Kötelező az adatszolgáltatás

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. november 15. és december 15. között hajtja végre az „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2018” elnevezésű mezőgazdasági adatgyűjtését.

Az adatfelvétel a szántóföldi növények és zöldségfélék termesztésére és felhasználására, a szántóként használt üvegház és fóliasátor alatti területek hasznosítására, a szőlő- és gyümölcstermesztésre, valamint az agrotechnikára (pl. a műtrágyázásra, szervestrágyázásra, öntözésre) terjed ki, olvasható a KSH hírében.

Az összeírás számba veszi a főbb haszonállatfajokat, az állati termékek termelését, és foglalkozik a mezőgazdasági tevékenység munkaerő-szükségletével, a mezőgazdasági tevékenységet közvetve vagy közvetlenül segítő beruházásokkal.

Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók részére.

Az adatszolgáltatás kötelező: azoknak az adatszolgáltatóknak, akik elektronikusan (e-mailen) vagy postai úton felkérő levelet kaptak, lehetőségük van rá, hogy a kérdezőbiztosi összeírást megelőzően 2018. november 15. és november 25. között elektronikusan töltsék ki a kérdőívet. Sikeres elektronikus kitöltés esetén a KSH által megbízott összeíró már nem keresi fel őket.

Az adatfelvétel terepi időszakában – november 26. és december 15. között – összeírók keresik fel az ország 484 településének kijelölt körzetének 106 ezer háztartását.

Az adatokat a KSH a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag statisztikai célokra használja fel. 

Az érintett települések listája:

http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/adatgyujtesek/terkep.html#mezo2016

További információ az adatgyűjtésről: http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok

Összeállította: Csomor Zsolt

gazdaság mezőgazdaság szántó termesztés trágyázás