Könnyűszerkezetes építés a mezőgazdaságban I. Az építési módról és alkalmazásáról

A valóság természetesen ennek épp az ellenkezője: a könnyűszerkezetes épületek váza általában acél, vagyis egy olyan anyag, aminek a saját tömegéhez viszonyított szilárdsága a legnagyobb, az építőanyagok széles skálájában. Erre az erős vázra épül a tető, ez tartja a falazatokat is, ami éppúgy, ha nem jobban ellenáll a víz sodrásának mint a hagyományos épületek bármelyike.

Könnyűszerkezetesnek az olyan iparosított, rendszerelvű építési módot értjük, amelynek jellemzője, hogyáltalában acél vázzal és 100-150 kg/négyzetméteres saját tömegű könnyű fal- és tetőszerkezettel rendelkezik. Ez utóbbiakat jellegzetesen vékony fém- és építőlemez (műanyag, fa, gipszkarton) burkolatokkal és könnyű szigetelő anyagokkal (műanyag, ásványgyapot, üveggyapot) készítik. A „készházak”, sőt a csarnokok kategóriájában készülnek favázas épületek is, melyek ha statikailag méretezettek, éppúgy teljesítik tartó szerepüket, mint az acél vázak.

– az egyszintes csarnok jellegű és

Miután az utóbbi a hazai gyakorlatban nem terjedt el, a továbbiakban az egyszintes épületekkel, ezen belül is az acélvázas csarnokokkal, mint a könnyűszerkezetes építést leginkább reprezentáló típussal foglalkozunk.

Ezt a gyorsaságot és rugalmasságot az ipari háttér hallatlan fejlődése, a rendszerelvű építés bevezetése és alkalmazása tette lehetővé a fejlesztésben, a tervezésben, a gyártásban, a helyszíni szerelésben és mindezek összhangjában – a korszerű számítástechnika segítségével történő – megszervezésében.

– az épület részeit az építés helyszínétől függetlenül telepített üzemekben, fejlett technológiával, korszerű gyártósorokon, magas műszaki színvonalon állítják elő;

– az alrendszerek (acélváz, könnyűszerkezetes térelhatárolás, csúcstechnológiával előállított épületgépészet stb.) kapcsolata nyílt. Például egy acélvázhoz többféle térelhatárolás is beépíthető.

A könnyűszerkezetes csarnokok saját tömege 1/10-1/20-a a hagyományos, ill. vasbeton vázas csarnokokénak. Ennek előnye a szállításban és szerelésben, illetve ezek gyorsaságában jelenik meg. Az emelőberendezések kapacitása egy nagyságrenddel kisebb lehet. A könnyű térelhatárolásoknál pedig a kézi szerelés a legáltalánosabb.

A mezőgazdaság fejlődése megkívánta, hogy nem csak a hagyományos épületeknél, hanem a technológiai célú létesítményeknél is alkalmazzák az acélvázas, könnyű térelhatárolással ellátott építési módot. Gyakran előfordul, hogy gazdaságossági okok miatt előregyártott vasbeton vázas épületeket könnyű térelhatárolással (fal- és tetőszerkezettel) látnak el.

– hőszigetelés nélküli és

Mind jobban alkalmazzák az előregyártott elemekből, szárazépítési technológiával készült készházakat. Ezek az épületek nem minden esetben elégítik ki a rendszerelvű építés követelményeit. Több megoldás van a piacon, melyek közül csak a minősítésnek megfelelt rendszerekkel szabad foglalkozni, mert a többi nem mindenben felel meg a legújabb épületfizikai – tűzvédelmi előírásoknak, szabványoknak. Mivel azonban lakóépületekről van szó, ezek elemzésével a továbbiakban nem foglalkozunk.

A tárolási épületek egy másik területe: a gépszínek. Ezek rendszerint hőszigetelés nélküli acélvázas könnyűszerkezetek, melyeknek fal-és tető burkolatánál vékonyfalu horganyzott acél-, vagy alumínium hullámlemezeket alkalmaznak.

e.

A fóliaházak vázát szintén „könnyűszerkezetes”, acél-, illetve alumínium csövekből hajlított ívek adják. Azüvegházaknál a könnyűszerkezeteknek nincs konkurenciájuk. Elsősorban – korróziós okok miatt – az alumíniumból készült megoldások terjedtek el.

Külön kategóriát jelentenek a mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó technológiai létesítmények, berendezések és ezek épület jellegű kiegészítései. Ezek váza lehet acél-, vagy vasbeton szerkezet, burkolatuk hőszigetelt vagy hőszigetelés nélküli könnyű térelhatárolás. Ezek közül bemutatunk egy kikötői termékberakó épületet (4. ábra), egy takarmánykeverőt (5. ábra) és egy állateledel gyárat (6. ábra).

De építenek könnyűszerkezettel felvonulási épületeket is. A rugalmas rendszerekkel a mezőgazdasági épületek nagy része megvalósítható, a számítógépes háttérrel gyorsan megtervezhetők, a rugalmas gyártástechnológiával előregyárthatók és rövid idő alatt felszerelhetők. Ebben van a könnyűszerkezetes építés előnye, minden más építési móddal szemben.

Dr. Seregy György