós kapák, stb.), vagy kiegészítő berendezések (pl. műanyag csővezetékek, szórófejek, szivattyú, tartály, stb.) is tartoznak, amelyekkel a növénytáplálási, valamint a növényvédelmi munkaműveletek a leghatékonyabban elvégezhetők. Az ilyen gépkombinációk üzemeltetése, a traktor megfelelő stabilitása (kormányozhatósága) biztosításának érdekében, csak a kisebb munkaszélességű – általában 6-8 soros – munkagépek alkalmazásával lehetséges. A kombinált gépcsoportok munkavégzése lassúbb – területteljesítményük kisebb – üzemszervezésük bonyolultabb, azonban ezek a hátrányok a munkamenetek számának csökkentésében, a káros talajtömörödés (talajtaposás) elmaradásában, a tápanyag/vegyszerek hatékonyságában a gyakorlati tapasztalatok szerint bőven megtérülnek.

Napraforgó sorközművelése és sorműtrágyázása Monosem SCD kultivátorral

Napraforgó sorközművelése és sorműtrágyázása Monosem SCD kultivátorral

Alkalmazás technikai és üzemeltetési ajánlások

A sorközművelő kultivátorok legfontosabb alkalmazási feltétele, hogy a kultivátor sorainak száma egyezzen meg az előzőleg – a vetésnél – alkalmazott vetőgép sorainak számával. A munkavégzés során a kultivátorok a vetőgép nyomvonalában dolgozzanak, és a gépkezelők fordítsanak kellő figyelmet a pontos sorcsatlakozásra. Kompromisszumos alkalmazási feltétel lehet, ha a vetőgép sorainak – vetőelemeinek – száma a kultivátorénak egészszámú többszöröse (pl. 18 soros vetőgép után 6 v. 9 soros kultivátort használnak, vagy a 12 soros vetőgép után 6 esetleg 4 soros kultivátort alkalmaznak). A kultúrnövények sérülését elkerülendő, hogy a csatlakozó sorokban ne szereljenek fel teljes kapacsoportokat, hanem az oda- és visszamenetben is csökkentett (pl. fél v. kétharmad) szélességű kapacsoportokkal dolgozzanak. A kultivátorozás során mindig a növényállomány fejlettségének megfelelő művelő szerszámokat – kapacsoportokat – kell a művelőtagokra szerelni, és azokat a kultúrnövények fejlettségének megfelelően kell beállítani. A sorközművelés folyamán célszerű több kapakészlettel dolgozni, és minimum négy műszaknaponként – 70-80 ha sorközművelése után – azokat újraélezni, illetve kicserélni szükséges. A kultivátorozás javasolt munkasebessége: passzív művelő szerszámok esetén 4-8 km/h, a forgó szerszámok esetén 6-10 km/h legyen. Természetesen itt is lehet kompromisszum: ha nagyobb – szélesebb – védősávokat alkalmaznak, akkor az üzemeltetés sebességénél a nagyobb értékeket lehet figyelembe venni. A különböző munkaszélességű 6-12-18 soros sorközművelő kultivátorokkal – 0,8-2,0 ha/műszakóra területteljesítmények elérésére van lehetőség.

Kukorica sorközművelésével együtt végzett folyékony műtrágya-kijuttatás (Farmet Kultis 6)

Kukorica sorközművelésével együtt végzett folyékony műtrágya-kijuttatás (Farmet Kultis 6)

Gépkiválasztási, gépbeszerzési lehetőségek

A mechanikai növényápolás – mint fontos technológiai elem – műszaki hátterének sokszínűségét jól jellemzi néhány statisztikai mutató is. A sorközművelő kultivátorok jelenlegi hazai széles választékát több mint 60 gyártó/forgalmazó, közel 600 különféle típusváltozata biztosítja. A magyar – több mint 20 hazai gyártó – gyártmányok mellett 15 országból importálunk sorközművelő kultivátorokat és kiegészítő szerelvényeiket, amelyek a termesztett kultúrnövények különböző agrotechnikai igényeihez igazodnak. Néhány, a gyakorlatban is ismert (szilárd/folyékony műtrágyák, talajfertőtlenítő- és/vagy gyomirtó-szerek kijuttatására alkalmas adapterekkel is ellátható) sorközművelő kultivátor főbb műszaki jellemzőit az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat :Sorközművelő kultivátorok alkalmazási területei, és főbb műszaki jellemzői

Gyártó és típuscsalád(ok)Gyártó országAlkalmazási területek*Művelt sorok száma (db)Munkaszélesség

(cm)

Vázszerkezet (gerendely) kialakítás**
Accord-Trade Terra Kombi RVHk; n4-6280-480m; kcs; hcs
Agro-Porta Agromaster Főnix M; S; SMHc; k; n; z2-12150-975m
Badalini SH/M; SH/D; SRXIb; c; d; k; n; sz; z4-18120-960m; kcs; hcs
Busa KS-2/.6Hk; n2-6150-450m; kcs
Carre Econet, Fertiloc+; GLFc; k; n; sz; z2-18140-1300m; kcs; hcs
Garford Robocrop Inrow, -Inter-RowGBc; k; n; sz; z4-18180-900m; hcs
Gaspardo HI; HL; HP; HR; HSIb; k; n4-12300-900m; hcs
Hatzenbichler RH; MH; RSH; KEHAb; c; k; n; sz; z4-18180-900m; hcs
Helti Giesinger SMK-K, SMK-RHk; n3-6210-480m; kcs; hcs
Komáromi-Gép ABKHk; n6-12450-900m
Kongskilde VibroCrop VCO;VCOF;VCRDKc; k; n; sz4-18180-900m; hcs
Leták LekoHk; n3-8180-480m; kcs; hcs
MaterMacc Unica F; PM; PVI; R; S; SLIc; k; n; sz4-18300-1080m; kcs; hcs
m.e.a.a.t. FL; FM; FP; FPSRIc; d; k; n; sz; z2-8150-400m
Metalwolf MW SKM; MMA; FMAHk; n2-6150-480m; kcs; hcs
Monosem Super-Crop SCD, SCDBFc; k; n; sz; z2-1890-960m; kcs; hcs
Omikron LineMaster, OVK; OKRMHc; k; n; sz3-12230-1030m; kcs; hcs
Sasform SKM; SUKHc; k; n; sz; z3-8210-600m; hcs; kcs
Schmotzer MPP; Kombi-PP; EPPDb; c; k; n; sz; z4-18100-1200m; hcs
Sfoggia Thema-M; -ZD; -FB; -FPIc; k; n; sz; z2-8140-600m; kcs; hcs
Vadkert-Agrot. SVKHk; n3-6210-450m; kcs; hcs
Farmet KultisCZk; n6-8420-600m; hcs

Megjegyzés: Forrás: Mezőgazdasági gépek katalógusának adatbázisa 2014, és internet gyártmányismertetők

* Rövidítések: b = burgonya; c = cukorrépa; d = dohány; k = kukorica; n = napraforgó;

sz = szója; z = zöldségnövények

** Rövidítések: m = merev; kcs = kézi csukású; hcs = hidraulikus csukású

cukorrépa gyomirtás gyomnövény kapásnövény kertészet kukorica kultivátor napraforgó sorközművelő szántóföld talaj tápanyag technika vegetáció