Kiemelten foglalkozik a NAK a biomassza alapú gazdasággal

A biomassza alapú gazdaságra fókuszáló szakmai alosztály alakult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál. A globális népességnövekedés és az egyre szélsőségesebbé váló időjárás miatt komolyan felértékelődik a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban termelődő biomassza hatékony felhasználása.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív szerepet kíván vállalni a hazai biomassza alapú gazdasági átalakulás folyamatában, figyelemmel a gazdálkodók érdekeire is. Ezt is segíti a NAK Kertészeti és Beszállítóipari Osztályán belül megalakult Biomassza alapú gazdaság alosztály. A köztestület fontosnak tartja az elsődleges termékek előállítóinak, a magyar gazdáknak a bevonását az értékláncok kialakításába, helyzetük erősítését, aktív részvételüket a biomassza-hasznosításban.

Új koncepció

A világ népességének növekedése miatt 2030-ra előreláthatóan 50 százalékkal több élelmiszerre, 45 százalékkal több energiára és 30 százalékkal több vízre lesz szükség. A biomassza-alapú gazdaság – amit sokan a jövő gazdaságának neveznek – egy új gazdasági koncepciót jelent, amely a megújuló biológiai alapú anyagok termelésének (ide értendő a melléktermékek, maradékok és hulladékok köre is) és felhasználásának gazdaságtanát takarja. Mindez magában foglalja a megújuló biológiai erőforrások termelését és azok átalakítását élelmiszerekké, takarmányokká, bio-alapú ipari termékekké és bioenergiává.

A biomassza alapú gazdaság mint új gazdasági koncepció egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy átfogóan választ adjon olyan társadalmi kihívásokra, mint például az élelmiszer-biztonság, a természeti erőforrások szűkössége, a fosszilis erőforrások függősége és az éghajlatváltozás – miközben fenntartható gazdasági növekedést biztosít.

Elsődlegesen szükséges az agráriumban – ide értve a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart is – megtermelődő, felhalmozódó biomassza mennyiségi és minőségi feltérképezése, a fenntartható és okszerű mezőgazdasági termelést nem veszélyeztető és többletként rendelkezésre álló biomassza mennyiségének meghatározása. Fontos a biomassza alapú gazdaság koncepciójának terjesztése, alapelveinek kifejtése és megfeleltetése a hazai agrárgazdasági környezettel; mindebben a jó gyakorlatok bemutatásának is kulcsszerepe van. A kamara a gazdálkodói kör felkészítésében, a tudásátadásban is meghatározó szerepet kíván vállalni.

Az osztály tagjai Somosné dr. Nagy Adriennt választották meg az alosztály vezetőjének.

agrár agrárgazdaság biomassza gazdálkodás NAK nemzeti agrárgazdasági kamara