fbpx

A legnagyobb keretösszeggel bír most a 360 milliárdos AKG

Írta: Barna Ferenc - 2021 szeptember 30.

360 milliárd forint az új Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) pályázat keretösszege, a területalapú, vissza nem térítendő támogatás önmagában meghaladja az előző két ötéves támogatás összegét.

 

Mezőgazdaság, szántó
Sorban jelennek meg a pályázatok a mezőgazdaságban, figyelni kell a gazdáknak (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

Beindult az őszi pályázati dömping, a mezőgazdaságba közel 527 milliárd megy a támogatásokon keresztül, ennek legnagyobb tételét az AKG teszi ki.

 

Az Agrár-környezetgazdálkodás támogatás fő ismérvei:

 • Azonosítója: VP4-10.1.1-21, a felhívás letölthető a kormányzat tematikus pályázati portáljáról.
 • A benyújtás ideje: 2021. október 25. és november 25. között.
 • A beadás módja: csak elektronikusan, a Magyar Államkincstár elektronikus felületén, ügyfélkapus rendszerrel.
 • Kötelezettségvállalási időszak: 2022. január 01. (három év).
 • A támogatási intenzitás: 100%.

Olyan ültetvénnyel is lehet pályázni, ami még nincs telepítve (2022. január 1-ig), azonban nyilatkozni kell a későbbi eltelepítésről.

A támogatási rendszer elvileg minden mezőgazdasági termelő részére elérhető, csak a megadott módon és határidőig kérelmet kell benyújtania az előírt tartalommal. A támogatás lefolytatása során 23 ezer kérelemmel kalkulálnak.

 

Mezőgazdaság, állattenyésztés
Minden mezőgazdasági termelő számára elérhető a támogatás, csak be kell nyújtani a kérelmet szakszerű tartalommal (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

Az alábbi célok megvalósítása támogatott a felhívás alapján:

 • a vidéki területek fenntartható fejlődése,
 • a környezet (talaj és víz) állapotának megőrzése és javítása a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával,
 • a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, megelőzése,
 • a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése,
 • a biodiverzitás megőrzése,
 • a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat, tájgazdálkodás kialakításával,
 • az agrobiodiverzitás javítása,
 • az állattenyésztés és a növénytermesztés arányainak javítása, a külterjes állattartás ösztönzésével,
 • a minőségi élelmiszer-előállítás elősegítése környezetkímélő gazdálkodási módszerek ösztönzésével,
 • a kedvezőtlen klímaváltozás elleni küzdelem és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, megfelelő termelési szerkezet, földhasználat váltás révén.

 

A támogatás alapját a területhasználat adja, a felhívás nyolc főkategóriába sorolt 16 tematikus előíráscsoportot különböztet meg:

 1. szántó,
 2. gyep,
 3. ültetvény,
 4. nádas,
 5. MTÉT szántó túzokvédelmi előírásokkal,
 6. MTÉT kék vércse védelmi előírásokkal,
 7. MTÉT alföldi madárvédelemi előírásokkal,
 8. MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal,
 9. vízvédelmi célú szántó erózió-érzékeny területi lehatárolással,
 10. vízvédelmi célú szántó belvíz-érzékeny területi lehatárolással,
 11. vízvédelmi célú szántó aszály-érzékeny területi lehatárolással,
 12. MTÉT gyep túzokvédelmi előírásokkal,
 13. MTÉT gyep Alföldi madárvédelemi előírásokkal,
 14. MTÉT gyep Hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal,
 15. MTÉT gyep Nappali lepke-védelmi előírásokkal,
 16. vízvédelmi célú gyep belvíz-érzékeny területi lehatárolással.

 

Mezőgazdaság, szántóföldi kultúrák
Érdemes a többlet pontokat begyűjteni (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

A támogatási kérelem benyújtásánál többlet pont jár többek közt:

 • ha a kérelemben megjelölt mezőgazdasági hely több mint fele Natura 2000 –, nitrátérzékeny – vagy VTT terület;
 • amennyiben 300 hektárnál kisebb a gazdaság;
 • szaktanácsadást igénybe vevőknek (amennyiben a kérelmező önmaga is szaktanácsadó, magának is állíthat ki igazolást);
 • állatállományért, ha a nyilvántartások alapján a gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napján legalább 0,2 állategység/hektár saját legeltethető állattal rendelkezik;
 • az AKG-ban korábban részt vevőknek.

 

Az AKG tárgyában a NAK segédanyagot állított össze, mely megtekinthető, letölthető a kamara honlapján.

 

Forrás: NAK